Patrick de Lange presenteert formule aan middelbare scholieren
Organisatie

Technasium: samen met middelbare scholieren werken aan civiel technische vragen

Technasium leerlingen verkennen duurzame toepassingen met de ruimte op zee. Daarbij krijgen zij technische ondersteuning van de opleiding civiele techniek.

Om middelbare scholieren enthousiast te maken voor de techniek, participeren docenten van de opleiding Civiele Techniek in projecten voor het Technasium. Deze samenwerking bestaat onder andere uit het begeleiden van projecten en het verzorgen van gastcolleges. In het kader hiervan bezocht Patrick de Lange op 3 april leerlingen van het Technasium ‘het Erasmus’ in Almelo.

Een drijvend platform

Scholieren werken aan een civiel technisch vraagstuk rondom het wonen en werken op zee. Zestig eerstejaars leerlingen van het Technasium in Almelo kregen de opdracht om een stabiel, drijvend platform op zee te ontwerpen. Dat platform fungeert als laad- en opslagstation voor schepen en moet extreme weersomstandigheden, met golven van wel 18 meter hoog, kunnen doorstaan. Of het ontwerp van de leerlingen deze uitdaging aan kan, wordt getest in het grote waterlaboratorium van MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland).

Patrick de Lange presenteert formules aan groep middelbare scholieren

Gastcolleges en begeleiding

De opleiding Civiele Techniek is gevraagd om studenten bij dit project te begeleiden. Op 3 april heeft Patrick de Lange een gastcollege gegeven over het opdrijvend vermogen en stabiliteit van drijvende constructies. Met deze input zijn leerlingen op weg geholpen om creatieve oplossingen te bedenken. Hiermee laten we als Civiele Techniek opleiding zien dat civiel technische oplossingen bijdragen aan toekomstige en duurzame opgaven.

Wonen en werken op zee

Door klimaatverandering gaat de zeespiegel flink stijgen. Daardoor komt in de toekomst op land minder ruimte om te wonen en te werken, op diverse plekken in de wereld is dit al realiteit. Bovendien neemt de wereldbevolking flink toe de komende decennia. De Europese Unie (EU) is hierom met een project gestart “Space @ Sea”. Verschillende bedrijven en Technasia doen voor dit project onderzoek naar de mogelijkheden om drijvende eilanden en platforms op zee te ontwerpen voor verschillende doeleinden zoals landbouw, het opwekken van energie of het creëren van werkgelegenheid.

Gerelateerde artikelen

Word jij ook een civiele held? Organisatie

Word jij ook een Civiele held? Hogescholen slaan handen ineen voor gezamenlijke campagne

16 oktober 2023
MartMensink.jpg Onderwijs

Alumnus Mart won de Starter met Impact-verkiezing met DuSpot: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

12 januari 2023
Sabiha Onderwijs

Sabiha wist al heel snel waar haar interesse lag: ‘Door in gesprek te gaan met bedrijven ontdek je je interesses’