Saxion_77429.jpg
Deeltijd

Diagnostisch onderzoek en interventie

Een goed diagnostisch onderzoek staat aan de basis van veel behandelingen. In deze module leer je hoe je zo'n onderzoek goed doet én vertaalt naar een effectief interventieplan voor het behandelen van cliënten. Je verzamelt informatie tijdens een intakegesprek en stelt een onderzoeksplan op. Als je je het psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd hebt, ga je samen met je cliënt aan de slag met de resultaten ervan. Jullie stellen samen een actieplan op en vertalen het naar een interventieplan. Natuurlijk kijken we ook naar hoe het diagnostisch proces verliep en reflecteer je op je rol. Zo leer je niet alleen wat je moet doen, maar ook waarom.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Start

  Mei

 • Vakgebied

  Medisch & Paramedisch

 • Duur

  9 weken

 • Prijs

  € 725,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Deventer (dinsdag)

Ben je er klaar voor?

Voordat jij start met de module is het belangrijk dat je aan de (aanvullende) toelatingseisen voldoet, zoals een relevante praktijkomgeving.

Check hier de toelatingseisen

Wat kun je straks?

 • Je voert de intake van een psychodiagnostisch onderzoek uit.
 • Je richt een psychodiagnostisch onderzoek in.
 • Je interpreteert en integreert testresultaten en formuleert op basis hiervan conclusies.
 • Je stelt een interventieplan op gericht op participatie.
 • Je reflecteert op het psychodiagnostisch onderzoek gericht op ontwikkeling van je eigen competenties.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional doet psychodiagnostisch onderzoek en adviseert over krachten en beperkingen in het kader van rehabilitatie en re-integratie volgens een krachtgerichte methodiek.”.

Wat is modulair onderwijs bij Saxion?

Deze module is een onderdeel van het deeltijdonderwijs. In 9 of 18 weken rond je een module af waarna je als student studiepunten en als cursist een certificaat ontvangt. Die certificaten zijn inwisselbaar voor studiepunten bij inschrijving voor een deeltijd bachelor- of Associate degree-opleiding bij Saxion Parttime School.

Meer over modulair onderwijs

Inhoud

Deze module kent acht bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst staan we stil bij de opdrachten, het beroepsproduct en de randvoorwaarden. Je bereidt elke bijeenkomst voor door het bestuderen van literatuur en werken aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten geeft de docent verdiepende uitleg over de onderwerpen, bespreek je de opdrachten, geef en ontvang je feedback, en werk je aan de vervolgopdrachten.

5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op een diagnostisch onderzoek aan de hand van de diagnostische cyclus. Je neemt hiervoor de volgende onderdelen op in een portfolio: intakeverslag, diagnostisch onderzoeksplan, onderzoeksrapport, interventieplan en reflectieverslag. Er geldt dat je het diagnostisch onderzoek met een simulatieclient kan uitvoeren. Het gaat dan om een medestudent uit de module die een cliënt realistisch simuleert. In trio’s of duo’s bied je als tegenprestatie jezelf aan als simulatieclient. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met ons op via: 088 - 019 9160 of parttimeschool@saxion.nl.

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om beroepsethisch de behandeling te mogen geven. We oriënteren ons hierbij aan de Artikel 13 van de NIP beroepscode: “Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die zij gebruiken.” Als beginnende beroepsoefenaar heb je nog niet voldoende deskundigheid, wel bij een voldoende basisniveau in combinatie met een bevoegd behandelaar die je adequaat supervisie geeft. Daarnaast geldt voor deze module nog een aantal specifieke eisen omtrent jouw relevante praktijkomgeving en jouw begeleiding daar:  

 • In jouw instelling of voorziening is een cliënt aanwezig die na een GGZ-behandeling, revalidatie of reclassering ondersteuning nodig heeft bij terugkeer naar de maatschappij.
 • Jouw praktijkbegeleider is competent m.b.t. psychodiagnostisch onderzoek en trajectbegeleiding en begeleidt en superviseert jouw psychodiagnostisch onderzoek.
 • Jouw docent geeft goedkeuring aan jouw cliënt en jouw praktijkbegeleider.  

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Deze module is onderdeel van deze opleidingen