Studie-inhoud

Het vertrek van de partner waardoor de huur niet meer betaald kan worden. Een probleem op het werk waar ontslag op volgt. Niet voldoende inkomen om de schoolbijdrage voor het kind te betalen. De overlast in een wijk die opgelost moet worden. Het integreren in een nieuwe leefomgeving na gevlucht te zijn. Een ongeval dat lijdt tot een flinke schadevergoedingseis. Welke rechten en plichten gelden er in dit soort situaties? En hoe kun je mensen bijstaan als dit soort situaties zich voordoen?

Tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening leer je hoe je sociale vaardigheden inzet om mensen met juridische problemen te helpen én om ze te leren hoe ze zelf grip krijgen op de situatie. Je leert rechtvaardig, daadkrachtig en kritisch te zijn zodat je de complexe wet- en regelgeving kunt vertalen naar de persoonlijke omstandigheden zodat jij het verschil kunt maken!

Het eerste jaar:

​Krijg een beeld van het werkveld

In het eerste jaar ga je direct aan de slag als SJD'er. Je doorloopt een echte praktijkcasus van intake tot advies. Ook ga je werken met een problematische schuldensituatie. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, krijg je in diverse modules aangereikt, zoals psychosociale achtergronden van gedrag, mondelinge communicatieve vaardigheden en recht rondom schulden.

Studiebelasting

 • 40% Theorie
 • 20% Vaardigheden
 • 30% Praktijk
 • 10% Studieloopbaanbegeleiding

De volgende thema's komen tijdens de opleiding aan bod:

 • ​Werken als SJD’er 
  Je ontdekt wat de achtergronden van het vak zijn, en met en voor wie je als SJD'er werkt. Je krijgt onder andere inzicht in het sociaal bewustzijn, de multiculturele samenleving, sociale ongelijkheid en criminologie.
 • Schuldenproblematiek
  ​Je doet kennis op over schuldenproblematiek. Je leert hoe je het beste met deze problematiek om kunt gaan in een voortraject, dus vóór een schuldhulpverleningstraject. Ook het traject daarna komt aan bod. 
 • Werk en inkomen
  Je gaat aan de slag met arbeid en sociale zekerheid, je leert onderzoek te doen in het praktijkLAB, krijgt inzicht in ethiek en leert te onderhandelen.
 • ​Wonen en leven
  Bij dit thema gaat het om multiproblematiek waarin veel onderwerpen aan bod komen. Denk aan criminaliteit en veiligheid,  huurrecht en vreemdelingenrecht.

 • Een greep uit de vakken die je krijgt:
 • Project: werken als SJD'er
 • Project: werken met schulden
 • Methodische vaardigheden
 • Inleiding in het recht
 • Psychosociale achtergronden van gedrag
 • Recht rondom schulden
 • Mondelinge communicatievaardigheden
 • Sociale zekerheid
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Methodische gespreksvoering
 • Schriftelijke communicatievaardigheden

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaar:

Ga aan de slag in het werkveld

In het tweede jaar volg je twee thema's: Werk en Inkomen en Wonen en Leven. Binnen deze thema’s werk je aan de opbouw van kennis, vaardigheden en je SJD-competenties. Je doet dit jaar veel praktijkervaring op. In het praktijkLAB werk je individueel of in groepen aan opdrachten uit de beroepspraktijk. Je gaat onder andere aan de slag met onderwerpen als arbeidsrecht, sociale zekerheid, criminaliteit, handhavingscommunicatie en migratie.

 • Project: PraktijkLAB, het hele jaar werken aan opdrachten uit de praktijk
 • Sociale voorzieningen
 • Recht rondom wonen
 • Ethiek
 • Handhavingscommunicatie en agressiebeheersing
 • Recht en veiligheid
 • Coachen en samenwerken
 • Specifieke doelgroepen
 • Recht rondom arbeid en sociale verzekeringen

Het derde en vierde jaar: afstudeerprogramma

Werk samen in het werkveld

Na het opdoen van de benodigde kennis en vaardigheden, ga je in jaar 3 en 4 onder eigen regie aan de slag met jouw ontwikkeling als beginnende beroepsprofessional. Uiteraard word je uitgebreid en goed begeleid bij het maken van jouw keuzes en het samenstellen en uitvoeren van jouw programma. De volgende onderdelen komen terug in jouw afstudeerprogramma:

Je gaat een minor naar keuze doen. In deze vrije ruimte kun je kiezen of je je wilt specialiseren binnen de SJD-domeinen of juist iets heel anders wilt doen. De minor volg je een half jaar!

Je gaat minimaal vijf maanden en maximaal tien maanden stage lopen. Op deze wijze krijg je zoveel mogelijk training in de vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt en maak je kennis met en bekwaam je jezelf in het werken met mensen in een kwetsbare positie en de toepassing van het recht.

Je gaat minimaal vijf maanden en maximaal tien maanden onderzoek doen. Het onderzoek voer je uit voor een opdrachtgever en heeft een concreet advies voor de beroepspraktijk als resultaat. 

Tijdens jouw afstudeerprogramma in jaar 3 en 4 bewijs je over de negen SJD-competenties te beschikken. Je rondt het afstudeerprogramma af met een oogstdag, waarin je jouw ontwikkeling en competenties presenteert aan het onderwijsteam en het werkveld. Klaar om de praktijk in te gaan!

Studenten in overleg

Ik vind dat het verhaal achter een persoon interessanter is dan het probleem dat aan de oppervlakte ligt

Lees de ervaring Alle ervaringen

Diploma: Bachelor of Laws

Met je diploma van de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening op zak, kun je in veel organisaties en instellingen aan de slag. Je mag de titel Bachelor of Laws voeren.