Vaardigheden2.jpg
Deeltijd

Nascholingsprogramma Jeugd- en gezinsprofessional

Het nascholingsprogramma van Saxion is een goede keuze voor hulpverleners die werkzaam zijn, of willen in de jeugdhulp of jeugdbescherming en die zich willen laten (her)registreren als Jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ). 

Meld je nu aan

Je kunt je voor deze cursus aanmelden via het onderstaande formulier.

Vragen over deze cursus?

 • Type

  Deeltijd

 • Start

  Afhankelijk van studieprogramma

 • Vakgebied

  Psychologie, Vaardigheden

 • Duur

  1 jaar

 • Prijs

  Variabel

 • Plaats

  Enschede

 • Lesdagen

  Maandagen tussen 15.45 - 21.45 uur

Wat kun je straks?

Er zijn een aantal functies in de jeugdzorg die alleen uitgevoerd mogen worden door jeugd- en gezinsprofessionals met een SKJ-registratie. Bijvoorbeeld functies waarbij je te maken hebt met complexe, meervoudige problematiek, het voorkomen van crises en alle situaties waarin sprake is van bedreiging in de ontwikkeling van jeugdigen en waar beschermende maatregelen nodig zijn.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan functies als gezinsvoogd, jeugdprofessionals binnen Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Ambulante gezinsbegeleiding en groepsbegeleider op behandelgroepen voor jongeren met complexe problematiek.

Inhoud

De thema’s in de modules sluiten aan op het werk van de Jeugd- en Gezinsprofessional en het onderwijsprogramma biedt de mogelijkheid om samen met andere professionals deze (verder) te verdiepen.

Afhankelijk van je vooropleiding, je werkervaring en gevolgde cursussen volg je één of meer modules van het maatwerktraject.

Het maatwerktraject bestaat uit de volgende modules:

Programma

De modulen worden verspreid over het studiejaar aangeboden. De modulen volg je in Enschede op de maandag tussen 15.45 - 21.45 uur, afhankelijk van de modulen die op dat moment aangeboden worden volg je dan 1, 2 of 3 modulen per periode van 10 weken.

Voor wie is dit nascholingsprogramma?
Wil je je laten registeren als Jeugd- en gezinsprofessional, maar voldoe je nog niet aan alle eisen? Volg dan ons nascholingsprogramma en behaal je certificaat. Afhankelijk van jouw vooropleiding is het nodig aanvullende scholing te volgen om jouw kennis up-to-date te brengen of om specifieke kennis over jeugdhulp en jeugdbescherming te verwerven.

Hierbij volg je een traject van maximaal 45 EC aanvullende scholing, dat is gebaseerd op de bouwstenen van de opleiding Social Work profiel Jeugd. Op het certificaat dat je na afronding krijgt, staat hoeveel EC je hebt gevolgd en hoe deze EC zijn vertaald in bouwstenen van het profiel Jeugd. Met dit certificaat kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij de Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ).

Afronding

Na het succesvol afronden van de modules ontvang je het certificaat jeugd- en gezinsprofessional van Saxion waarmee je je kunt laten registreren bij de Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ).

Praktische informatie

Toelating

 1. Je hebt een Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO)-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (niet ouder dan 5 jaar) of een diploma Hogere Sociale Studie (HSS) Social Work profiel Zorg of Welzijn & Samenleving (niet ouder dan 5 jaar) én je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet;
 2. Je hebt een HSAO-diploma met of zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (ouder dan 5 jaar) én je hebt minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden) én je hebt een baan of zicht op een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet;
 3. Je bent geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ) en je wilt je laten opnieuw registreren.

*Een HSAO-diploma is een hbo-diploma van een van de volgende opleidingen: SPH, MWD, CMV, Pedagogiek, Social Work, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie, godsdienst pastoraal werk, of een van de voorlopers bijvoorbeeld Inrichtingswerk of Hbo-Jeugdwelzijnswerk.

Aanmelding en advies
Meld je aan voor oriëntatiegesprek via het aanmeldingsformulier bovenaan de pagina. Wij werken volgens de privacywetgeving. Zie privacyverklaring van Saxion.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken welke modules voor jou passend en noodzakelijk zijn om in aanmerking te komen voor de registratie jeugd- en gezinsprofessional door Stichting Kwaliteitskader Jeugd (SKJ).

Kosten
€575,- per module die gevolgd wordt. Deze kosten zijn exclusief studiemateriaal.

Heb je vragen?
Saxion Parttime School
T: 088-0191919
E: parttimeschool@saxion.nl

Wil je gebruik maken van termijnbetaling? 

Termijnbetaling is over het algemeen mogelijk indien het cursusbedrag hoger is dan € 1.000. Hieraan zijn € 24 administratiekosten verbonden. Nadat je aanmelding is goedgekeurd ontvang je van ons een factuur met het verzoek om je cursusbedrag te betalen. Je kunt op dat moment zelf aangeven of je in termijnen wilt betalen of dat je het gehele bedrag in één keer betaalt.