Onze focus

Het lectoraat richt zich op het slimmer maken van steden waarbij maatschappelijke thema’s centraal staan. Vitale binnensteden, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid behoren binnen ons portefeuille van thema’s. Bij de creatie van slimme oplossingen binnen deze onderwerpen wordt vanuit de volgende twee perspectieven gehandeld: Kwaliteit van leven verbeteren met smartcitytoepassingen en Sturing van overheidsbeleid op basis van data.


Kwaliteit van leven verbeteren met smartcitytoepassingen

Data gebaseerde toepassingen voor gebruik in de openbare ruimte die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de stad en in de regio. Mobiliteit, aantrekkelijke binnensteden en (grond)waterbeheer liggen in deze focus. Onze onderzoeks- en ontwikkelprojecten kenmerken zich door een sociotechnische aanpak waarin we stakeholders en communities betrekken in alle fases van het ontwerpproces.

Uitzicht op een stad met data verwerkt op de voorgrond

Sturing van overheidsbeleid op basis van data

Met behulp van smartcitytechnologie en open data kunnen steden op een datagedreven manier beslissingen nemen. Dit biedt kansen om het beleidsproces te versnellen en de kwaliteit van beslissingen te verbeteren.

Een hand houdt een schaaltje vast met daarop een stad met data erboven getekend