Studie-inhoud

Als geregistreerd verpleegkundig specialist heb je een zelfstandige behandelrelatie met cliënten of patiënten binnen een eigen vakgebied. Je werkt methodisch volgens protocollen, procedures en richtlijnen. Je coördineert zorgprogramma’s en informeert en adviseert de patiënt. Je hanteert domeinspecifieke kennis op hoog niveau en waarborgt daarmee de kwaliteit. De master Advanced Nursing Practice is een tweejarige duale opleiding.

  • Plaats

    Enschede

  • Resultaat

    Master, Maatwerktraject 120 EC

Studieopbouw

Je hebt een contract van minimaal 32 uur. Hiervan kom je gemiddeld 8 uur naar Saxion. De overige uren word je opgeleid in de praktijk. Tijdens het intakegesprek, bespreken we het aantal uren zelfstudie. Dit is voor iedere student anders. Werken en studeren beslaan een volledige werkweek. Het curriculum omvat 120 studiepunten: 40 punten voor het basisprogramma en 80 punten voor het specialisme. Er wordt gewerkt met 3 leerlijnen: Klinische Expert, Onderzoek & Innovatie en Rolontwikkeling & Praktijkleren. In elk blok wordt aandacht besteed aan  generieke- en beroepscompetenties.

Studieprogramma 

Naast de beroepsinhoudelijke verbreding dien je in staat te zijn nieuwe oplossingsstrategieën en producten te ontwikkelen, toe te passen en de effectiviteit hiervan te beoordelen voor de eigen beroepspraktijk. Je doet ervaring op en leert hierop te reflecteren. De opleiding ondersteunt dit proces en biedt mogelijkheden: reflectie en feedback, aanbieden van concepten en het aanleveren van vaardigheden (plannen, managen en communiceren).

In de leerlijn Onderzoek en Innovatie staat Evidence Based Practice centraal. Je maakt kennis met verschillende soorten onderzoek, epidemiologie en statistiek, methoden van data verzamelen en analyse. Je stelt zelf een onderzoeksplan op voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in het laatste deel van de studie, de meesterproef. Verder maak je binnen deze leerlijn kennis met het realiseren van innnovaties binnen een een organisatie en schrijf je een implementatieplan om de kwaliteit van de zorg in jouw eigen organisatie te verbeteren. 

In de drie modulen klinisch expert staan kennis, inzicht en vaardigheden voor het behandelen van patiënten centraal. Je leert klinisch redeneren, lichamelijk/psychiatrisch onderzoek doen en een anamnese afnemen. Tevens is er een extra module Farmacotherapie in het kader van de voorschrijfbevoegdheid van de verpleegkundig specialist (artikel 14 wet BIG). Daarnaast staan de volgende vaardigheden van de verpleegkundig specialist centraal: Health Promotion, E-health, (medische) communicatie in multidisciplinair samenwerkingsverband en consultvaardigheden.

In de module Rolontwikkeling en Praktijkleren ben je actief in coachgroepen waarin de ontwikkeling en positionering van jouw rol als verpleegkundig specialist centraal staat. 

Er zijn gemiddeld 40 contactdagen (wekelijks) per studiejaar. De opleiding wordt gegeven bij Saxion Enschede en start in september.