Kosten

Het collegegeld voor 2021 - 2022 bedraagt € 7.500. Houd daarnaast rekening met uitgaven voor literatuur. Tip: bekijk de gewijzigde voorwaarden voor de lerarenbeurs en speciale subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs op duo.nl.

Vraag de lerarenbeurs aan (individueel) 

Studenten die minstens twintig procent van hun werktijd besteden aan lesgevende taken kunnen voor deze master de Lerarenbeurs aanvragen. 

Vraag een Teambeurs Primair Onderwijs aan 

Een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) kan subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De gedachte achter de teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs en schoolontwikkeling.