Saxion_77429.jpg
Deeltijd

Voer studiekeuze- en loopbaanonderzoeken uit

Als professional krijg je te maken met verschillende loopbaanvraagstukken en kom je voor belangrijke keuzes te staan. Vragen die je jezelf hier stelt, zijn: 'Wie ben ik?’, 'Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Om antwoord te krijgen op deze vragen, kan een loopbaanassessment waardevol zijn. Maar hoe ontwikkel je zo'n assessment? En hoe voer je deze op een wetenschappelijk verantwoorde manier uit? Tijdens deze module leer je hoe je een valide loopbaanassessment ontwikkelt en uitvoert met een cliënt die een loopbaan- of studiekeuzevraag heeft. De kennis en vaardigheden die je opdoet, kun je als professional direct toepassen in het werkveld van de arbeids- en organisatiepsychologie.

Meld je nu aan

Selecteer je startdatum en plaats naar keuze en kies 'aanmelden'.

 • Type

  Module

 • Start

  November

 • Vakgebied

  Medisch & Paramedisch, Onderzoek, Psychologie

 • Duur

  9 weken

 • Prijs

  € 725,00

 • Plaats

  Deventer

 • Lesdagen

  Deventer (dinsdag)

Ben je er klaar voor?

Voordat jij start met de module is het belangrijk dat je aan de (aanvullende) toelatingseisen voldoet, zoals een relevante praktijkomgeving.

Check hier de toelatingseisen

Wat kun je straks?

 • Je voert een intakegesprek met cliënt om alle benodigde informatie m.b.t. diens loopbaanvraagstelling helder te krijgen en verwerkt dit in het intakeverslag. 
 • Je stelt op basis van de intake-informatie een testplan op en neemt deze testen op correcte wijze bij de cliënt af. 
 • Je adviseert je cliënt t.a.v. diens loopbaanvraagstelling op samenhangende en goed onderbouwde wijze met concrete aanbevelingen.   
 • Je bespreekt op oriënterende wijze de onderzoeksresultaten en het daaruit voortkomende advies inclusief aanbevelingen met je cliënt.  

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De TP-professional voert een studiekeuze- of loopbaanonderzoek uit door psychologische testen af te nemen en de resultaten ervan te interpreteren tot een samenhangende conclusie en advies.”. 

Wat is modulair onderwijs bij Saxion?

Deze module is een onderdeel van het deeltijdonderwijs. In 9 of 18 weken rond je een module af waarna je als student studiepunten en als cursist een certificaat ontvangt. Die certificaten zijn inwisselbaar voor studiepunten bij inschrijving voor een deeltijd bachelor- of Associate degree-opleiding bij Saxion Parttime School.

Meer over modulair onderwijs

Inhoud

Tijdens de acht wekelijkse bijeenkomsten schenken we aandacht aan de voorbereidingen die je moet nemen en de stappen die nodig zijn om een goed onderzoek te kunnen uitvoeren. Hierbij kun je denken aan voorbereiding op het intakegesprek, informatie over het kiezen van psychodiagnostische instrumenten, argumentatie met betrekking tot het onderzoeksplan, instructie testafname, handreikingen en oefening met betrekking tot interpretatie en rapportage. Je leert wat veelgebruikte instrumenten zijn en hoe je die moet afnemen, scoren en verwerken. Daarnaast leer je hoe je een vraagstelling en bijbehorende hypothesen gericht formuleert, hoe je een testonderzoek inricht en naar aanleiding van de testresultaten je rapportage schrijft. 

5 Deeltijd studenten op bankje voor Hoofdlocatie Enschede

Benieuwd hoe het is om in deeltijd te studeren?

Lees de ervaringen van onze studenten

Afronding

Je wordt individueel beoordeeld op een studiekeuze- of loopbaanonderzoek voor een cliënt en op de terugkoppeling van de resultaten.  Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Praktische informatie

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met ons op via: 088 - 019 9160 of parttimeschool@saxion.nl.

Toelating en aanmelden

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Deze module is onderdeel van deze opleidingen