Kosten

De Master Advanced Nursing Practice is één van de weinige hbo-masters die door de overheid wordt bekostigd. Voor 2022-2023 betaal je het wettelijk vastgestelde collegegeld van € 2.209 exclusief de kosten voor boeken, studiemateriaal en het deelnemen aan een internationaal congres. Het ministerie van VWS vergoedt een substantieel deel van de salariskosten.

Collegegeld, salariscompensatie en vergoeding praktijkbegeleiding 

De Master Advanced Nursing Practice is één van de weinige hbo-masters die door de overheid wordt bekostigd. Daarnaast vergoedt het ministerie van VWS in de meeste gevallen een substantieel deel van jouw salariskosten en kan jouw werkgever in aanmerking komen voor een vergoeding voor jouw praktijkbegeleider.

Huisartsen of hun organisaties die vanaf september 2022 een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden, kunnen tot 1 februari 2022 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Het aanvraagformulier en de criteria waaraan jouw aanvraag moet voldoen vind je op de website van Stichting KOH. Je kunt het formulier plus benodigde bijlagen vóór 1 februari 2022 sturen naar beoordelingscommissie@stichtingkoh.nl.

Naast het collegegeld is het belangrijk om rekening te houden met extra kosten, o.a.  voor boeken en het bezoeken van een internationaal congres. De werkgever dient zich als organisatie/instelling te laten registreren als erkende praktijkopleiding via de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Hieraan zijn kosten verbonden.