Toelating

Om te kunnen beginnen met de master Advanced Nursing Practice, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hier welke vooropleiding, en welke voorwaarden nodig zijn om toegelaten te worden tot deze opleiding.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. je bent in het bezit van een bachelorgraad in de verpleegkunde
 2. je bent art. 3 BIG geregistreerd verpleegkundige
 3. je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als verpleegkundige in de directe patiëntenzorg passend bij het verpleegkundig specialisme waarin je wordt opgeleid.
 4. je beschikt over een door de RSV (Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde) erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week
 5. je staat ingeschreven in het opleidingsregister VS bij aanvang van de opleiding.

Als je niet voldoet aan lid 2, ben je als aspirant-student alsnog toelaatbaar wanneer:

 1. je beschikt over een getuigschrift MBO-Verpleegkunde óf een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een bachelor getuigschrift.
 2. je beschikt over een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een onafhankelijk assessment dat is afgenomen om alsnog het HBO denk- en werkniveau aan te tonen.

Voetnoot

 1. Onder de bacheloropleiding wordt ook verstaan: de Kader-, Lerarenopleiding of MGZ-opleiding met de richtingen AGZ en/of GGZ. Dit betreft alleen voor AGZ- en GGZ-diploma’s die tot en met december 2007 zijn uitgereikt.
 2. CZO- en post Hbo-opleidingen op NLQF 6 zijn niet gelijk aan de bandbreedte van de Bachelor-graad.
 3. Verpleegkundigen met alleen een mbo-opleiding zijn niet toelaatbaar.

Aanmelden en intakegesprek

De aanmelding voor deze master loopt via Studielink.

Bij Saxion begin je goed voorbereid aan je opleiding. Voordat je start bij de opleiding Master Advanced Nursing Practice  (MANP), maken we graag persoonlijk kennis. Dit doen we tijdens de intake.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je voert vanuit huis  een aantal intake-opdrachten uit (vanaf hier (intake-)assessment genoemd) en daarna bespreek je samen met de intaker jouw keuze voor de opleiding, motivatie, verwachtingen en wat je hebt ondernomen om je te oriënteren. Ook bespreek je jouw kansen voor het succesvol afronden van de opleiding en eventuele aandachtspunten.

Intake

Om de kennismaking en het intakegesprek goed te laten verlopen maak je thuis een digitaal assessment. Na jouw aanmelding in Studielink ontvang je een welkomstbrief en een bericht over het maken van het assessment. In het assessment vind je vragen over je persoonlijke eigenschappen en vragen die uiteindelijk een inschatting geven van bijvoorbeeld je taalvaardigheid. De resultaten van de gemaakte opdrachten zie je direct na de afronding. 
Na het afronden van je assessment wordt gevraagd om een motivatiebrief te uploaden. Daarna krijg je de mogelijkheid om een intakegesprek in te plannen. De gesprekken zijn gepland in de periode van maart tot juli. We verzoeken je om de afspraak zo vroeg mogelijk in te plannen en niet tot het laatste moment te wachten.

Let op: studenten met een hotmail- of gmail-account merken de mail over het intakegesprek niet altijd op, omdat deze soms in hun SPAM-folder belandt. Check dus je SPAM-folder als je de mail niet ontvangt.

Intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Je kijkt samen met de intaker of jij en de opleiding MANP goed bij elkaar passen. Is dat het geval, dan word je toegelaten.

Goed om te weten

 • Het maken van het intake-assessment duurt ongeveer 45 minuten. Zorg ervoor dat je in een rustige ruimte zit en genoeg tijd hebt.
 • Het assessment is niet bedoeld om te beoordelen of jij goed genoeg bent, maar om jouw sterke en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Het is belangrijk dat je met het juiste beeld aan de opleiding begint en dat wij weten welke eventuele begeleiding je nodig hebt om succesvol te kunnen studeren.

Meer informatie

Heb je vragen over het intakegesprek, neem dan contact op met de Academie Gezondheidszorg (AGZ) via intake.agz@saxion.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.