Studie-inhoud

Op de pabo leer jij hoe kinderen leren en hoe je het beste lesgeeft. Je haalt de basisschoolvakken op en oefent op de basisschool (stage en opdrachten). Bij intervisie bespreek je elkaars ervaringen.

Het eerste jaar

​Basisschoolvakken en stage

Weet jij nog wat je leerde bij rekenen in groep 3? Of waar het bij geschiedenis over ging in groep 8? In het eerste jaar fris je jouw kennis op van de basisschoolvakken en leer je hoe je lesgeeft in deze vakken. Je bent twee dagen per week op de basisschool voor stage en opdrachten. Je krijgt daarbij hulp van de 'opleider in de school'. Je leert dus niet alleen op de pabo, maar ook op de stage- ofwel opleidingsschool.

 

Denominatie (geloofsrichting) kiezen?

In Enschede kies je aan het eind van het eerste jaar van welke denominatie je een diploma wilt halen: protestants-christelijk, rooms katholiek of openbaar onderwijs. Vanaf het tweede jaar loop je stage op scholen met dezelfde signatuur.

In Deventer kies je geen denominatie. Wie dat wil, kan bij het keuzeonderwijs in het derde jaar kiezen voor openbaar, PC- of RK-onderwijs. Je haalt een certificaat.

Studiebelasting

 • 55% Theorie
 • 40% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 5% Studieloopbaanbegeleiding

Thema's:

 • ​Opfrissen vakken basisschool
  ​Je begin met het opfrissen van de basisschoolvakken. Waar gaat het ook al weer over bij alle vakken? Wat komt in welke groep aan bod? 
 • Leren lesgeven​
  Hoe breng je de stof over op kinderen? Daarvoor moet je inzicht hebben in hoe kinderen leren en hoe zij zich ontwikkelen. Je leert hoe je het beste lesgeeft en je onderwijs aanpast aan ieder kind.

 • Werkplekleren (stage)
  ​De pabo van Saxion leidt jou op samen met het werkveld, basisscholen met speciaal getrainde leraren, de opleiders in de school. Opdrachten pas je direct toe in je stage en je krijgt meteen feedback.

 • Intervisie: leren van elkaar
  ​Met je studieloopbaangroep (zestien studenten en een studieloopbaanbegeleider) kom je regelmatig bij elkaar en bespreek je elkaars (stage)ervaringen. Wat ging goed en wat kan beter? Zo leer je van elkaar.

 • ​Wetenschap en technologie
  ​Get Ready for a Smart World! In welk beroep dan ook, technologie speelt een steeds belangrijker rol. Wetenschap en technologie en digitale didactiek? Met de pabo van Saxion ben jij goed voorbereid.

 • Creatieve vorming en expressievakken
  ​Expressievakken zijn belangrijk voor je zelfontplooïng en ontwikkeling van de kinderen die jij lesgeeft. Hoogtepunt voor veel studenten is het Muzisch Thema (Deventer) of de Kunstweek (Enschede).

Onder andere:

 • taal, rekenen
 • zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs)
 • wetenschap en technologie
 • digitale didactiek, virtuele school
 • bewegingsonderwijs
 • expressievakken
 • pedagogiek en onderwijskunde
 • werkplekleren/beroepspraktijk/stage
 • intervisie

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaar

Leren lesgeven en werkplekleren (stage)

In het tweede jaar staat leren lesgeven centraal. Hoe leren kinderen? Hoe ontwikkelen kinderen zich in een bepaalde leeftijdsfase? Hoe geef je het beste les? Je leert het bij vakken als onderwijskunde, pedagogiek en didactiek. Wat je leert pas je toe op de opleidingsschool, bij je stage en de opdrachten die je daar doet.

Het derde jaar

​Passend onderwijs en keuze onderwijs

​In het derde jaar leer je nog beter lesgeven. Passend onderwijs staat dit jaar centraal: welke manier van leren past het beste bij welk kind? Hoogbegaafde kinderen, achterblijvers, druktemakers? Je loopt stage en kiest eigen accenten via het keuzeonderwijs. Bijvoorbeeld dalton of montessori, onder- of bovenbouw, wetenschap en technologie, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing of leescoördinator.

Het vierde jaar

​Eindstage (Lio), minor en afstuderen

​In het vierde jaar loop je stage als Leraar-in-opleiding (Lio). Je krijgt dan de verantwoordelijkheid over een eigen klas op de basisschool. Daarnaast werk je aan je afstudeeronderzoek en volg je een minor. Bijvoorbeeld dalton of montessori, geschiedenis, Tweedegraads Engels, Nederlands of wiskunde, of de Engelstalige 'International Class'. Daarbij krijg je les met pabostudenten uit andere landen.

Diploma: Bachelor of Education

Na je afstuderen mag de titel Bachelor of Education voeren.