student op laptop
Onderwijs

Lesgeven volgens het Saxion Onderwijsmodel: “Vanuit eigen kennis de student centraal stellen”

Leestijd Minuten

Steeds meer opleidingen zijn dit studiejaar bezig met het implementeren van het Saxion Onderwijsmodel. Waarom deden we dit ook alweer precies? Student Wouter Smoors vertelt hoe hij zijn bijdrage hieraan levert en lector Irene Visscher geeft nadere uitleg over het waarom. “We weten uit onderzoek dat dit type onderwijs werkt.”

Sinds 2018 werken docenten, medewerekers én het werkveld mee aan het Saxion Onderwijsmodel. Ook studenten worden veelvuldig betrokken bij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs volgens de Saxion onderwijsvisie . Een van die studenten is Wouter Smoors, van de opleiding Fysiotherapie. Hij dacht vorig jaar mee over het thema Leren in de Praktijk en houdt zich nu bezig met een van de academie-brede kerntaken van de Academie Gezondheidszorg. “Het is echt gaaf dat je mee mag werken aan het onderwijs”, vertelt Wouter trots. “Toekomstige studenten gaan dit onderwijs allemaal volgen en als jij daar dan over mag meedenken en dat onderwijs mede vorm mag geven, is dat heel mooi.”

En die mening heeft hij zeker laten gelden. “Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat je weinig keuze hebt binnen onze opleiding. Vaak stond eigenlijk alles al vast en dat was dan ook wat je ging doen. Ook vind ik dat we te weinig stagelopen: meestal zien studenten alleen een standaard fysiotherapiepraktijk van binnen. In het nieuwe onderwijs volgens het Saxion Onderwijsmodel krijgen we spiegelroosters, zodat semesters omwisselbaar zijn, en kun je straks kiezen uit verschillende keuzevakken. Ook is het de bedoeling dat je vaker stage gaat lopen, zodat je ook eens meeloopt in een ziekenhuis of op een revalidatiecentrum.”

Wouter is blij dat er naar hem geluisterd wordt. “Wat ik tot nu toe heb gezien en meegekregen van SOM is sowieso erg gaaf”, besluit hij. “Maar het is vooral heel fijn dat je mening serieus wordt genomen.”

Meerjarenplan op hoofdlijnen
Drie jaar geleden maakte Irene Visscher, lector Innovatief en Effectief Onderwijs, een begin met de nieuwe onderwijsvisie. Saxion wil toekomstige professionals opleiden die ondernemend en zelfbewust zijn, over een stevige kennisbasis beschikken, ook goed kunnen samenwerken met mensen uit andere disciplines en op creatieve wijze aan vraagstukken kunnen werken.  Een meerjarenplan op hoofdlijnen, noemt Irene het.

Bij het uitwerken van de visie worden vervolgens zoveel mogelijk mensen betrokken: studenten, docenten, onderzoekers, het werkveld. Bovendien wordt het onderwijsmodel steeds bijgeschaafd aan de hand van de verschillende ervaringen van de kopgroep-opleidingen (de eerste opleidingen die aan de slag zijn gegaan met het toepassen van de onderwijsvisie in de praktijk) en aan de hand van goede bestaande voorbeelden  in het onderwijs.

Student centraal stellen
Wat betekent die nieuwe visie nu voor docenten en medewerkers? Van een hoop docenten wordt er een andere manier van lesgeven gevraagd. “We moeten veel meer gaan nadenken over wat de student nodig heeft om zelf te kunnen bepalen wat hij of zij nodig heeft om te kunnen groeien als professional”, vertelt Irene. “Dat vraagt een ander type gedrag van de docenten en bij de kopgroep-opleidingen zagen we dat onze docenten daar heel goed toe in staat zijn. Het betekent niet dat ze geen kennis meer moeten overdragen, maar wel dat ze vanuit die eigen kennis de student centraal moeten stellen.”

“Maar als studenten de vaardigheden die nodig zijn zo goed mogelijk willen ontwikkelen”, gaat Irene verder, “hebben ze daar de docenten als ondersteuningsapparaat voor nodig. Uiteindelijk is SOM erop gericht om studenten beter toegerust te laten zijn op de arbeidspraktijk. Daarom moet die arbeidspraktijk in de opleiding verweven worden en is het werken in projecten in die context, met die authentieke taken, zo belangrijk. Dat bij elkaar – die beroepsauthentieke taken en goede coaching op vaardigheden – leidt er hopelijk toe dat we het juiste type professional opleveren. We weten namelijk uit onderzoek dat dit type onderwijs werkt. Niet alleen doen studenten meer kennis en vaardigheden op, ook hebben ze meer motivatie om te leren. En indirect is de kans dat de student uitvalt dan ook kleiner.”

Gerelateerde artikelen

Active Learning Space Saxion.jpeg Organisatie

Active Learning Space: een onderwijsruimte van de toekomst

05 oktober 2022
Vijf studenten bij Saxion Organisatie

Deelname Saxion in landelijke pilot microcredentials

20 september 2022
Header-Minorensite-980x380.jpg Onderwijs

Een minor volgen bij Saxion? Dit is het aanbod!