Corporate

Saxion verheugd met 9 miljoen euro subsidie voor Tech Oost

Leestijd Minuten

Recent is 9 miljoen euro subsidie toegekend aan Tech Oost, dat als doel heeft om de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken en een duurzame (technische) arbeidsmarkt in Oost-Nederland te behouden. Saxion is partner en penvoerder van het samenwerkingsverband.

Binnen Tech Oost slaan vijf publiek-private samenwerkingen (PPS) in Oost-Nederland de handen ineen: TechYourFutureTechForFutureCIVON InnovatiecentrumTechWise Twente en Process Your Future - Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT-Oost). Saxion maakt zowel deel uit van TechYourFuture als van TechForFuture. Om de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijsleven te versterken en een duurzame arbeidsmarkt te behouden, investeert Tech Oost in kennisintensief en praktijkgericht opleiden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het regionale thema Smart Industry, met een focus op de rol van Industrie 4.0, de energietransitie en circulariteit.

Activiteiten van Tech Oost moeten ervoor zorgen dat jongeren worden opgeleid met de juiste vaardigheden, die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. Met om- en bijscholing probeert Tech Oost ervoor te zorgen dat professionals ‘een leven lang’ inzetbaar blijven. Daarnaast wordt de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in de regio doorlopend gestimuleerd.

Groeifonds

Het kabinet trekt via het Nationaal Groeifonds 123 miljoen euro uit om de 15 bestaande samenwerkingsverbanden te stimuleren en om het personeelstekort in techniek en ICT terug te dringen. Op die manier kan Nederland vol blijven inzetten op de energietransitie en de digitale transitie.

Gezamenlijke stappen

In de nabije toekomst zullen TechYourFuture en TechForFuture samengaan met drie Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) uit het mbo: het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland (CIVON Innovatiecentrum B.V.), de coöperatie TechWise Twente, en de coöperatie Praktijkcentrum voor Procestechnologie Oost-Nederland (PCPT). Met elkaar gaan deze CIV’s en PPS’en het kloppende hart vormen van het ecosysteem Tech Oost. Vanuit ieders expertise en ervaring zullen gezamenlijk nieuwe stappen worden gezet om tot de gewenste synergie en opschaling komen.

Gerelateerde artikelen

Onderwijs

Kaartspel maakt lastige kwesties bespreekbaar voor jongeren

17 juni 2024
Onderzoek

Technologie in de verslavingszorg in samenwerking met Tactus

11 juni 2024
Corporate

LED-directeur Peter van Dam zwaait af: over vakkennis en pionieren