Eindwerken HBO-ICT: vindingrijke oplossingen voor maatschappelijke problemen

HBO-ICT heeft de ambitie om samen met het bedrijfsleven en de lectoraten vernieuwend en inspirerend onderwijs voor studenten te bieden. Wij vinden het van belang dat studenten, samen met docenten en onderzoekers werken aan relevante projecten uit de praktijk gebruik makend van bleeding edge technologie.

De opleiding HBO-ICT

“ICT is overal” is het motto dat terugkomt bij de opleiding HBO-ICT, waarbij door ICT gedreven veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Saxion is in 2015 meegegaan in de landelijke herclustering in het techniekdomein waardoor momenteel 10 hogescholen de “extra brede” HBO-ICT opleiding aanbieden. Deze herclustering biedt ons de gelegenheid om het snel veranderende werkveld beter te kunnen bedienen vanuit één opleiding. Een herclustering waarin voor Saxion de opleiding Informatica (INF), de opleiding Business IT & Management (BIM) en de studieroute IT Service Management (ITSM) zijn samengevoegd tot een nieuwe brede bachelor die in studiejaar 2015-2016 van start is gegaan: HBO-ICT.

Twee studenten werken op een laptop

Het onderwijsprogramma

De markt vraagt van de mensen die werkzaam zijn in het beroepenveld van de IT een hoge mate van deskundigheid en een groot lerend vermogen om mee te kunnen met de nieuwe mondiale ontwikkelingen. Door de onderzoekslijn en de diverse praktijkgerichte projecten leren ze een lerende en onderzoekende houding aan te nemen en zichzelf uit te blijven dagen in hun vakgebied. Wil je meer weten over bijvoorbeeld het competentieraamwerk, het curriculum of specialisaties? Neem contact op met Paul de Groot.

hack-capital-568971-unsplash.jpg

Onderwijsprojecten

Voor een aantal onderwijsprojecten zoeken we organisaties en bedrijven die interessante en relevante projectopdrachten willen inbrengen zodat we ons onderwijs blijvend kunnen laten aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen op het IT-vakgebied. Wil je meer weten over bijvoorbeeld praktijkopdrachten, multidisciplinaire opdrachten? Neem dan contact op met Tina Uda.

Meer weten over Smart Solutions
Smart Solutions projectgroepje

Find out the various opportunities of HBO-ICT

Read more

Stage en afstuderen

In het derde studiejaar van de opleiding HBO-ICT gaan de studenten op stage om ervaring op te doen in de beroepspraktijk. De stage is erop gericht om de opgedane kennis en vaardigheden uit het eerste en tweede jaar van de opleiding toe te passen. In het vierde jaar volgt de afstudeeropdracht waarin studenten zelfstandig een complexe opdracht uit de beroepspraktijk uitvoeren. 'Heeft u een stageplek of afstudeeropdracht beschikbaar neem dan contact op met Tina Uda.

brooke-cagle-609873-unsplash.jpg

Gastcolleges en uitwisseling

De opleiding HBO-ICT maakt graag optimaal gebruik van het werkveld door echte casuïstiek, gastlessen, excursies en stages te organiseren en aan te bieden. Daarnaast gaan we langdurige samenwerkingen aan met bedrijven door medewerkers over en weer uit te 'ruilen'.  Wil je meer weten over bijvoorbeeld, gastcolleges en evenementen? Neem dan contact op met Hesther Hemsemss.

ANTOINE_MOGHADDAR_LUSTRUM_EINDFEEST_jpg9.jpg

Alumni

Door contact met alumni te houden weten we hoe onze studenten het doen op de arbeidsmarkt en of de opleiding de juiste accenten legt in het curriculum en actueel blijft. Middels masterclasses en een nieuwsbrief houden we contact met oud-studenten en delen we kennis met en van het werkveld. Hier meer over weten? Neem dan contact op met Wilma Koopman.

Beeld voor bij Alumni.jpg

Gerelateerd nieuws

Een half jaar geleden wist ik nog niets van de programmeertaal Java en nu programmeer ik al een basis mail-systeem.

Axel
Axel, Student

Deeltijd ICT studeren? Bekijk dan ons deeltijdaanbod

Saxion Parttime School

Contactpersonen HBO-ICT