Winnaars Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2019
Studentenleven

Winnaars Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2019

De winnaars van de Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2019 zijn bekend!

Eli Haafkens en Laura Klooster ontvingen de Geralien Holsbrink Scriptieprijs 2019 voor de beste bachelorscriptie Social Work.

Mensenrechten 

Eli en Laura hebben onderzoek gedaan naar de vraag hoe studenten het thema mensenrechten graag terug zouden willen zien in de opleiding Social Work. Dit thema sluit aan bij de landelijke beweging die als doel heeft om mensenrechten meer en centraler in het social work onderwijs terug te laten komen.  De jury: “we zijn onder de indruk van de omvang van het werk. Niet alleen hebben jullie een enquête uitgezet en hier een goede respons op gekregen, ook hebben jullie bijeenkomsten gehouden om mindmaps te maken en te discussiëren over wat er in het onderwijs terug zou moeten komen over mensenrechten. Daarnaast is er ook een beknopte verkenning uitgevoerd  over hoe het onderwerp mensenrechten in curricula in België en Engeland terugkomt. Veel en goed werk.”

Brein de baas

Ruben Veltman ontving de Geralien Holsbrink Scriptieprijs voor de beste meesterproef van de Master Health Care & Social Work. Ruben, werkzaam bij Tactus Verslavingszorg en als docent bij AMM, volgde de studieroute Technology & Innovation binnen de master. 

Ruben Veltman

Brein de baas

De meesterproef van Ruben met als titel  “de psychometrische kwaliteit van Breindebaas” gaat over de betrouwbaarheid en de validiteit van de app “ Brein de baas”. Dit is een screeningsinstrument om alcoholproblematiek vast te kunnen stellen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij deze groep is het erg lastig om een alcoholprobleem vast te stellen en de ernst ervan te bepalen, waardoor reguliere screeningsinstrumenten vaak ongeschikt zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

De jury over het onderzoek: “We vinden dit onderzoek van buitengewoon hoge kwaliteit. Het wetenschappelijke gehalte is zeer hoog. De studie is complex, maar doordat de methodologie en de analyses gedetailleerd zijn opgeschreven, is deze studie toegankelijk gemaakt voor een breed leespubliek, is de studie vernieuwend en innovatief en zeer relevant voor de praktijk.”

Geralien Holsbrink was lector van het Saxion-lectoraat Community Care & Youth (nu lectoraat Social Work). Zij is helaas in 2014 overleden. Ze was een boegbeeld en vooraanstaand wetenschapper op het gebied van effectieve interventies, jeugdzorg en innovaties in maatschappelijke ondersteuning. De jaarlijkse scriptieprijzen worden aan haar opgedragen.

Gerelateerde artikelen

Social Work Onderzoek

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk is er: Saxion was één van de kartrekkers

11 januari 2021
Lutz Siemer Onderzoek

Lutz Siemer promoveert op behandelmethoden voor stoppen met roken

04 december 2020
Fatma: 'Digitale detox is een manier van zelfzorg' Onderwijs

'Digitale detox is een manier van zelfzorg'