Studie-inhoud

In twee studiejaren werk je aan je vakinhoudelijke en vakdidactische kennis. In beide jaren volg je modules op het gebied van letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Tijdens het werkplekleren leer je die kennis te vertalen naar je eigen lessen in het tweedegraadsvakgebied. In de laatste fase toon je je kennis, houding en bekwaamheid aan in je afstudeerdossier.

 • Plaats

  Deventer

 • Studiebelasting

  (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 14 uren

Studieopbouw

In de eerste fase (eerste halfjaar) wordt er onder meer gewerkt aan vakinhoudelijke en algemeen didactische competenties gericht op de specifieke doelgroep. Je loopt minimaal 6 uur per week stage in het voortgezet onderwijs of mbo en legt een portfolio aan. In de hoofdfase (een jaar) loop je ook minimaal 6 uur stage, werk je aan je portfolio en word je intensief begeleid door een professionele docent Nederlands. De laatste fase van de opleiding bestaat uit de afstudeerfase (laatste half jaar) waarin je een afstudeerdossier maakt. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek op basis van het afstudeerdossier.

Studieprogramma 

De modules die aan bod komen, zijn:

 • Grammatica en spelling
 • Taalvaardigheden en taalproblemen
 • Algemene taalwetenschap
 • Literatuurgeschiedenis
 • Moderne letterkunde
 • Jeugdliteratuur
 • Poëzie
 • Onderwijskunde
 • Nederlands in context
 • Schriftelijke taalvaardigheid
 • Argumentatieleer
 • Mondelinge taalvaardigheid

Daarnaast dien je minimaal zes uur per week stage te lopen of werk te hebben als docent Nederlands.

In het eerste jaar van de opleiding wordt direct veel aandacht besteed aan het vak Nederlands. De inhoud van het vak is modulair geordend rond drie vaklijnen: letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Daarnaast verdiep je je in een paar onderwijskundige thema’s en onderzoek je de plek die het schoolvak Nederlands inneemt in de school. Je werkt dit jaar minimaal zes uur per week als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs of het mbo (werkplekleren/stage ) en je legt een portfolio aan.

In het tweede jaar vindt verdere vakinhoudelijke en vakdidactische verdieping plaats. Deze verdieping verloopt opnieuw via vaklijnen die modulair zijn geordend. Ook in dit jaar loop je minimaal zes uur per week stage in het voortgezet onderwijs en werk je aan je portfolio. De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek op basis van het afstudeerdossier, waarin je je professionaliteit en bekwaamheid aantoont.

De Tweedegraadslerarenopleiding is een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Saxion Next bezit het NRTO-keurmerk; de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. 

Besluit experiment flexibel hoger onderwijs

Saxion Next doet mee aan de pilot voor flexibilisering van het hoger onderwijs, conform de richtlijnen in het ‘Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs’. Hierbij mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding leeruitkomsten vast. Deze beschrijven wat een student moet kennen en kunnen, maar niet hoe het onderwijsprogramma eruit moet zien. De opleiding kan dus flexibel en op maat aan een student worden aangeboden.

Voor meer informatie over het 'Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs' en de vereisten kijk je op de website van website van Rijksoverheid.