Projecten 'Mens en ontwerp'

Hoe ontwerp je producten (en diensten) zodanig dat het aansluit bij de werkelijke behoefte en belevingswereld van gebruikers? Binnen de onderzoekslijn ‘Mens en ontwerp’ wordt hiernaar onderzoek verricht. Daarbij worden in een vroeg stadium (eind)gebruikers en andere stakeholders betrokken in het ontwerpproces. Doelgroepen waar ervaring mee opgedaan is zijn heel uiteenlopend: ouderen, professionele zorgverleners en mantelzorgers, schilders, leerlingen PO en meer.