Jouw toekomst

Familie, vrienden en vrijwilligers zijn belangrijk als iemand hulp nodig heeft. Met dit sociale netwerk kan iemand veel sneller weer voor zichzelf zorgen. Jij zorgt voor de verbinding en begeleiding.​

Beroepen voor social workers

Met je diploma Social Work op zak ben je de sleutelfiguur in het leven van jouw cliënten. 

Als beleidsmedewerker in zorg en welzijn, denk je mee over de doelen en de ideeën over zorg in een organisatie. Daarvoor doe je onderzoek en adviseer je over je bevindingen. Het doel is uiteindelijk dat alle betrokken partijen meewerken aan jouw plannen. Vaak heb je ook een coachende rol om te zorgen dat het beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

De wijkcoach is de spin in het web bij vraagstukken over financiën, wonen, eenzaamheid, licht verstandelijke beperking, psychiatrie en sociale problemen in een wijk. Je voert gesprekken met kwetsbare burgers en legt huisbezoeken af. Samen met de cliënt en andere partijen stel je een zorgplan op.

De GGZ-agoog werkt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en helpt mensen met een psychische aandoening het vertrouwen in zichzelf terug te krijgen. Zo kan iemand weer volledig deelnemen aan het leven. Je helpt mensen met een angststoornis of een zware depressie. Dat kan bij een instelling of bij de mensen thuis zijn. Als GGZ-agoog werk je zowel met individuen als groepen.

Social workers beginnen steeds vaker een eigen bedrijf. Denk maar eens aan een zorgboerderij of aan een educatieve organisatie. Je biedt dan bijvoorbeeld dagbesteding voor gehandicapten aan of crisisopvang voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Het komt regelmatig voor dat jongeren in de problemen komen. Vaak komt dat doordat er thuis problemen zijn. Als jeugdhulpverlener zorg je voor snelle hulpverlening. Je richt je vooral op het verbeteren van verzorging of opvoeding door ouders. Ook geef je adviezen aan ouders en mensen rondom het gezin hoe ze de situatie kunnen verbeteren. Soms is het nodig dat je aanvullende professionele hulp inschakelt.

Er zijn veel mogelijkheden afhankelijk van je specialisatie. Voorbeelden van organisaties waar je aan de slag kunt, zijn vluchtelingenhulp, kunst- en cultuurinstellingen, verslavingszorg, dak- en thuislozen en andere maatschappelijke opvang. Het beroep Social Worker is in beweging en sociaal werkers krijgen steeds meer en complexere taken.

Bij welke bedrijven en organisaties kun je werken?

Je gekozen profiel bepaalt voor een deel in welk soort baan je terecht komt. Social workers werken bijvoorbeeld in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang. Daarnaast kun je aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, gevangenissen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers met een eigen bedrijf, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.

Veel gezichten

Baankans

Je gekozen profiel bepaalt voor een deel in welk soort baan je terecht komt. Social workers werken bijvoorbeeld in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang. Daarnaast kun je aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, gevangenissen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers met een eigen bedrijf, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.

Social Work 66%
Verpleegkunde 62%
Toegepaste Psychologie 72%

Baankans binnen 1,5 jaar na afstuderen

Doorstuderen

Met je diploma kun je doorstuderen aan een universitaire masteropleiding, zoals Psychologie, Orthopedagogiek of Sociologie. Je kunt al tijdens je opleiding een doorstroomminor naar de opleiding Psychologie van de Universiteit Twente (UT) volgen. Na twee jaar werkervaring kun je ook starten met de master Health Care & Social Work of de studieroute Technology & Innovation van Saxion.