Jouw toekomst

​Na de hbo-opleiding Forensisch Onderzoek mag je de titel Bachelor of Science voeren en ben je specialist op het gebied van onderzoek naar de oorzaak van een gebeurtenis.

Een oud-student aan het woord

Beroepen voor forensisch onderzoekers

​De brand in het cellencomplex van Schiphol, de Puttense moordzaak of de vliegtuigcrash van Turkish Airlines… Het zijn zomaar een paar situaties, waarbij forensisch onderzoekers onmisbaar zijn. Je gaat aan de slag met de analyse van rapportages, het technische onderzoek, het reconstrueren van een gebeurtenis, het opstellen van mogelijke oorzaken en scenario's en het schrijven van adviezen.

Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met toedrachtsonderzoek op een complexe plaats delict. Dit kan in verschillende situaties zijn: van misdaad en brand tot schade door falen van producten, materialen of constructies.

Je doet onderzoek naar schade van (verkeers)ongevallen bij een verzekeringsmaatschappij. Natuurlijk ben je extra alert op fraude. Je kunt ook diverse soorten schadeclaims bij verzekeringsmaatschappijen onderzoeken.

Het vakgebied forensisch onderzoek is volop in ontwikkeling. In de toekomst gaat de ontwikkeling van producten en technologieën steeds belangrijker worden. Op dit moment ontwikkelt een FO-student van Saxion een 'kleeffolie' waarmee sporen veiliggesteld kunnen worden.

Je onderzoekt een brand en kijkt naar conclusies om een soortgelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen.

Je onderzoekt de oorzaak van een ongeval, stelt sporen veilig, onderzoekt remwegen en je probeert te ontdekken wie de schuldige is.

  • Digitaal onderzoeker
  • Brandonderzoeker
  • Fraude onderzoeker

Je kunt met je diploma op zak aan de slag bij diverse bedrijven en organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), politiekorpsen of bij de brandweer. Ook verzekeringsmaatschappijen, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, organisaties met schade-experts en onderzoeksinstellingen vragen om forensisch onderzoekers.

Politie en brandweer forensisch onderzoek

Baankans

Het vakgebied forensisch onderzoek is volop in ontwikkeling, met name door nieuwe technologieën en producten. Het vak wordt steeds interessanter door digitale mogelijkheden om cybercrime op te lossen of door biologische middelen om dna op te sporen.

Doorstuderen

Heb je ambities om meer commercieel te gaan werken? Dan kun je kiezen uit de post-hbo-opleiding Commercieel Technische Bedrijfskunde (BK5), waarmee je binnen één jaar een tweede hbo-diploma kunt behalen. Je kunt ook kiezen voor de unieke masteropleiding Applied Nanotechnology van Saxion. Wil je doorstromen naar de universiteit? Volg dan de master Forensic Science of de master Recherchekundige van de politieacademie.