Studie-inhoud

Op de pabo leer je hoe kinderen leren en hoe je het beste lesgeeft. Dit leer je op de opleiding en op de school waar je stage loopt.

Het eerste jaar

​Basisschoolvakken en stage

In de eerste anderhalf jaar van de opleiding krijg je een goed beeld van wat het beroep leraar inhoudt. Naast het volgen van lessen maak je meteen al kennis met de praktijk. In het eerste jaar fris je jouw kennis op van de basisschoolvakken en leer je hoe je lesgeeft in deze vakken. Je bent twee dagen per week op de basisschool voor stage en opdrachten. Je krijgt daarbij hulp van de 'opleider in de school'. Je leert dus niet alleen op de pabo, maar ook op de stage- ofwel opleidingsschool.

 

Studiebelasting

 • 55% Theorie
 • 40% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 5% Studieloopbaanbegeleiding

Thema's:

 • Leren lesgeven​
  Hoe breng je de stof over op kinderen? Daarvoor moet je inzicht hebben in hoe kinderen leren en hoe zij zich ontwikkelen. Je leert hoe je het beste lesgeeft en je onderwijs aanpast aan ieder kind.

 • Werkplekleren (stage)
  ​De pabo van Saxion leidt jou op samen met het werkveld, basisscholen met speciaal getrainde leraren, de opleiders in de school. Opdrachten pas je direct toe in je stage en je krijgt meteen feedback.

 • Intervisie: leren van elkaar
  ​Met je thuisgroep (zestien studenten en een studiecoach) kom je regelmatig bij elkaar en bespreek je elkaars (stage)ervaringen. Wat ging goed en wat kan beter? Zo leer je van elkaar.

 • ​Wetenschap en technologie
  ​Get Ready for a Smart World! In welk beroep dan ook, technologie speelt een steeds belangrijker rol. Wetenschap en technologie en digitale didactiek? Met de pabo van Saxion ben jij goed voorbereid.

 • Creatieve vorming en expressievakken
  ​Expressievakken zijn belangrijk voor je zelfontplooïng en ontwikkeling van de kinderen die jij lesgeeft. 

Onder andere:

 • taal, rekenen
 • zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs)
 • wetenschap en technologie
 • digitale didactiek, virtuele school
 • bewegingsonderwijs
 • expressievakken
 • pedagogiek en onderwijskunde
 • werkplekleren/beroepspraktijk/stage
 • intervisie

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaar

Leren lesgeven en werkplekleren (stage)

In het tweede jaar staat leren lesgeven centraal. Hoe leren kinderen? Hoe ontwikkelen kinderen zich in een bepaalde leeftijdsfase? Hoe geef je het beste les? Je leert het bij vakken als onderwijskunde, pedagogiek en didactiek. Wat je leert pas je toe op de opleidingsschool, bij je stage en de opdrachten die je daar doet.

Het derde jaar

​Passend onderwijs en keuze onderwijs

​In het derde jaar leer je nog beter lesgeven. Passend onderwijs staat dit jaar centraal: welke manier van leren past het beste bij welk kind? Hoogbegaafde kinderen, achterblijvers, druktemakers? Je loopt stage en kiest eigen accenten via het keuzeonderwijs. Bijvoorbeeld dalton of montessori, onder- of bovenbouw, wetenschap en technologie, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing of leescoördinator.

Het vierde jaar

​Eindstage (Lio), minor en afstuderen

​In het vierde jaar loop je stage als Leraar-in-opleiding (Lio). Je krijgt dan de verantwoordelijkheid over een eigen klas op de basisschool. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek en volg je een minor. Bijvoorbeeld dalton of montessori, geschiedenis, Tweedegraads Engels, Nederlands of wiskunde, of de Engelstalige 'International Class'. Daarbij krijg je les met pabostudenten uit andere landen.

Diploma: Bachelor of Education

Na je afstuderen mag de titel Bachelor of Education voeren.