Toelating

Om te kunnen beginnen met de master Advanced Nursing Practice, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hier welke vooropleiding, en welke voorwaarden nodig zijn om toegelaten te worden tot deze opleiding.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Een afgeronde opleiding Hbo-Verpleegkunde (volgens artikel 3 Wet BIG) en bij voorkeur, twee jaar werkervaring als verpleegkundige. Met een inservice-opleiding A of B ben je toelaatbaar na het behalen van een assessment;
  • Je een opleidingsplaats hebt in een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatiecentrum, thuiszorgorganisatie, GGD, gezondheidscentrum, GGZ instelling of bij een huisarts. Hier is voor de duur van je opleiding een verpleegkundig en/of medisch specialist aangewezen als praktijkopleider;
  • Je beschikt over een arbeidsovereenkomst voor tenminste 32 uur per week.

Om geregistreerd te kunnen worden als verpleegkundige in opleiding voor specialist (vios) dienen zowel de praktijkinstelling als de praktijkopleider erkend te zijn door de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

Aanmelden en intakegesprek

De aanmelding voor deze master loopt via Studielink.

Bij Saxion begin je goed voorbereid aan je opleiding. Voordat je start bij de opleiding Master Advanced Nursing Practice  (MANP), maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens de intake.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je voert vanuit huis  een aantal intake-opdrachten uit (vanaf hier (intake-)assessment genoemd) en daarna bespreek je samen met de intaker jouw keuze voor de opleiding, motivatie, verwachtingen en wat je hebt ondernomen om je te oriënteren. Ook bespreek je jouw kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten.

Intake

Om de kennismaking en het intakegesprek goed te laten verlopen maak je thuis een digitaal assessment. Na jouw aanmelding in Studielink ontvang je een welkomstbrief en een bericht over het maken van het assessment. In het assessment vind je vragen over je persoonlijke eigenschappen en vragen die uiteindelijk een inschatting geven van bijvoorbeeld je taalvaardigheid. De resultaten van de gemaakte opdrachten zie je direct na de afronding. 
Na het afronden van je assessment wordt gevraagd om een motivatiebrief te uploaden. Daarna krijg je de mogelijkheid om een intakegesprek in te plannen. De gesprekken zijn gepland in de periode van maart tot juli. We verzoeken je om de afspraak zo vroeg mogelijk in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten.

Let op: studenten met een hotmail- of gmail-account merken de mail over het intakegesprek niet altijd op, omdat deze soms in hun SPAM-folder belandt. Check dus je SPAM-folder als je de mail niet ontvangt.

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Je kijkt samen met de intaker of jij en de opleiding MANP goed bij elkaar passen. Is dat het geval, dan word je toegelaten.

Goed om te weten

  • Het maken van het intake-assessment duurt ongeveer 45 minuten Zorg ervoor dat je in een rustige ruimte zit en genoeg tijd hebt.
  • Het assessment is niet bedoeld om te beoordelen of jij goed genoeg bent, maar om jouw sterke en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Het is belangrijk dat je met het juiste beeld aan de opleiding begint en dat wij weten welke eventuele begeleiding je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren.

Meer informatie

Heb je vragen over het intakegesprek, neem dan contact op met de Academie Gezondheidszorg (AGZ) via intake.agz@saxion.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.