Kwaliteit van leven verbeteren met smartcitytoepassingen

Data gebaseerde toepassingen voor gebruik in de openbare ruimte die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad en in de regio. Mobiliteit, aantrekkelijke binnensteden en (grond)waterbeheer liggen in deze focus. Onze onderzoeks- en ontwikkelprojecten kenmerken zich door een sociotechnische aanpak waarin we stakeholders en communities betrekken in alle fases van het ontwerpproces.

Belangrijkste thema’s in het onderzoek

Onze onderzoeks- en ontwikkelprojecten kenmerken zich door een sociotechnische aanpak waarin stakeholders worden betrokken in elke fase van het ontwerpproces van datavisualisaties en persuasieve technologie. We ontwikkelen niet alleen technologie, maar stimuleren ook het gebruik door zorgvuldige stakeholderanalyses, communitybuilding en communicatiecampagnes. De stakeholders zijn dus geen passieve gebruikers, maar een belangrijk onderdeel van de (technologische) oplossing zelf. Data vormen essentiële bouwstenen voor deze applicaties. Klimaatadaptatie, de energietransitie en duurzame mobiliteit zijn onze toepassingsgebieden. 

We doen onderzoek naar laagdrempelige, inclusieve participatiemethodes. We richten ons hierbij zowel op ontwerpprocesmethodes voor smartcitytechnologie als op methoden voor beleidsparticipatie. 

We onderzoeken hoe inwoners met persuasieve technologie kunnen worden geholpen om duurzame gedragskeuzes te maken op een manier die aansluit bij hun leefsituatie, achtergrond en affiniteit met duurzaamheid. Energiearmoede is voor ons en voor onze partners een belangrijk onderwerp.

Smartcitytechnologie heeft als risico dat groepen in de samenleving worden uitgesloten die niet over de vereiste digitale vaardigheden of datavaardigheden beschikken. In ons onderzoek doen we daarom onderzoek naar het inclusiever maken van smartcitytechnologie. Denk bijvoorbeeld aan laagdrempelige, motiverende datavisualisaties. 

Netmobil

 Het samenbrengen van verschillende vervoersopties binnen één vraagafhankelijke mobiliteitsapp om zo de mobiliteit in de Achterhoek te bevorderen, daar draaide het project Netmobil om. Een belangrijk voorbeeld van een project binnen focusgebied: Kwaliteit van leven verbeteren met smartcitytoepassingen.

Persoon houdt telefoon vast met daarop een beeld van rijdende auto's dat aansluit bij de rijdende auto's op de achtergrond.

Onze partners

website website ROC van Twente website website website website website website website Gemeente Enschede website website website website

Hoe kunnen we samenwerken?

Smart Cities onderscheidt zich door projecten af te stemmen op de wensen en vraag vanuit de partners en de maatschappij. Wij ondersteunen hierbij gedurende het gehele ontwikkelproces van financiering tot de borging van de toepassing. 

  • Samenwerken: Gezamenlijke projectontwikkeling en financiering
  • Netwerkvorming: Kom in aanraking met ons brede netwerk van partners
  • Een helpende hand vanuit het onderwijs: Samenwerking of ondersteuning van studenten behoort tot de mogelijkheden bij een samenwerking met Smart Cities.