Jacco Vonhof - foto Ton Zonneveld
Corporate

MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof aanwezig bij Opening Hogeschooljaar

Anne Hurenkamp
Anne Hurenkamp Leestijd Minuten

Met een livestream vanuit Theater Orpheus in Apeldoorn opent Saxion op 3 september, onder leiding van presentator Roelof Hemmen, het hogeschooljaar 2020-2021. Daarbij staat Duurzaamheid centraal. Wat maken de coronacrisis en de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen ons duidelijk over toekomstgericht ondernemen en samenwerken in de regio? Welke rol heeft Saxion hierin? Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is aanwezig om zijn visie te delen.

Hofleverancier van het mkb: zo typeert Jacco Vonhof, nu twee jaar voorzitter van MKB-Nederland, het beroepsonderwijs en daarmee ook Saxion als hogeschool. “Saxion heeft al vaker in de praktijk zijn grote waarde op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek laten zien. Vanuit de regio hoor ik dat het Centrum voor Ondernemerschap van Saxion het goed doet en zorgt voor de zo belangrijke verbindingen tussen onderwijs en bedrijven,” vertelt Vonhof, terwijl hij vooruitblikt op de opening donderdag.

Flexibiliteit in het aanbod van hogescholen

Die verbindingen zijn in het huidige tijd van maatschappelijke en economische omwentelingen, als gevolg van corona en de klimaatcrisis, relevanter dan ooit. “Alle snelle ontwikkelingen in economie en maatschappij, inclusief de crisis waarin we nu zitten en de gevolgen daarvan, noodzaken tot flexibiliteit in het aanbod van hogescholen,” zegt de mkb-voorzitter. “Het gaat dan over de inhoud, welk toegepast onderzoek en welke studierichtingen daarvoor gewenst zijn.”

Afstemming tussen mbo, hbo en mkb

Volgens Vonhof draait het de komende tijd om nog betere afstemming tussen het mkb en het  beroepsonderwijs: “Het hoger beroepsonderwijs en het mkb kunnen niet zonder elkaar. Het hbo kan niet opleiden zonder de beroepspraktijk en bedrijven hebben goed opgeleid personeel met de juiste kennis voor en van de beroepspraktijk nodig. Er staan ons de komende jaren op verschillende terreinen echt grote uitdagingen te wachten, zoals op het gebied van verduurzaming, terwijl de coronacrisis ons land terugwerpt qua economische groei. Met bedrijven die het moeilijk hebben of zelfs niet overleven, met banen die verloren gaan.”

Saxion heeft al vaker in de praktijk zijn grote waarde op het gebied van onderwijs en toegepast onderzoek laten zien. Vanuit de regio hoor ik dat het Centrum voor Ondernemerschap van Saxion het goed doet en zorgt voor de zo belangrijke verbindingen tussen onderwijs en bedrijven.

Jacco Vonhof
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Leven lang ontwikkelen

Welke mogelijkheden ziet Jacco Vonhof vanuit het mkb voor Saxion en het hoger beroepsonderwijs, als we kijken naar de huidige complexe tijd? “Naast onderwijs en toegepast onderzoek zie ik grote kansen op het gebied van een leven lang ontwikkelen. De arbeidsmarkt en wat er van mensen wordt gevraagd, verandert snel. Beroepen verdwijnen en er komen nieuwe voor in de plaats,” zegt hij. Vonhof ziet ook daar de noodzaak om als onderwijs en mkb nog intensiever samen op te trekken: “Een leven lang ontwikkelen kunnen en móeten we samen, op regionaal en landelijk niveau, goed vormgeven.”

Eerste opening hogeschooljaar in Apeldoorn

Het is de eerste keer dat de opening van het hogeschooljaar plaatsvindt in Apeldoorn, de plek waar Saxion met samenwerkingspartners bouwt aan een nieuw kenniscentrum Veilige Digitale Samenleving. Daarin gaan onderwijs, onderzoek, overheid en het Apeldoornse bedrijfsleven elkaar rond cyber security de komende jaren versterken. Ook in dat kenniscentrum krijgt de regionale koppeling met het bedrijfsleven, waarop Vonhof doelt, concreet vorm. Namens de gemeente Apeldoorn is onderwijswethouder Nathan Stukker bij de opening van het Saxion hogeschooljaar aanwezig.

Foto Jacco Vonhof: Ton Zonneveld

Toekomstgericht en duurzaam ondernemen

Hoe toekomstgericht ondernemen vorm kan krijgen, belicht Timber Haaker tijdens de opening van het hogeschooljaar. Als lector Business Models is hij vanuit Saxion betrokken bij het Business Model Lab en coördinator van het Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie. Het Business Model Lab biedt ondernemers tools en kennis om hun bedrijf toekomstbestendig te maken en houden. Het Fieldlab CIM helpt hen om de omslag naar circulair ondernemen te maken.

Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles, vertelt vanuit zijn betrokkenheid bij grote regionale duurzaamheidsprojecten over de rol die Saxion, met het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld vervult. Eén van die projecten is de begin dit jaar succesvol gestarte samenwerking met het Deventer sportkledingbedrijf Deventrade, dat kleding regionaal wil recyclen. Directeur Olaf Pothoven schuift, naast andere tafelgasten, aan om daar specifiek over te vertellen.

Mis de opening van het Saxion hogeschooljaar 2020-2021 niet!

Meld je aan
Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp

Anne Hurenkamp is redacteur bij de Saxion Nieuwsredactie en als Informatiespecialist verbonden aan Saxion Bibliotheek. Schrijven doet ze heel graag. Vooral als het om een persoonlijk portret of over onderzoek gaat. In haar vrije tijd is Anne boekenliefhebber, bassist en Beatlesblogger.

Gerelateerde artikelen

militairen zitten samen in een truck Organisatie

Defensie start een ‘Signwear-onderzoek’ met het SFT Lectoraat van F&TT

8 oktober 2020
De bovenste verdieping van het gebouw Epy Drost in Enschede is verlicht met regenboogkleuren. Corporate

Diversity Day: Saxion bekrachtigt onderwijssamenwerking met webinar en LHBTI+verdrag

6 oktober 2020
rainbow-flag-4426296_960_720.jpg Event

Saxion, UT en ROC van Twente tekenen intentieverklaring LHBTI+