Diversiteit

Saxion wil een organisatie zijn die diversiteit, talenten en vermogens van medewerkers en studenten optimaal inzet: nu en in de toekomst. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. De zichtbare dingen – zoals leeftijd en huidskleur – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, seksuele oriëntatie, afstand tot de arbeidsmarkt, competenties en werkstijlen. Vaak wordt onderschat hoeveel moeite deze groepen moeten doen om zich geaccepteerd te voelen en zichzelf te kunnen zijn.

Ieder beleeft en ervaart dat hij/zij ertoe doet, kan zichzelf zijn en voelt zich zo thuis bij Saxion.

Onze ambitie

We zijn ervan overtuigd dat een grote diversiteit aan mensen en benaderingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Dit helpt om (jonge) mensen op te leiden om de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst op te pakken. Diversiteit benutten we als we een inclusieve organisatie zijn. Dat betekent: Iedereen doet ertoe, want dat is effectief. Ieder beleeft en ervaart dat hij/zij ertoe doet, kan zichzelf zijn en voelt zich zo thuis bij Saxion.

Hoe pakken we dat aan?

Op het gebied van diversiteit gebeurt al het nodige binnen Saxion. Studenten voelen zich thuis bij studentenvereniging Exaltio, de LHBTI jongerenvereniging van Enschede met een eigen ruimte bij Saxion. In het kader van Coming Out day kleurt het Epy Drost gebouw jaarlijks een aantal dagen als een regenboog. In 2018 plaatste Saxion 23 fte aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt op zogenoemde participatiebanen.

Mooie initiatieven waar we trots op zijn. Maar we kunnen en gaan meer doen. Op 28 november 2018 ondertekende Saxion als één van de eerste hogescholen in Nederland een overeenkomst met de Workplace Pride Foundation. Deze stichting wil het leven van de LHBTI-gemeenschap in hun werkomgeving helpen verbeteren en geeft hierover advies en ondersteuning aan organisaties over de hele wereld. Dit moment markeert de aftrap van meer bewustwording en de dialoog over diversiteit bij Saxion. Een projectgroep gaat de komende tijd inventariseren wat er nodig is en wat we kunnen doen om diversiteit, bewustwording en de dialoog over diversiteit verder te bevorderen. Daarnaast wordt gekeken hoe we hier in recruitment en onze strategische personeelsplanning mee om gaan.