Diversiteit

Saxion wil een organisatie zijn die diversiteit, talenten en vermogens van medewerkers en studenten optimaal inzet: nu en in de toekomst. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. De zichtbare dingen – zoals leeftijd en huidskleur – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, seksuele oriëntatie, afstand tot de arbeidsmarkt, competenties en werkstijlen. Vaak wordt onderschat hoeveel moeite deze groepen moeten doen om zich geaccepteerd te voelen en zichzelf te kunnen zijn.

Ieder beleeft en ervaart: "Ik doe ertoe, kan mezelf zijn en voel me zo thuis bij Saxion"

Onze ambitie

We zijn ervan overtuigd dat een grote diversiteit aan mensen en benaderingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Dit helpt om (jonge) mensen op te leiden om de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst op te pakken. Diversiteit benutten we als we een inclusieve organisatie zijn. Dat betekent: Iedereen doet ertoe, want dat is effectief. Ieder beleeft en ervaart: "Ik doe ertoe, kan mezelf zijn en voel me zo thuis bij Saxion."

Hoe pakken we dat aan?

Op het gebied van diversiteit gebeurt al het nodige binnen Saxion. Studenten voelen zich thuis bij studentenvereniging Exaltio, de LHBTI jongerenvereniging van Enschede met een eigen ruimte bij Saxion. In het kader van Coming Out day kleurt het Epy Drost gebouw jaarlijks een aantal dagen als een regenboog. In 2018 plaatste Saxion 23 fte aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt op zogenoemde participatiebanen.

Mooie initiatieven waar we trots op zijn. Maar we kunnen en gaan meer doen. Op 28 november 2018 ondertekende Saxion als één van de eerste hogescholen in Nederland een overeenkomst met de Workplace Pride Foundation. Deze stichting wil het leven van de LHBTI-gemeenschap in hun werkomgeving helpen verbeteren en geeft hierover advies en ondersteuning aan organisaties over de hele wereld. Dit moment markeert de aftrap van meer bewustwording en de dialoog over diversiteit bij Saxion. Een projectgroep gaat de komende tijd inventariseren wat er nodig is en wat we kunnen doen om diversiteit, bewustwording en de dialoog over diversiteit verder te bevorderen. Daarnaast wordt gekeken hoe we hier in recruitment en onze strategische personeelsplanning mee om gaan.

Hebben alle studenten in het hoger onderwijs evenveel kansen? Niet-westerse studenten die doorstromen van het mbo naar het hoger onderwijs vallen relatief vaak uit. Het doel van het Student for Student-project is ‘kansengelijkheid’ voor deze groep.  De volgende thema’s komen aan bod:

  • bewustwording gelijke kansen

  • taal- en studievaardigheden

  • ouderbetrokkenheid en

  • docentattitude.

In het project werken studenten en medewerkers van Universiteit Twente, ROC van Twente en Saxion samen op bovengenoemde thema’s. Daarnaast organiseerde het studentenplatform een masterclass rondom het thema vooroordelen en discriminatie en een docenttraining over vooroordelen. In samenwerking met Toptraject worden rolmodellen opgeleid en ingezet op ROC van Twente en Saxion. Ook is er een documentaire over gelijke kansen in de maak.

Meer info

Nursel Akdeniz

Nursel Akdeniz

Docent / onderzoeker Comeniusprogramma

088 - 019 3491 LinkedIn
Groep studenten