Corporate fotografie Saxion voor corona maatregelen
Onderzoek

Half miljoen voor ontwikkeling onderwijs: ‘Student steeds meer zelf de regie laten pakken’

Willem Korenromp
Willem Korenromp Leestijd Minuten

Een half miljoen euro om het onderwijs te vernieuwen. Lector Innovatief en Effectief Onderwijs Irene Visscher-Voerman kreeg onlangs een Comenius Leadership Fellow-subsidie toegewezen voor het project TALENT(S): Talent-driven Authentic Learning EnvironmeNTs (that are Student-Driven). Het doel: Saxion-studenten een opleiding bieden die naadloos aansluit en voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Een half miljoen euro, dat is een flink bedrag!

“Niet normaal hè! Het eerste idee voor dit project heb ik uitgewerkt op een middag op een camping in Zeeland, met collega Kariene Woudt  die op een nabije camping stond en even kwam buurten. Na de zomervakantie hebben we het verder uitgerold en er een aantal collega’s bij gevraagd. Dat we de leadership hebben gekregen is zo cool. We hadden in de aanloop al het gevoel dat het goed zou komen, maar ik geloofde het pas toen de definitieve mededeling kwam. Toen het bericht van de toewijzing binnen was heb ik het drie keer gelezen. Ik wilde zeker weten dat het er echt stond voordat ik anderen zou informeren. De leadership staat op mijn naam, maar ik had het niet alleen kunnen doen. Het is echt een team effort geweest, waarin ik samen met Kariene Mittendorff, Tjark Huizinga en Erwin van Harmelen van het lectoraat en Saxion collega’s Babette de Weerd en Jeroen Kuyper vanuit diverse invalshoeken aan het voorstel heb gewerkt.”

De leadership is toegekend voor het project ‘TALENT(S): Talent-driven Authentic Learning EnvironmeNTs (that are Student-Driven)’. Kan je daar iets over vertellen?

“De Comenius Leaderships worden toegekend voor het doorvoeren van onderwijsinnovaties.  Met ons project willen we studenten veel meer zelf de regie laten pakken tijdens de studie. We willen opleidingen neerzetten die naadloos aansluiten en voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dat willen we doen door nog meer te werken in projecten, in zogenaamde Authentic Learning Environments (ALEs). De gedachte is dat als je tijdens je opleiding in situaties komt waarmee je in het werkveld ook te maken krijgt, je aan het eind van je opleiding gemakkelijk doorstroomt.”

Hoe willen jullie dat voor elkaar krijgen?

“We zullen het curriculum van opleidingen goed neer moeten zetten. Het werkveld vraagt om professionals die niet klakkeloos doen wat anderen ze voorschrijven, maar die zelf keuzes kunnen maken en aan de eigen ontwikkeling willen werken. Dat willen we vanaf dag één in het curriculum integreren. Daarom speelt ook het werkveld een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de ALEs. We willen studenten in de ALEs laten werken aan vraagstukken die voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling relevant zijn. In een leeromgeving zit je met studenten waarbij de een zegt ik wil me heel erg inhoudelijk op deze thematiek verdiepen, terwijl een ander liever grote projecten draait en zich toespitst op vaardigheden die je als projectleider nodig hebt. Zo kun je aan eenzelfde opdracht werken, maar vanuit je eigen leervraag. Het is belangrijk dat de leeromgeving daarop is ingericht. Dat er voldoende ruimte is voor studenten om een eigen keuze te maken en tegelijkertijd voldoende inhoudelijke diepgang te vinden om uiteindelijk een diploma te behalen.”    

Het wordt steeds meer maatwerk.

“Enerzijds is er de vaste structuur, daarnaast de ruimte voor de vrije keuze van de student. Daaromheen zit nog een schil: de begeleiding. Het vraagt immers nogal wat van studenten om zelf te kiezen wat ze willen. Er is inzicht in het vakgebied nodig, je moet je eigen sterke en zwakke punten kennen, weten wat je ontwikkelvragen zijn. Dat komt nu tijdens gesprekken met de studieloopbaanbegeleider voorbij, maar die gesprekken worden heel verschillend ingevuld. In sommige gevallen gaat het slechts om twee keer een half uur in een studiejaar. Wij willen het stuk persoonlijke begeleiding integreren in de opleiding. Als een soort schil om die ALEs heen. Dat vraagt ook dat docenten extra skills ontwikkelen om de studenten nog beter te begeleiden, en ze te helpen reflecteren op hun eigen ontwikkeling.”

De toekenningscommissie van Comenius noemde dit project heel innovatief. In hoeverre is het vernieuwend?

“Wat dit project speciaal maakt is dat we vier perspectieven bij elkaar brengen; het onderwijsprogramma ontwerpen, het ontwerpen van vraagstukken waardoor er keuzeruimte is, het coachen van een student op vragen als wie ben ik en wat kan ik én het begeleiden tijdens de uitvoering van projecten. De integraliteit tussen die vier invalshoeken heb ik niet eerder gezien.”

Er ligt een plan, de Comenius Leadership is binnen. Hoe nu verder?

“Voor het totale project hebben we voor drie jaar budget gekregen. In eerste instantie gaan we met drie opleidingen aan de slag. Wel willen we tussentijds resultaten meten, zodat andere opleidingen snel gebruik kunnen maken van de opgedane inzichten. Met de opleiding Commerciële Economie (CE)  zullen we het eerstkomende half jaar bovendien een soort pilot uitvoeren. Die opleiding is al redelijk ver in het denken over en  het ontwerpen van ALE-achtige settings. Bij CE ligt een mooie basis om dit vanuit het project voor de opleiding te versterken. In de pilot willen we zoveel mogelijk data verzamelen voor de doorontwikkeling van het project. Uiteindelijk gunnen we het studenten dat ze vanaf de eerste dag zelf kunnen kiezen wat ze willen leren binnen de kaders van de opleiding.”

Willem Korenromp

Willem Korenromp

Willem is freelance journalist en tekstschrijver. Regelmatig maakt hij mooie interviews en achtergrondverhalen voor Saxion. Daarbij heeft hij een voorliefde voor sport. Niet alleen om over te schrijven, maar ook om zelf te beoefenen.

Gerelateerde artikelen

Orange The World Corporate

Orange The World: Saxion vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen

05 december 2022
Anka Mulder Corporate

Anka Mulder benoemd als lid van de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

21 november 2022
Onderzoek naar 3D-betonprinten van hogeschool Saxion wint tweede prijs RAAK-award Onderzoek

Onderzoek naar 3D-betonprinten van hogeschool Saxion wint tweede prijs RAAK-award