Studenten bedrijfskunde aan het werk

Ontwikkel jezelf tot bestuurskundig professional met hart voor de stad

  • Bachelor (Voltijd)
  • 4 jaar
  • Deventer
  • Start in september

Hoe bestuur je eigenlijk een stad of gemeente en hoe vergroot je bijvoorbeeld de leefbaarheid en sociale veiligheid in een wijk? In vier jaar tijd leer je bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement antwoord te geven op deze vragen.

Deze studie is ook in Deeltijd te volgen
Stadslab planologie

Werk met het stadsLAB in de praktijk

In het stadsLAB werk je aan echte praktijkopdrachten. Zo krijg je alle kansen om je eigen stempel op je opleiding te drukken en te bouwen aan je professionele netwerk. Krijg hier een impressie van het stadsLAB.

Studenten aan het werk

Internationale blik

De wereld verandert in hoog tempo. Oplossingen voor de vraagstukken van nu vind je niet alleen in Nederland. Daarom kijk je ook over de grenzen. Je wordt dus een internationale bestuurskundige van de toekomst!

Think, act, collaborate - Bestuurskunde / overheidsmanagement

Samenwerken met andere studies

Het eerste jaar volg je samen met studenten Stedenbouwkundig Ontwerpen, Ruimtelijke Ordening en Planologie en Klimaat en Management. Je leert dus goed samen te werken én je kunt zelfs nog switchen van keuze na het eerste jaar.

Meld je nu aan

Aanmelden doe je voor 1 mei via Studielink.nl

Direct aanmelden

Proefstuderen

Kom jij ook online proefstuderen? Check dan hier de dagen waarop je deel kunt nemen!

Vragen over studeren bij Saxion?

Studenttevredenheid

Tijdens je studie

De samenleving verandert snel: klimaat, veiligheid en werkgelegenheid zijn voorbeelden van maatschappelijke thema’s die nieuwe oplossingen vragen. Bij Bestuurskunde leer je hoe je dit plant en bestuurt. De theorie pas je vanaf het eerste jaar toe in de praktijk. In het tweede jaar ga je in het stadsLAB aan de slag met echte onderzoeksopdrachten van verschillende opdrachtgevers.

Studie-inhoud

Nieuws van deze opleiding

Na je studie

Na je opleiding sta je midden in de veranderende en spannende samenleving. Je hebt hart voor mensen die samen leven en voor de stad in het bijzonder. Je bent een verbinder van verschillende belangen die in een stad spelen. Je adviseert vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de politiek, economie, sociologie en vanuit het recht.

Jouw toekomst
Studenten werken samen aan een project
Studenten in overleg

Door een gezamenlijk eerste jaar met Ruimtelijke Ontwikkeling en Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen leer je meer dan alleen Bestuurskunde

Lees de ervaring Alle ervaringen

Gerelateerde opleidingen