Diversity Office website en mijnsaxion header.jpg

Diversiteit & Inclusie

Saxion wil een organisatie zijn die diversiteit, talenten en vermogens van studenten en medewerkers optimaal inzet: nu en in de toekomst. Een organisatie waar iedereen er toe doet, waarin iedereen dat ook zo beleeft, zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. Een plek waar de diversiteit, talenten en vermogens van onze studenten, medewerkers en relaties optimaal worden ingezet.

Een grote diversiteit aan mensen en benaderingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Dit helpt om (jonge) mensen op te leiden de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst aan te pakken.

We werken aan een cultuur waarin we oog hebben voor onze overeenkomsten en tegelijkertijd verschillen als positief ervaren, waarin geen plek is voor uitsluiting, ongelijke behandeling en discriminatie. We zetten ons er voor in dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten optimaal kunnen benutten. Bij Saxion mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht (culturele) achtergrond, geloofsovertuiging, gender of geaardheid. Juist in zo’n inclusieve organisatie kunnen we met elkaar vorm geven aan diversiteit in creativiteit, ideeën en oplossingen.

Onder diversiteit en inclusie verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. De zichtbare dingen – zoals leeftijd, huidskleur en fysieke beperkingen – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, seksuele oriëntatie, afstand tot de arbeidsmarkt, competenties en werkstijlen. Vaak wordt onderschat hoeveel moeite deze groepen moeten doen om zich geaccepteerd te voelen en zichzelf te kunnen zijn.

Bij Saxion vinden we het belangrijk dat je je thuis voelt op deze hogeschool; wie je ook bent. We zijn ervan overtuigd dat een grote diversiteit aan mensen en benaderingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Dit helpt om (jonge) mensen op te leiden de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst aan te pakken. 

Op het gebied van diversiteit en inclusie gebeurt al het nodige binnen Saxion. Thema’s zoals etnische diversiteit, m/v/x gendergelijkheid, coming-out van je seksuele geaardheid, toegankelijkheid voor mensen met een ondersteuningsvraag zijn en dienen bespreekbaar te zijn binnen Saxion.

Students4Students

In 2018 is het project Students4Students een subsidie voor het project ‘Gelijke kansen voor iedereen?’, waarin samen met Universiteit Twente, ROC van Twente en Twentse middelbare scholen een studentenplatform is opgezet om de kansengelijkheid te bevorderen voor niet-westerse studenten.

Workplace Pride Foundation

Als één van de eerste hogescholen in Nederland ondertekende Saxion op 28 november 2018 een overeenkomst met de Workplace Pride Foundation. Deze stichting wil het leven van de LGBTQI+ -gemeenschap in hun werkomgeving helpen verbeteren en geeft hierover advies en ondersteuning aan organisaties over de hele wereld. Samen met studenten en medewerkers is er een werkgroep Th!nk with Pride ontstaan die nauwe banden onderhoud met de Workplace Pride, overheden, andere onderwijsorganisaties en het bedrijfsleven. Studentenvereniging J&SV Exaltio, is een vereniging voor studenten van ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion. De LGBTQI+ jongerenvereniging van Enschede hebben samen met Th!nk with Pride een eigen ruimte binnen Saxion waar zij samen kunnen komen.

Coming Out Day/Regenboogweek

Jaarlijks kleurt het Epy Drost gebouw om te laten zien dat Saxion de diversiteit van haar studenten en docenten willen vieren. In het kader van Coming Out Day/Regenboogweek is het gebouw gehuld in de kleuren van de regenboog. In de week tegen sexueel geweld tegen vrouwen is het gebouw  oranje. Hiermee geven we kracht aan de samenwerking met externe organisaties die zich bezig houden met LGBTQI+, sociale- en seksuele veiligheid en discriminatie zoals de GGD en Workplace Pride Foundation.

VN-verdrag voor de rechten van de mens

In maart 2021 ondertekende Saxion de intentieverklaring VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap. Hiermee spreekt de hogeschool uit een toegankelijke instelling te willen zijn voor studenten met een ondersteuningsvraag. “We willen dat iedereen zich thuis voelt bij Saxion,” aldus Anka Mulder (voorzitter College van Bestuur). Jaarlijks gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk bij zogenoemde participatieplaatsen. Bovendien wordt actief gekeken hoe Saxion hier in recruitment en strategische personeelsplanning mee om kan gaan.

Future of Twente

In april 2021 hebben Saxion, Universiteit Twente en ROC Twente zich aangesloten bij Future of Twente. Future of Twente is een samenwerking tussen tien ambitieuze vrouwen, diverse Twentse bedrijven en de Twentse onderwijsinstellingen. Samen zetten zij zich in voor de ontwikkeling van vrouwelijk talent in de regio Twente.

Gender Equality Plan

De Europese Commissie stelt institutionele gendergelijkheidsplannen -Gender Equality Plan- verplicht voor financiering vanuit Horizon Europe, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het formuleren van het genderbeleid is een van de bouwstenen voor de ontwikkeling van een breder diversiteit en inclusiebeleid. Tegelijkertijd met het opstellen van het genderbeleid is het herontwerp van het beleid voor studenten met een ondersteuningsvraag  gestart.

In januari 2021 is een Diversity Officer benoemd. Dit moment markeert het gevoel van urgentie voor meer bewustwording en de dialoog over diversiteit en inclusie binnen Saxion.  Wil jij je laten inspireren en informeren over diversiteit en inclusie? Zoek je iemand bij wie je je verhalen kwijt kan? Het kan bij het Diversity Office. Het Diversity Office is het middelpunt van het netwerk over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de breedste zin van het woord. Studenten en medewerkers kunnen hier terecht voor al hun vragen. Het is ook een plek om gelijkgezinden te ontmoeten. In de loop van 2022 komt er een trainingsaanbod voor studenten en docenten. Saxion stimuleert de versterking van kennis over diversiteit en het bieden van een handelingsperspectief om inclusiever te zijn.

Het Diversity Office wordt gevormd door William Sanchez (Diversity Officer),  Marco Strijks-Boedhoe (Diversity Liaison Officer), Daniek van der Zande (Projectmedewerker) en Marjolein Bornebroek (Projectmedewerker). Heb je vragen, wil jij een ervaring delen, een idee aandragen of een activiteit opzetten? Zoek ons op! Je kan het Diversity Office bereiken via diversityoffice@saxion.nl of loop even binnen in Enschede (ruimte F1.32) of in Deventer (ruimte B1.33).

Het studentenplatform Students 4 Students bedenkt en organiseert interventies die een link hebben met de thema’s diversiteit en inclusie. In samenwerking met het Diversity Office en het StudieSuccesCentrum zetten we de komende maanden het onderwerp stagediscriminatie op de kaart binnen Saxion.

Ben jij een student of medewerker die te maken heeft (gehad) met stagediscriminatie op basis van geloof, culturele achtergrond, ondersteuningsvraag, seksuele geaardheid of andere kenmerken en wil je je verhaal (dat kan anoniem) met ons delen? Klik dan hier!

DO 16.jpg

Diversity Week en andere events