Student Social Work achter one-way screen

Academie Mens & Maatschappij

Opleiden van professionals die het verschil kunnen maken voor mensen die gedurende een periode in hun leven hulp nodig hebben.

De Academie Mens en Maatschappij (AMM) leidt professionals op voor het sociale domein en doet praktijkgericht onderzoek. Euregionale samenwerking staat hierbij centraal. Op onderzoeksgebied wordt binnen Saxion nauw samengewerkt met andere disciplines zoals bijvoorbeeld Academie Gezondheidszorg (AGZ) en Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO).

Bij AMM volgen bijna 2.500 studenten vol- of deeltijdopleidingen op het gebied van Social Work, op zowel bachelor- als masterniveau. Daarnaast biedt de academie al jaren korte post-hbo cursussen, trainingen en maatwerktrajecten aan. De beroepspraktijk staat centraal bij de ontwikkeling van alle opleidingen.

Samenwerken: beroepspraktijk / werkveld

Studenten leren van en met de beroepspraktijk. Dat is waar het om draait. Daarom is een groot deel van het onderwijs gebaseerd op vragen van partijen waarmee we samenwerken. Samenwerking in de vorm van het aanbieden van stages/praktijkleerplekken, onderzoeksopdrachten, maar ook bijvoorbeeld gastlessen.

Titel van rapport Eigen kracht in perspectief
Lees het rapport 'Eigen kracht in perspectief' (PDF)

Met gastlessen, onderzoek en simulaties bereiden we studenten zo goed mogelijk voor op hun toekomstige werk. In het tweede jaar besteden ze 320 uur aan zelfgekozen praktijksituaties. Studenten maken zelf een plan waarmee ze aan de slag gaan. 

Meer weten? Bekijk de video ‘Praktijkleren Social Work’ of lees het handboek praktijkbegeleiding.

Pabo-studente in het studielandschap - lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion

Onderzoek

Heb je een onderzoeksvraag of project dat aansluit op ons onderwijs? Leg het aan ons voor. Bij onze lectoraten doen studenten praktijkonderzoek. Zo leren zij onderzoeksvaardigheden en krijgt jouw organisatie resultaten waar je écht wat mee kunt.

Lectoraten Social Work en Technology, Health & Care
Beide lectoraten richten zich op verschillende onderwerpen binnen het domein zorg en welzijn. Margriet Braun (Lectoraat Social Work) en Marjolein den Ouden (Lectoraat Technology, Health & Care) zijn met hun onderzoeksteams nauw betrokken bij de vormgeving en invulling van onze opleidingen.

Kwalitatief onderwijs, waar studenten zich met plezier in bewegen - dat is waar wij voor gaan!

Onderwijs

Kwalitatief onderwijs, waar studenten zich met plezier in bewegen, dat is waar wij voor gaan! We streven er naar om niet alleen voor studenten, maar ook voor medewerkers een prettige werkomgeving te creëren. 

Social Work
Enschede, voltijd, Nederlands

Social Work
Enschede, deeltijd, Nederlands

Social Work – Teilzeit
Enschede, deeltijd, Duits

Bekijk het ontwikkelgesprek van:

Nieuws van deze academie

Contact

Meer weten? Bel of mail ons!

Algemene vragen
088 - 019 1816
frontoffice.amm@saxion.nl

Vragen over de opleidingen
voorlichting.amm@saxion.nl

Bezoekadres
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede

Postadres
Postbus 70.000
7500 KB Enschede

06 - 2019 6435
lectoraten.amm@saxion.nl

Bezoekadres                       
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede

Postadres
Postbus 70000
7500 KB Enschede