Onderwijs & Opleiden5.jpg
Deeltijd

Jonge Kind Specialist

Jonge kinderen ontwikkelen zich op een geheel eigen manier. Als leerkracht van de kleutergroep wil je jouw leerlingen daarom goed onderbouwd én verantwoord lesgeven. lesgeven. Als Jonge Kind Specialist weet je precies wat daarvoor nodig is.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

Inschrijven voor deze cursus is momenteel niet mogelijk. Nieuwe data volgen.

 • Type

  Cursus

 • Start

  11 januari 2024

 • Vakgebied

  Onderwijs & Opleiden

 • Duur

  18 maanden

 • Prijs

  € 3.000,00

 • Plaats

  Enschede

 • Lesdagen

  Donderdag van 16.00-19.30

Wat kun je straks?

Na het volgen van de cursus Jonge kind specialist kun je straks:

 • Een onderbouwd onderwijsaanbod maken voor kinderen van 3 tot 7 jaar
 • Collega’s ondersteunen en coachen
 • Een zelfverzekerde leerkracht zijn voor kleuters

Specialist met oog voor het jonge kind

De opleiding is praktijkgericht: jouw eigen werkplek staat centraal. Als Jonge Kind Specialist ken je de leerlijnen. Je bent in staat de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren. Dit doe je vanuit een onderbouwde visie op de specifieke ontwikkeling van het kind. Voor de school word je een specialist in de kleutergroep die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt. Zo kom jij op voor de belangen van het jonge kind op de basisschool.

Inhoud

Tijdens de kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) en de recente Pre-Cool onderzoeken laten de noodzaak zien van goed toegeruste leerkrachten. Vanuit een visie en de specifieke-didactische benadering van het jonge kind kunnen zij deze ontwikkeling ook daadwerkelijk realiseren. Welbevinden en betrokkenheid vormen belangrijke pijlers voor een positieve kind ontwikkeling. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. Alle ontwikkelingslijnen komen samen in het spel. Leerkrachten weten deze in te zetten bij het creëren van een rijke speel-leeromgeving, voorbedachte en spontane leersituaties. Er is altijd sprake van een samenhangend aanbod waarbij kwaliteitsvolle interacties doorslaggevend zijn voor de kwaliteit en de resultaten.

De doelstellingen van de post-hbo opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge Kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012).

De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Veranderingsprocessen en je eigen rol als jonge kind specialist in het team (onderzoekend en ontwerpend leren)
 • Observatie- en signaleringssystemen en technieken: (handelingsgericht) observeren, volgen van de ontwikkeling van kleuters
 • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
 • Passend onderwijs voor kleuters
 • Een beredeneerd taalaanbod voor kleuters
 • Een beredeneerd rekenaanbod voor kleuters
 • Spelontwikkeling en spelbegeleiding
 • Ouderbetrokkenheid
 • Beeldende en expressieve vakken met kleuters (beeldende vorming, muziek)
 • Wetenschap en techniek (onderzoekend en ontwerpend leren)
 • 21st Century Skills
 • Sociale veiligheid

Per bijeenkomst staan een of meerdere van bovenstaande onderwerpen centraal. Naast het presenteren van recente wetenschappelijke inzichten en achtergronden wordt een koppeling naar de eigen praktijk gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten is er naast kennisoverdracht ruimte voor werkopdrachten, toepassing en uitwisseling. Het verbeteren van de onderwijspraktijk is daarbij uitgangspunt. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vanuit eigen leervragen werken.

Programma

Onder het kopje Inhoud staat het inhoudelijk programma van deze opleiding.
De opleiding bestaat uit 17 bijeenkomsten inclusief de afsluitende bijeenkomst.

Afronding

Certificering

Je ontvangt een post-hbo-certificaat van Saxion mits de eindopdracht (het schrijven van een meesterstuk) met een voldoende is afgerond.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

Locatie Enschede

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 16.00-19.30 uur op de volgende data:

 • 11-01-2024
 • 08-02-2024
 • 14-03-2024
 • 11-04-2024
 • 23-05-2024
 • 06-06-2024
 • 27-06-2024

schooljaar 2024-2025

 • 12-09-2024
 • 03-10-2024
 • 07-11-2024
 • 28-11-2024
 • 12-12-2024
 • 16-01-2025
 • 06-02-2025
 • 13-03-2025
 • 10-04-2025
 • 22-05-2025
   

Het volgende startmoment van deze opleiding is september/oktober 2025.
Data en planning volgen.

Kosten

€ 3.000,- inclusief materiaalkosten en lunch. Exclusief de literatuur t.b.v. het meesterstuk.
Hierbij gaan we uit van minimaal 10 deelnemers.

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt. 

Toelating en aanmelden

Toelating

De opleiding is bedoeld voor leerkrachten werkzaam in een kleutergroep. Je moet in de gelegenheid zijn om gedurende de opleiding opdrachten in je eigen kleutergroep uit te voeren.

Aanmelden

Aanmelden doe je via de knop Aanmelden op deze pagina. Na aanmelding ontvang je bericht over de verdere procedure, plaatsing en wijze van betalen.

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:
Simone Soomers, docent Transfer
T: 06 57358977
E: s.soomers@saxion.nl

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met: Annet Vrolijken, projectcoördinatie Transfer
T: 06 20353748
E: a.m.t.vrolijken@saxion.nl