Kariene Woudt
Onderwijs

Zelfkennis als stevige start voor studenten op de arbeidsmarkt

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

‘In gesprekken met studenten gaat het steeds vaker over de vraag: wie ben jij en wie wil jij straks zijn als professional op de arbeidsmarkt? Werken aan je eigen professionele identiteit gaat een prominentere plek innemen bij Saxion,’ vertelt Kariene Woudt-Mittendorff. Wat betekent dat de komende jaren voor ons onderwijs en de begeleiding die Saxion aan studenten biedt? Een gesprek.

Kariene is als associate lector verbonden aan het lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs. Ze promoveerde op de kwaliteit van loopbaanbegeleiding en houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van het nieuwe Saxion Onderwijsmodel (SOM). Thema’s als studieloopbaanbegeleiding, reflectie en persoonlijke ontwikkeling van studenten spelen een belangrijke rol in haar onderzoek.

‘Vanuit ons lectoraat doen we praktijkgericht onderzoek en ik houd er ook van om dicht bij die praktijk te werken. Voor mijn onderzoek naar bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding spreek ik regelmatig met groepjes studenten over hoe zij de begeleiding binnen Saxion ervaren. Over wat goed gaat en wat beter kan. Van studenten hoor ik vaak hoe belangrijk het is dat we oprechte aandacht hebben voor hen. Dat we ze niet zien als passanten die hier ‘even’ vier jaar komen studeren en dan weer weg zijn. '

Van studenten en docenten hoor ik hoe belangrijk het is dat we oprechte aandacht hebben voor hen. Dat we ze niet zien als passanten die hier ‘even’ vier jaar komen studeren en dan weer weg zijn.

Kariene Woudt
Kariene Woudt-Mittendorff

‘Aandacht hebben voor studenten betekent niet dat we het alleen maar moeten hebben over problemen, hun persoonlijke situatie of hoe het thuis gaat. Het draait ook om de vraag: “Wie ben jij en wie wil jij straks zijn als professional op de arbeidsmarkt? Wat wil je bijdragen en wat staat ook dicht bij jouw eigen motivatie en talenten?” Je hoort wel eens over de balans tussen hoofd, hart en handen. Ik ben iemand die heel erg op dat ‘hart’ focust.

De arbeidsmarkt wordt steeds complexer. Daar vraagt men niet alleen om professionals die met een bepaald diploma door Saxion worden ‘afgeleverd’. Het gaat tegenwoordig steeds meer om het hebben van bredere vaardigheden. Met het Saxion Onderwijsmodel (SOM) zijn we hard bezig ons onderwijs zo in te richten dat we daar een antwoord op hebben. Wat betekent dit voor het onderwijs en hoe kunnen we studenten, met het oog op hun loopbaan, zo goed mogelijk helpen te ontdekken wat ze willen en kunnen betekenen op die arbeidsmarkt? Bij Saxion bouw je aan je vakmanschap, maar ook aan je eigen profiel. Dat vraagt om een nieuwe vorm van studieloopbaanbegeleiding. Daar kijken we naar, samen met de opleidingen.’

Bij Saxion bouw je aan je vakmanschap, maar ook aan je eigen profiel. Dat vraagt om een nieuwe vorm van studieloopbaanbegeleiding. Daar kijken we naar, samen met de opleidingen.

Kariene Woudt
Kariene Woudt-Mittendorff

‘Nu zie je nog een vrij strikte scheiding tussen de vakinhoudelijke lessen en de lessen over studieloopbaanbegeleiding, de zogenaamde SLB-lessen. We willen toe naar een meer integrale vorm van onderwijs. Studenten doen steeds vaker hele mooie ervaringen op, in projecten, tijdens stages of in hun Smart Solutions Semester. Dat leert hen heel veel over wie ze zelf zijn, waar hun talenten liggen en welke thema’s ze interessant vinden. We komen er steeds meer achter dat het reflecteren daarop veel beter kan in gesprekken. Bijvoorbeeld met medestudenten of met een begeleider die goed doorvraagt. Wie thuis het zoveelste reflectieverslag over zichzelf moet schrijven, loopt vast. Het gaat juist om de interactie met anderen, om een docent die vraagt: “Maar waaróm spreekt jou dit onderwerp zo aan? En wat vond je nu écht van die rol die je had in dat project?”

Als je deze vorm van begeleiding of eigenlijk coaching van studenten beter in de opleiding versleutelt, geef je studenten ook een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Zo voorkom je dat mensen na hun afstuderen ergens een tijdje werken, maar niet op de goede plek komen. Eigenlijk heb je het dan over de ‘zachtere’ kant van wat studiesucces is. Voor mij betekent studiesucces dat iemand op een plek terecht komt waar hij het beste uit zichzelf kan halen.’

Het gaat juist om de docent die doorvraagt: “Waaróm spreekt dat onderwerp jou aan? En wat vond je nu écht van de rol die je had in dat project?”

Kariene Woudt
Kariene Woudt-Mittendorff

‘Saxion wil de beste hogeschool van Nederland worden. Dat betekent voor mij dat we studenten afleveren die zeggen: “Ik heb een hartstikke goed diploma op zak waarmee ik mijn vak goed kan uitvoeren, maar Saxion heeft me ook geholpen om duidelijk te krijgen waar ik die bijdrage aan de maatschappij kan leveren. Dat ik weet wie ik zelf ben, wat mijn kwaliteiten en ambities zijn maar ook waar ik me nog verder in wil ontwikkelen als ik eenmaal die arbeidsmarkt op ga.” Voor mij betekent dat werken aan je professionele identiteit.’

Docenten in overleg

Lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs

Het lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs wil docenten en opleidingen helpen te komen tot succesvolle, innovatieve leerarrangementen, waarbinnen studenten optimaal worden toegerust voor hun toekomstige beroepspraktijk. Ons onderzoek richt zich op een aantal thema’s die we, waar mogelijk, in samenhang bestuderen: Curriculumontwikkeling, docentprofessionalisering, talentontwikkeling, studieloopbaanbegeleiding en onderwijskundig leiderschap.

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is Informatiespecialist en Accountmanager voor Saxion Bibliotheek. Ze is tevens verbonden aan Saxion Research Services. Schrijven doet ze heel graag, vooral over onderzoek. Anne is een vaste gastredacteur van de nieuwsredactie. In haar vrije tijd publiceert ze elke week een column over The Beatles.

Gerelateerde artikelen

Karin Brouwer Truijen Onderwijs

‘Onze kracht ligt in kleinschaligheid en betrokkenheid’

22 april 2019
Saxion Deventer Onderzoek

Installatie Irene Visscher-Voerman als lector Innovatief en Effectief Onderwijs

12 december 2018
Anka Mulder: ‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’ Corporate

‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’