Jouw toekomst

Familie, vrienden en vrijwilligers zijn belangrijk als iemand hulp nodig heeft. Met dit sociale netwerk of het versterken ervan kan iemand veel sneller weer voor zichzelf zorgen. Jij zorgt als social worker voor de verbinding en begeleiding.

Beroepen voor social workers

Met je diploma Social Work op zak ben je de sleutelfiguur in het leven van jouw cliënten. 

Als beleidsmedewerker in zorg en welzijn, denk je mee over de doelen en de ideeën over zorg in een organisatie. Daarvoor doe je onderzoek en adviseer je over je bevindingen. Vaak heb je ook een coachende rol om er aan bij te dragen dat het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

De wijkcoach is de spin in het web bij vraagstukken over onder andere financiën, wonen, eenzaamheid, licht verstandelijke beperking, psychiatrie en sociale problemen in een wijk. Je biedt maatschappelijke ondersteuning in de vorm van het voeren van gesprekken met kwetsbare burgers en legt huisbezoeken af. Samen met de cliënt en andere partijen stel je een zorgplan op.

De GGZ-agoog werkt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en begeleidt mensen met een psychische aandoening, met het doel de kwaliteit van leven te vergroten. Zo kan iemand weer volledig deelnemen aan het leven. Je helpt bijvoorbeeld mensen met een angststoornis, een depressie of een trauma. Dat kan bij een instelling of bij de mensen thuis zijn. Als GGZ-agoog werk je zowel met individuen als groepen.

Social workers beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. Denk maar eens aan een zorgboerderij, een dagbesteding voor gehandicapten, het ontwikkelen van simulaties voor een VR bril of het ontwikkelen van apps en games.

Het komt regelmatig voor dat jongeren in de problemen komen. Vaak komt dat doordat er thuis problemen zijn. Als jeugdhulpverlener zorg je voor een snelle hulpverlening en begeleid je jongeren en hun omgeving bij complexe problemen en opvoedvraagstukken. Ook geef je adviezen aan ouders en mensen rondom het gezin hoe ze de situatie kunnen verbeteren. Vaak gaat het om complexe gezinssituaties waarbij meerdere hulpverleners/instanties betrokken zijn.

Er zijn veel mogelijkheden afhankelijk van je specialisatie. Voorbeelden van organisaties waar je aan de slag kunt, zijn vluchtelingenhulp, kunst- en cultuurinstellingen, verslavingszorg, dak- en thuislozen en andere maatschappelijke opvang. Het beroep Social Worker is in beweging en sociaal werkers krijgen steeds meer en complexere taken.

Bij welke bedrijven en organisaties kun je werken?

Je gekozen profiel bepaalt voor een deel in welk soort baan je terecht komt. Social workers werken bijvoorbeeld in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang. Daarnaast kun je aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, gevangenissen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers met een eigen bedrijf, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.

Veel gezichten

Baankans

Je gekozen specialisatie bepaalt voor een deel in welk soort baan je terecht komt. Social workers werken bijvoorbeeld in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang. Daarnaast kun je aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, gevangenissen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers met een eigen bedrijf, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.

Social Work 66%
Verpleegkunde 62%
Toegepaste Psychologie 72%

Baankans binnen 1,5 jaar na afstuderen

Doorstuderen

Met je diploma kun je doorstuderen aan een universitaire masteropleiding, zoals Psychologie, Orthopedagogiek of Sociologie. Je kunt al tijdens je opleiding een doorstroomminor naar de opleiding Psychologie van de Universiteit Twente (UT) volgen. Na twee jaar werkervaring kun je ook starten met de master Health Care & Social Work of de studieroute Technology & Innovation van Saxion.