Lectorale rede Gitte Kloek afbeelding2.jpg
Onderzoek

Gitte Kloek geïnstalleerd als lector gezondheidsbevordering in de zorg

Leestijd Minuten

Zorgprofessionals vervullen een hele belangrijke rol als het gaat om gezondheidsbevordering. Gitte Kloek wil de professionals daarom toerusten met meer handvaten om een slag te maken rondom gezondheidsbevordering. Op donderdag 15 september werd dr.ir. Gitte Kloek geïnstalleerd als lector Gezondheidsbevordering in de zorg van het lectoraat Smart Health van hogeschool Saxion. Tijdens haar rede vertelde zij over haar visie en ambities als lector.

Bij het thema ‘gezondheidsbevordering in de zorg’ staat voor Gitte Kloek de professional centraal. ‘’Van de zorgprofessional wordt gevraagd binnen het steeds veranderende zorglandschap een nieuwe weg te vinden’’, benadrukt ze in haar lectorale rede. ‘’Zo moeten zij, naast het behandelen van de patiënt of cliënt, ook aandacht besteden aan het bevorderen van een gezond leven van de cliënt of patiënt. Naar mijn mening zijn professionals hier nog niet altijd klaar voor. Want hoe ga je dat gesprek over gezondheid met een cliënt aan; hoe pak je dat aan, in samenspel met de patiënt? Hierbij is ondersteuning nodig, net als onderzoek over dit thema. Mijn rede ging daarom in op het toerusten van de professional met competenties om hiermee aan de slag te gaan.’’

Samen in gesprek

Het gezondheidsvraagstuk kan veel groter zijn dan die ene klacht waarmee een cliënt zich meldt bij een zorgprofessional, aldus Gitte Kloek. ‘’Het grote geheel is belangrijk. Een cliënt komt bijvoorbeeld met een klacht bij de fysiotherapeut. Dat is het startpunt voor gezondheidsbevordering in de zorg. Aan de professional is het vervolgens de opgave om verder te kijken dan naar alleen die klacht. Hoe ga je samen verder werken aan iemands gezondheid, om te zorgen dat iemand ook gezond blijft? Ook de cliënt is hierin uiteraard belangrijk, uiteindelijk gaat hij of zij zelf met zijn of haar gezondheid aan de slag, samen met de professional. Dit gesprek moet een zorgprofessional dan ook op een gelijkwaardige manier met een patiënt kunnen voeren, op een manier waar de cliënt écht iets aan heeft. Hoe is hij of zij er mentaal aan toe en heeft hij of zij bijvoorbeeld voldoende inkomen om gezonde voeding te kopen? Dit alles vraagt andere vaardigheden van de professional. Ook rondom doorverwijzing en samenwerken met andere professionals.’’

Spin in het web zorgprofessionals

Gitte Kloek pleit daarom voor meer zorgprofessionals die als een spin in het web te werk gaan en weten waar een cliënt terecht kan, afhankelijk van de vraagstukken en problemen: een zorgprofessional die het gehele netwerk van professionals goed in kaart heeft. Kloek: ‘’Als we meer richting gezondheid en gezond gedrag willen gaan, heb je daar ook de tools voor nodig. Dus ook professionals die als radar binnen het systeem werken, die weten welke zorg in gang gezet kan worden en waarheen doorverwezen kan worden. Deze mensen zijn echt nodig bij het vraagstuk rondom gezondheidsbevordering. Tijdens gesprekken met professionals merk ik dat zij hier behoefte aan hebben. Dat geeft voor mij het belang ervan aan.’’

Onderzoek, onderwijs en praktijk

Als lector wil Gitte Kloek bijdragen aan het verder ondersteunen van de zorgprofessional rondom het vraagstuk van gezondheidsbevordering. Daarnaast wil ze de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk volledig benutten. ‘’De professional staat midden in dit vraagstuk, en we hebben als lectoraat een directe verbinding met het onderwijs. Binnen Saxion leiden we namelijk zorgprofessionals op, denk aan verpleegkundigen, fysiotherapeuten en podotherapeuten. Ik zie hier een directe link tussen ons onderzoek en het onderwijs en de praktijk. Interprofessioneel samenwerken is daarbij belangrijk.’’ Daarnaast wil Kloek aandacht besteden aan de implementatie van haar onderzoek. ‘’Je kunt wel iets moois ontwikkelen, maar je moet ook weten hoe dit landt in een organisatie.’’

Niet vanzelfsprekend

Gezondheid en gezondheidsbevordering zijn actuele thema’s, maar zeker niet nieuw, aldus Gitte Kloek. ‘’Hoe we dit aanpakken, daar hebben we nog niet altijd een antwoord op. Je kunt iemand niet opleggen om gezond gedrag te vertonen. Dit is uiteindelijk aan mensen zelf. Met dit vraagstuk moeten we daarom zorgvuldig omgaan. We zien dat de zorgkosten enorm uit de hand lopen, dus we zouden allemaal samen moeten werken aan onze gezondheid. Maar we moeten ons realiseren dat dit niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk is voor anderen. Het voeren van dat gelijkwaardige gesprek tussen de cliënt en professional is daarbij belangrijk. Ik kijk ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan als lector.’’

Lectorale rede Gitte Kloek afbeelding1.jpg Lectorale rede Gitte Kloek afbeelding3.jpg

Gerelateerde artikelen

Onderzoek naar lage rugpijn Organisatie

Promotieonderzoek naar inzetten technologie bij diagnose van lage rugpijn

24 november 2022
Lisanne Derksen, foto door Kuijer Photography Organisatie

Handreiking helpt podotherapeuten in de praktijk

23 november 2022
Inhoudelijke en feestelijke kick-off HealthTech in Society Organisatie

Inhoudelijke en feestelijke kick-off HealthTech in Society