Studie-inhoud

Tijdens fase 1 verdiep je je in het brein van jongeren met vakken als ontwikkelingspsychologie, leertheorie en pedagogiek. In fase 2 en 3 zoom je in op de theorie van het lesgeven, de didactiek, en hoe je deze toepast in jouw vakgebied. In fase 4 leer je omgaan met leer- en gedragsproblemen. In elke fase loop je stage. Het aantal dagen stage per week bepaal je zelf. Hierdoor varieert de opleiding van 1,5 jaar tot 2 à 3 jaar.

  • Plaats

    Deventer

  • Studiebelasting

    (reguliere route) 12 uren / Zelfstudie 10 uren

  • Resultaat

    Bachelor 240 EC

Studieopbouw

Het eerste jaar bestaat uit theoretische modules. De studiebelasting (het aantal uren college en zelfstudie samen) is 10 à 12 uur per week. Daarnaast loop je stage. Zo kun je de theoretische kennis die je opdoet direct toepassen in de praktijk. In totaal loop je 200 dagen stage. Je kunt zelf beslissen hoeveel dagen per week je dit doet. Het geeft je dus alle ruimte om je studie te combineren met andere werkzaamheden. 

Je leert alles over de werking van het puberbrein en hoe leerlingen leren. Denk hierbij aan vakken als ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en leerpsychologie.

Hoe stel je je leerlingen in staat optimaal te leren? Je verdiept je in de kunst van het lesgeven. Je ontdekt welke didactische mogelijkheden er zijn voor jou en je leerlingen, hoe je feedback geeft op het leerproces en hoe je dit leerproces evalueert. 

Deze module draait om digitale didactiek en vakdidactiek. Je ontdekt de technische mogelijkheden voor het versterken van onderwijs in de klas. Bij vakdidactiek houd je je bezig met de functie en kerndoelen van je schoolvak. Hoe leren leerlingen binnen jouw vak? Welke problemen kunnen ze tegenkomen? En welke leermiddelen en didactische werkvormen passen goed bij het vak dat je geeft?

Je leert leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen herkennen. En je krijgt handvatten hoe je als leraar dan het beste kunt handelen. Het is belangrijk dat je je leerlingen goed kent en aanvoelt en dat je zicht hebt op de zorgstructuur in het onderwijs. Wanneer is het een gedragsprobleem en wanneer een mogelijke gedragsstoornis? Kennis van veel voorkomende problemen en stoornissen helpt je ook om reële verwachtingen te hebben over de (on)mogelijkheden van leerlingen die al een diagnose hebben. 

In de laatste fase werk je zelfstandig als leraar in opleiding. Je hebt dan al de nodige ervaring opgedaan in de praktijk.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplek. Maar je hoeft niet alles alleen te doen. Saxion heeft een groot onderwijsnetwerk en we helpen je graag. Ook tijdens de opleiding kan je terugvallen op je stagebegeleider van Saxion Next. 

Studieprogramma 

In deze verkorte Tweedegraadslerarenopleiding bieden we je alleen de pedagogische en (vak)didactische vakken en vaardigheden aan. Je beschikt immers al over een afgeronde relevante hbo- of wo-opleiding die vakinhoudelijk dekkend is voor de gewenste bevoegdheid. De theoretische basis krijg je in vakken als ontwikkelingspsychologie, (ortho)pedagogiek, didactiek, leerpsychologie en inzet van media. Naast colleges loop je 200 dagen stage op verschillende scholen. Je zoekt zelf je stageplaats. Je staat er niet alleen voor. Vanuit de lerarenopleiding krijg je een begeleider. Ook op je stageschool heb je een vakcoach. 

NVAO-geaccrediteerd 

De Tweedegraadslerarenopleiding is een NVAO geaccrediteerde bacheloropleiding. Bij een geaccrediteerde opleiding heb je de garantie dat de opleiding aan alle kwaliteitseisen voldoet. 
 

NTRO-keurmerk

Saxion Next bezit het NRTO-keurmerk; de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Besluit experiment flexibel hoger onderwijs

Saxion Next doet mee aan de pilot voor flexibilisering van het hoger onderwijs, conform de richtlijnen in het ‘Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs’. Hierbij mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding leeruitkomsten vast. Deze beschrijven wat een student moet kennen en kunnen, maar niet hoe het onderwijsprogramma eruit moet zien. De opleiding kan dus flexibel en op maat aan een student worden aangeboden.

Voor meer informatie over het 'Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs' en de vereisten kijk je op de website van website van Rijksoverheid.