Toelating

De master Educational Leadership is speciaal ontwikkeld voor directeuren, afdelingsleiders, teamleiders en coördinatoren binnen het onderwijs. Tevens dien je te beschikken over minimaal een bachelorgraad.

Toelatingsprocedure

De masteropleiding is ontwikkeld voor leidinggevenden in alle sectoren van het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo). Maar ook leraren met ambitie en de bewezen potentie om leidinggevende te worden zijn toelaatbaar. Het is wel noodzakelijk dat je tijdens de opleiding voldoende gelegenheid hebt om in die rol te werken. 

Alle kandidaten dienen te beschikken over minimaal en bachelorgraad. Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure

Aanmelden voor de master gaat via Studielink. Lees meer bij Inschrijven in Studielink. Daarnaast moeten kandidaten zich ook rechtstreeks aanmelden bij de academie Pedagogiek & Onderwijs van Saxion, via het aanmeldformulier.

Lees meer over inschrijven via Studielink

De opleiding is ook toegankelijk voor leraren met de ambitie en bewezen potentie om schoolleider te worden. Zij dienen tijdens het volgen van de master een leidinggevende functie te vervullen van substantiële omvang. Én er dient sprake te zijn van een formeel hiërarchische positie in de organisatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Servicepoint. Servicepoint vind je in Deventer en Enschede en is op elke werkdag geopend. Alle (toekomstige) Saxion-studenten kunnen hier terecht, ongeacht op welke locatie je studeert of gaat studeren.