Student zwaait lachend

Online open dag: Forensisch Onderzoek

Wil jij alles weten over de Saxion-opleiding Forensisch Onderzoek? Kijk dan gerust rond en laat je inspireren! Check de video’s waarin studenten en docenten je volledig bijpraten over de ins en outs van deze opleiding. Of kijk de opname terug die tijdens de online open dagen zijn gemaakt waarin onze studenten en docenten live vragen beantwoordden!

Livestream terugkijken?

Bekijk de opname van de antwoorden die tijdens de online open dagen door docenten en studenten werden gegeven!

Video's: studeren bij Saxion

Veelgestelde vragen over Forensisch Onderzoek

Als je van de havo of het vwo komt, ben je toelaatbaar met de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid, mits je bij dat laatste profiel natuurkunde of natuur, leven & technologie hebt gevolgd.

Ja, je wordt dan toegelaten. Wel moet je dan ook gewoon de decentrale selectie doorlopen. Daarnaast is het belangrijk om erbij stil te staan dat het een grote stap is van mbo naar het hbo. Forensisch onderzoek is geen makkelijke studie. Chemie, biologie, natuurkunde en wiskunde worden op een redelijk hoog niveau gegeven.

De decentrale selectie bestond dit studiejaar uit drie onderdelen. Ten eerste maak je een toets over wiskunde, chemie en natuurkunde. De meerkeuzevragen die gesteld worden zijn op havo-eindexamenniveau. Je kunt je hier dus het beste op voorbereiden door oefeningen te maken uit het eindexamen van de havo. Daarna krijg je een aantal open vragen over een bepaalde casus. Het is dan aan jou om goede en belangrijke informatie te achterhalen. Het onderwerp van de casus wordt in de uitnodigingsbrief vermeld. Tot slot vindt er een motivatiegesprek plaats.

De wiskunde die wordt gegeven is niet makkelijk. In het eerste jaar krijg je vooral wiskunde B op vwo-eindexamenniveau. Het is dus aan te raden om wiskunde B in je pakket te hebben. Je wordt wel gewoon toegelaten met wiskunde A, maar dan zal de wiskunde op Saxion wat moeilijker zijn en zal je er wat meer moeite in moeten steken. Via de studievereniging van Forensisch Onderzoek, IDent, zijn eventueel ook bijlessen te regelen. Daarnaast krijg je in het eerste jaar ook statistiek. Hier zul je met wiskunde A weer een klein voordeel mee hebben.

Per week zullen er ongeveer 20 contacturen zijn. Daarnaast zal je aan zelfstudie moeten doen. Een studiejaar bestaat uit vier kwartielen en elk kwartiel bestaat uit 10 weken. In elk kwartiel krijg je drie vakken, een project, studieloopbaanbegeleiding en onderzoeksvaardigheden. Voor vakken als wiskunde en digitaal zijn naast de hoorcolleges ook werkcolleges. Hierin worden opdrachten gemaakt en de geleerde stof toegepast. Voor de vakken biologie en chemie zijn er naast de hoorcolleges aansluitende labdagen, hierbij voer je aansluitend op de geleerde theorie experimenten uit. Hierbij sta ja per vak zo’n drie tot vier keer per kwartiel vier uur op het lab.

Forensisch Onderzoek gebroken autoruit

Ik zoek uit of een speciale camera kan bijdragen aan het zichtbaar maken van sporen bij verkeersongevallen.

Lees de ervaring Alle ervaringen

Contact opnemen?

We proberen je vragen direct te beantwoorden. Of we brengen je in contact met iemand binnen Saxion die jou verder kan helpen.