Studie-inhoud

Naast de vier leerlijnen visie, mensen, organisatie en onderwijs zitten ook onderzoek en persoonlijk leiderschap stevig verankerd in de master Educational Leadership. Bevlogen docenten, deskundig op hun leerlijn en ervaren onderzoekers, begeleiden je op een persoonlijke manier bij jouw ontwikkeling. Door de verschillende achtergronden van de deelnemers (PO/VO/SO/MBO/HBO) kijk je over de muren van de verschillende onderwijssectoren heen en leer je van en met elkaar.

  • Plaats

    Deventer

  • Resultaat

    Master 60 EC

Studieopbouw

In het eerste jaar ligt het accent op het verwerven van kennis en inzicht binnen de vier domeinen visieontwikkeling, onderwijs, ontwikkeling van personeel en organisatie. In het tweede jaar neemt de toepassing van het geleerde en zelfsturing een grotere plaats in.

Het is mogelijk om de vakken uit het eerste studiejaar als losse module(s) te volgen waarbij je aanschuift bij de studenten in het reguliere programma. Mocht je vervolgens in een later studiejaar de gehele Master Educational Leadership gaan volgen dan krijg je vrijstelling voor reeds afgeronde modules.     

Studieprogramma

Het accent ligt in het eerste studiejaar op het verwerven van kennis en inzicht binnen de vier domeinen:

  1. Visieontwikkeling
  2. Onderwijs
  3. Personeel
  4. Organisatie

In overzichtelijke leerlijnen werk je aan de ontwikkeling van je eigen leiderschap en de onderwijssituatie. Ook voer je onderzoeksopdrachten uit binnen je eigen onderwijsinstelling.

Voordat je aan de opleiding begint, vindt een intakegesprek plaats. Via de leerlijn Leiderschap werk je daarnaast aan je persoonlijke leiderschapskwaliteiten.

In het tweede jaar nemen toepassing van het geleerde en zelfsturing een grotere plaats in. Door middel van colleges verdiep je je in de domeinen die in het eerste jaar al aan de orde zijn gekomen: onderwijs, visie, personeel en organisatie. Een groot deel van het tweede jaar staat in het teken van een omvangrijke afstudeeropdracht in de eigen school, ondersteund door een bijbehorend onderzoek.

Voor de afstudeeropdracht maak je een keuze voor het thema visie, mensen, onderwijs of organisatie, mede op basis van actuele ontwikkelingen binnen de school. Tijdens het uitvoeren van deze opdracht volg je onderwijs in kleine tutorgroepen die op basis van de inhoud van de gekozen afstudeerthema’s zijn samengesteld. De tutorgroepen worden intensief begeleid door de verantwoordelijke kerndocent en een onderzoeksbegeleider. Aan het eind van het tweede jaar geef je een presentatie aan medestudenten, docenten en collega’s over je afstudeerproject.

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Deeltijd studeren: hoe betaal ik dat?

Bekijk hier diverse financieringsmogelijkheden

Leslocatie en lesdag

De tweejarige master Educational Leadership start jaarlijks in september bij Saxion in Deventer. Gedurende beide studiejaren volgt u om de week op donderdag college (8.45 – 17.30 uur).

Wilt u alvast weten hoe het jaar ingedeeld is? Bekijk het Saxion Jaarrooster

Studieadvies op maat

Je wil je verder ontwikkelen en overweegt serieus om je in te schrijven voor een deeltijdmaster of een (mix van) module(n). Maar hoe weet je of de studie die je wil doen bij jou past en hoe je zaken aanpakt?  Wij denken graag met je mee tijdens een persoonlijk Studieadvies op maat.

Studieadvies op maat
studieadviesopmaat-body.jpg