Studie-inhoud

In beide studiejaren wordt je vakinhoudelijke en je vakdidactische kennis (verder) ontwikkeld. In het eerste jaar volg je vakken als Ruimtemeetkunde, Differentiaalrekenen en Logica. In het tweede jaar staan vakken als Grafentheorie, Integraalrekenen en Toetsen en toetsproblematiek op het programma. In beide jaren loop je stage. Dit kan (grotendeels) in je eigen lessen of je zoekt zelf een stage- of werkplek in het tweedegraads vakgebied.

  • Plaats

    Deventer

  • Studiebelasting

    (reguliere route) 20 uren / Zelfstudie 15 uren

  • Resultaat

    Bachelor 240 EC

Studieopbouw

In de opleiding tweedegraads lerarenopleiding wiskunde deeltijd is aandacht voor eigen vaardigheden en het begrijpen wat wiskundigen al ontdekt hebben. De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit ruim 20 modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 2 of 3 modules ingeroosterd. De nadruk ligt op het vak wiskunde. Er is ook een praktijkcomponent: studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die fase goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

Studieprogramma 

Vakinhoudelijke vakken zijn onder andere: Analyse, Meetkunde, Logica, Statistiek, Probleem-oplossen en Differentiaalvergelijkingen. Modules die specifiek op didactiek van de wiskunde gericht zijn gaan zoal over toetsen en toetsproblematiek, didactiek van meetkunde, didactiek van algebra,  en het ontwikkelen van materiaal en lessenseries.

De opleiding bestaat uit modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 2 of 3 modules ingeroosterd. Daarnaast is een praktijkcomponent: studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die fase goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

Wiskunde is een levend vak en we zien graag dat iets daarvan via de opleiding in de klas zichtbaar wordt. De nadruk bij de opleiding ligt op het zelf ontdekken, puzzelen, structuren ontdekken, formaliseren, vermoedens benoemen en vermoedens proberen te bewijzen. Wiskunde is ook een vak dat in hoge mate dienstbaar is aan andere delen van de wetenschap en, niet in de laatste plaats, aan het dagelijks leven.

NRTO-keurmerk

De tweedegraads lerarenopleiding wiskunde is een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Saxion Next bezit het NRTO-keurmerk; de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Het keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.  

Besluit experiment flexibel hoger onderwijs

Saxion Next doet mee aan de pilot voor flexibilisering van het hoger onderwijs, conform de richtlijnen in het ‘Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs’. Hierbij mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding leeruitkomsten vast. Deze beschrijven wat een student moet kennen en kunnen, maar niet hoe het onderwijsprogramma eruit moet zien. De opleiding kan dus flexibel en op maat aan een student worden aangeboden.

Voor meer informatie over het 'Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs' en de vereisten kijk je op de website van website van Rijksoverheid.

Studieadvies op maat

De opleiding tot leraar wiskunde deeltijd duurt twee jaar en heeft twee startmomenten: september en februari in Deventer. De opleiding bestaat uit modules wiskunde en modules didactiek. Per kwartiel staan steeds 2 of 3 modules ingeroosterd. Daarnaast is een praktijkcomponent: studenten die al les geven in het voortgezet onderwijs kunnen die fase goeddeels in hun eigen lessen laten plaatsvinden.

tweedegraads wiskunde docent deeltijd

🌍 Onze opleidingen dragen bij aan een betere wereld!