Saxion_77118.jpg
Deeltijd

Intelligentie onderzoeken

Wat is intelligentie eigenlijk? En hoe kun je betrouwbare uitspraken doen over de leervermogens van een persoon? Die kun je onderzoeken met een intelligentie-onderzoek. Met zo’n intelligentie-onderzoek maak je een inschatting van de cognitieve vermogens van een persoon. In deze module voer je zelf een intelligentie-onderzoek uit bij iemand uit jouw eigen (werk)omgeving en leer je zo hoe je leervermogens onderzoekt.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Type

  Module

 • Start

  Februari

 • Vakgebied

  Medisch & Paramedisch

 • Duur

  9 weken

 • Prijs

  € 725,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Deventer (dinsdag)

Ben je er klaar voor?

Voordat jij start met de module is het belangrijk dat je aan de (aanvullende) toelatingseisen voldoet, zoals een relevante praktijkomgeving.

Check hier de toelatingseisen

Wat kun je straks?

 • Je neemt een intelligentietest (de WAIS-IV) op gestandaardiseerde wijze af, protocolleert, scoort, interpreteert en verwerkt een test op correcte wijze.
 • Je verwerkt de resultaten van een intelligentieonderzoek en rapporteert de uitkomsten aan een verantwoordelijke gedragswetenschapper.
 • Je formuleert conclusies op basis van het uitgevoerde intelligentie-onderzoek, aan de hand van de testhandleiding en literatuur.
 • Je reflecteert op je eigen professioneel handelen gedurende het doorlopen van een diagnostisch proces en koppelt de reflectie aan de kwaliteit van je testafname.
 • Je rapporteert de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek gericht op cognitieve capaciteiten zowel mondeling als schriftelijk.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional brengt de cognitieve capaciteiten van een persoon uit de eigen (werk)omgeving in kaart op gestandaardiseerde wijze."

Wat is modulair onderwijs bij Saxion?

Deze module is een onderdeel van het deeltijdonderwijs. In 9 of 18 weken rond je een module af waarna je als student studiepunten en als cursist een certificaat ontvangt. Die certificaten zijn inwisselbaar voor studiepunten bij inschrijving voor een deeltijd bachelor- of Associate degree-opleiding bij Saxion Parttime School.

Meer over modulair onderwijs

Inhoud

Je begint de module met het zoeken van een cliënt/testpersoon bij wie je de WAIS-IV mag afnemen. Dat is bij voorkeur een gezond proefpersoon die geen psychopathologie of ernstige (gedrags)problematiek heeft. Tijdens de module maak je kennis met de praktische toepassing van de WAIS-IV, de testmaterialen en oefen je met de testonderdelen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst maak je een filmpje van je oefenmomenten. Je schrijft op welke vragen je hebt en wat je valkuilen zijn. Ook oefen je bepaalde testonderdelen tijdens de bijeenkomsten. De docent gaat dieper in op de test technische en houding technische aspecten. Die zijn van belang voor het krijgen van een betrouwbare testafname en je leert goed door te vragen. Daarnaast verdiep je je in het scoren, verwerken en het interpreteren van de testresultaten. Hoe geef je de getallen betekenis en hoe integreer je de informatie? Tot slot besteed je aandacht aan de testrapportage.

5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio met daarin een testafname van een intelligentietest. Daarnaast laat je je eigen afname beoordelen door een bevoegd professional of medestudent. Je doet uitspraken over de betrouwbaarheid van je eigen afname. In het portfolio neem je een rapportage op, waarin je de resultaten van je onderzoek omschrijft en je reflecteert op je eigen handelen. Tot slot koppel je de resultaten terug aan de cliënt. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met ons op via: 088 - 019 9160 of parttimeschool@saxion.nl.

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Deze module is onderdeel van deze opleidingen