Sturing van overheidsbeleid op basis van data

Met behulp van smartcitytechnologie en open data kunnen steden op een datagedreven manier beslissingen nemen. Dit biedt kansen om het beleidsproces te versnellen en de kwaliteit van beslissingen te verbeteren.

Belangrijkste thema's in het onderzoek

Datagedreven werken is nog lang geen gemeengoed binnen de overheid. Dit heeft diverse technische, politiek-bestuurlijke en organisatorische oorzaken. In deze onderzoekslijn onderzoeken we hoe we de samenwerking tussen stakeholders in de smart city op basis van data kunnen versterken. We ontwikkelen zowel technologie als tools om de samenwerking tussen stakeholders te verbeteren. 

We doen onderzoek naar datavisualisaties (zie ons project 'Verhalen vertellen met data) en digital twins als middel om een datagedreven dialoog tussen stakeholders op gang te brengen. Stakeholders zijn hierbij in deze lijn primair professionals bij overheden en bedrijven, maar ook inwoners. Dit thema verbindt dus de beide onderzoekslijnen van ‘smart cities’.

Smartcitytoepassingen blijven vaak in een pilotstadium hangen. Een gebrekkige samenwerking tussen (geledingen van) gemeenten, technologiebedrijven en inwoners is een van de belangrijkste oorzaken. We doen onderzoek naar collaborative governance om deze samenwerking te verbeteren. We hebben hiervoor een praktische toolbox ontwikkeld, bekijk onze samenwerkingtools.

De inzet van data science in het algemeen en kunstmatige intelligentie (AI) in het bijzonder, biedt zowel kansen als risico’s. We ontwikkelen op AI- en datascience gebaseerde smartcitytoepassingen die FAT zijn (fair, accountable en transparent). We onderzoeken hoe we duurzaamheidsdata uit open datasets, bijvoorbeeld uit sensoren en van inwoners kunnen omzetten naar sturingsinformatie voor overheidsprofessionals. We richten ons hierbij zowel op de technologie als de ontwikkelaanpak hiervoor (‘ethics-by-design’).

Hightech Binnenstad

Hoe zet je data op een nuttige manier in om de beleving in de binnenstad te verbeteren? In Hightech binnenstad verkenden we nieuwe manieren van dataverzameling om de beleving en tevredenheid van bezoekers in kaart te brengen. Dit is een voorbeeld van een project binnen het focusgebied: Sturing van overheidsbeleid op basis van data.

Kennisinstituten en partners

Onze partners binnen dit focusgebied bestaan uit kennisinstellingen, overheidsinstellingen en uiteraard technologiebedrijven met een specialisme in data:
 

website website website website website website website website website website website website website website website

Hoe kunnen we samenwerken?

Smart Cities onderscheidt zich door projecten af te stemmen op de wensen en vraag vanuit de partners en de maatschappij. Wij ondersteunen hierbij gedurende het gehele ontwikkelproces van financiering tot de borging van de toepassing. 

  • Samenwerken: Gezamenlijke projectontwikkeling en financiering
  • Netwerkvorming: Kom in aanraking met ons brede netwerk van partners
  • Een helpende hand vanuit het onderwijs: Samenwerking of ondersteuning van studenten behoort tot de mogelijkheden bij een samenwerking met Smart Cities.