Jouw toekomst

Het werk van een leerkracht is afwisselend en uitdagend. Met je pabodiploma op zak ben je niet alleen leraar, ook ben je coach, inspirator en motivator van de leerlingen. Elk jaar een nieuwe klas, met een eigen verhaal en aanpak. Je vormt samen met je collega’s een hecht team, dat met elkaar werkt aan de ontwikkeling van alle kinderen.

Leraar basisonderwijs: specialisaties

​Als leraar basisonderwijs sta je niet stil. Je ontwikkelt jouw eigen interesses en schoolt je bij via het post-hbo onderwijs. Zo kun je een studie volgen voor bijvoorbeeld intern begeleider, expert taalontwikkeling of jonge kind, activiteitencoördinator, leraar bewegingsonderwijs of specialist muziekonderwijs of digitale didactiek. Met de nodige werkervaring en een aanvullende master kun je ook doorgroeien naar de functie van onderwijsontwikkelaar of schooldirecteur.

Als juf of meester ben je verantwoordelijk voor een eigen klas met allemaal verschillende kinderen. Je geeft niet alleen les, maar bent ook manager, organisator, coach, vertrouwenspersoon, motivator en stimulator. Dat maakt het beroep leraar basisonderwijs heel boeiend en afwisselend. Ieder jaar krijg jij weer nieuwe kinderen in je klas. Fantastisch om te zien hoe zij zich in dat jaar, met jouw hulp, ontwikkelen!

Als remedial teacher word je specialist in kinderen met gedrags- en/of leerproblemen. Je volgt daarvoor een aanvullende post-hbo-opleiding.

Als leraar basisonderwijs mag je alleen bewegingsonderwijs geven met een aanvullende post-hbo-opleiding. Je kunt al tijdens de pabo een specialisatie doen, waarmee je na de pabo in korte tijd ook je formele bevoegdheid kunt halen.

Het onderwijs aan de jongste kinderen op de basisschool, vanaf vier jaar, is een vak apart. Al tijdens de pabo kun jij je specialiseren in het jonge kind. Je verdiept je nog verder in deze doelgroep met de post-hbo-opleiding Jonge kind specialist.

Het onderwijs staat niet stil. Als onderwijsonderzoeker onderzoek je wat werkt en wat niet en waarom. Op basis van de uitkomsten verbeter je bestaande methodieken of ontwikkel je nieuwe. Via de master Leren en Innoveren of Educational Leadership word jij specialist op dit gebied.

  • Schooldirecteur
  • Manager kinderopvang
  • Beleidsmedewerker onderwijs
  • Educatief medewerker museum
  • Intern begeleider op school

  • Coördinator onder- of bovenbouw

  • Reken- of taalspecialist

Pabo-student met laptop - lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion

Groeiende baankansen

​​Als afgestudeerd 'juf', 'meester' of 'meneer' ben je bevoegd om meteen voor de klas te staan. Veel studenten komen eerst terecht in een invalpool. Maar, goed nieuws! Er is een groeiend tekort aan leraren in het basisonderwijs. Als jij afstudeert kun je dus meteen aan het werk. Binnen alle vormen van het basisonderwijs. Maar ook op afdelingen onderwijs van gemeenten, bij onderwijsadviesbureaus, leermiddelencentra... Zéker niet alleen op scholen dus.

​Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) 90%

Bron: Studie in Cijfers. Deze data is op basis van een landelijke vergelijking en wordt opgebouwd gedurende de jaren dat de opleiding bestaat. Relatief nieuwe studies hebben daardoor minder of onvoldoende data om de baankansen volledig in te kunnen schatten.

Pabo-student met kinderboek - lerarenopleiding basisonderwijs studie Saxion

🌍 Onze opleidingen dragen bij aan een betere wereld!

Doorstuderen

Gym geven op de basisschool mag alleen met een extra bevoegdheid. Met het keuzevak bewegingsonderwijs haal je een deel tijdens de opleiding. Daarmee kun je na de pabo in korte tijd je papiertje halen. Met de Tweedegraads lerarenopleidingen Engels, Nederlands of wiskunde haal je na de pabo in korte tijd een tweede hbo-diploma voor tweedegraads leraar. Je mag dan lesgeven in het voortgezet onderwijs. En doorstuderen voor je master kan natuurlijk ook!