Saxion_77331.jpg
Deeltijd

Diagnostisch onderzoek van de persoonlijkheid

Hoe breng je het menselijk gedrag het best in kaart? Welke verklaringen kun je vinden voor diverse soorten gedrag? En op welke wijze kun je zowel de persoonlijkheidstheorie van de 'Big Five’ als de diagnostische cyclus als uitgangspunten hanteren? In de module staan deze vraagstukken centraal. Daarbij breng je door middel van diagnostisch onderzoek de persoonlijkheid van (gezonde) cliënten in kaart. Je gaat hier aan de slag met 'de gouden drie': verantwoord testmateriaal, observaties en gesprek.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Type

  Module

 • Start

  November

 • Vakgebied

  Medisch & Paramedisch, Onderzoek

 • Duur

  9 weken

 • Prijs

  € 725,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Deventer (dinsdag)

Ben je er klaar voor?

Voordat jij start met de module is het belangrijk dat je aan de (aanvullende) toelatingseisen voldoet, zoals een relevante praktijkomgeving.

Check hier de toelatingseisen

Wat kun je straks?

 • Op basis van voorinformatie van de cliënt formuleer je een passende casusomschrijving met een relevante persoonlijkheidsgerelateerde onderzoeksvraagstelling, waarbij aspecten vanuit de Big 5-persoonlijkheidstheorie naar voren komen. 

 • Je past het hypothese-toetsend model toe op de persoonlijkheidsgerelateerde vraagstelling van de cliënt, waardoor je een onderzoeksplan kunt opstellen en waarin de keuzes voor het diagnostisch materiaal verantwoord worden. 

 • Je hanteert de diagnostische instrumenten op het gebied van de (Big Five) persoonlijkheidstheorie op verantwoorde wijze, zodat je de persoonlijkheid van de cliënt op een verantwoorde, gestandaardiseerde manier in kaart kunt brengen.  

 • Met de aangereikte literatuur en de handleiding van het gekozen diagnostisch materiaal, analyseer je de onderzoeksgegevens, zodat je de vraag van de cliënt kunt beantwoorden. 

 • Je rapporteert de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek gericht op de persoonlijkheid van de cliënt zowel mondeling als schriftelijk, zodat de cliënt op de hoogte is van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij stem je af op het niveau van de cliënt. 

 • Je reflecteert op een door jouw doorlopen diagnostische cyclus. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional brengt de persoonlijkheid en het observeerbaar gedrag van een cliënt door middel van diagnostisch onderzoek in kaart.”. 

Wat is modulair onderwijs bij Saxion?

Deze module is een onderdeel van het deeltijdonderwijs. In 9 of 18 weken rond je een module af waarna je als student studiepunten en als cursist een certificaat ontvangt. Die certificaten zijn inwisselbaar voor studiepunten bij inschrijving voor een deeltijd bachelor- of Associate degree-opleiding bij Saxion Parttime School.

Meer over modulair onderwijs

Inhoud

De module kent acht bijeenkomsten. Deze bereid je voor door het bestuderen van kennisclips en literatuur en het maken van opdrachten, zoals het selecteren en voeren van een intakegesprek met een geschikte cliënt. Tijdens de bijeenkomsten ervaar je zelf hoe het is om een diagnostisch instrument voor persoonlijkheid in te vullen en een persoonlijkheidsprofiel op te stellen. We bespreken de theorie en de gemaakte opdrachten, waarbij de docent verdiepende informatie en feedback geeft. In de laatste bijeenkomst besteden we aandacht aan de schriftelijke en mondelinge terugkoppeling aan de cliënt.  

 

5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op: 
a. het onderzoeksverslag van het uitgevoerde diagnostisch onderzoek en de cliëntrapportage; 
b. een (video)weergave van je adviesgesprek met de cliënt, naar aanleiding van de opgestelde hulpvragen; 
c. je testmateriaal; 
d. je reflectie op het proces. 

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.  

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met ons op via: 088 - 019 9160 of parttimeschool@saxion.nl.

Toelating en aanmelden

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Deze module is onderdeel van deze opleidingen