Studie-inhoud

In het eerste jaar van de opleiding werk je aan de brede basis van wat het beroep Sociaal Work van je vraagt. In het tweede deel van de opleiding ga je je verdiepen op basis van een van de volgende specialisatie: Zorg, Jeugd en Welzijn & Samenleving. 

eerste deel van de opleiding

Waar krijgt een social worker mee te maken?

In de eerste fase van de opleiding krijg je een goed beeld van de zorgvraagstukken van een social worker. Naast lessen maak je kennis met de praktijk en leer je welke stappen je met de cliënt doorloopt. Je gaat in teams werken, waarbij je aandacht hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleid, innovatieprojecten en de rol van de social worker.

Studiebelasting

 • 45% Theorie
 • 45% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 10% Thuisgroep

Tweede deel van de opleiding

Je hebt nu een brede kennis van het vak en weet waar je interesse en talent ligt. Daarom ga jij je dit jaar specialiseren. Nu is het tijd voor verdieping. Tijdens het tweede deel van de opleiding ga je specialiseren en volg je een minor naar keuze. Je hebt aan het einde van de eerste fase van de opleiding een keuze gemaakt voor een van de drie specialisaties, te weten: Zorg, Jeugd of Welzijn en samenleving. 

Specialisaties:

 • Specialisatie Jeugd
  Deze specialisatie richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar in problematische situaties (zoals verslaving, autisme, leven in armoede) met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te bevorderen. Hierbij worden ook altijd de ouders of verzorgers van de jeugdigen bij betrokken om bijvoorbeeld de opvoedcompetenties te versterken.

  Kies je voor de specialisatie Jeugd dan levert je dat bij Saxion een registratie op in het SKJ register, dat van belang is voor het werken in de jeugdhulpverlening. 
   
 • Specialisatie Zorg | GGZ-agoog
  Bij Zorg leer je werken met mensen die langdurige of complexe problemen hebben. Denk aan verstandelijke of lichamelijke beperkingen, psychiatrische problemen en problemen die kunnen optreden bij het ouder worden. Binnen deze specialisatie kun je ook het certificaat GGZ-agoog behalen.
   
 • Specialisatie Welzijn & Samenleving
  Als professional Sociaal Werk Welzijn & Samenleving ondersteun, help, activeer, ontwikkel en verbind je hulpvragers  individueel of collectief. Het werk vindt veelal plaats op lokaal- en soms zelfs wijkniveau. Je kunt hierbij denken aan werken in wijkteams, bij een welzijnsorganisatie, vluchtelingenwerk, gemeente, of onderwijs. De context van de hulpvrager(s) is van groot belang bij de diensten die jij verleent. Thema's zijn participatie, sociale cohesie, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, e.d.

 • Psychologie
 • Pedagogiek
 • Sociologie
 • Filosofie
 • Methodisch handelen
 • Professionele ontwikkeling
 • Communicatie
 • Ethiek
 • Groepsdynamiek
 • Gezondheidszorg
 • Recht
 • Innovatief organiseren
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Praktijkleren
 • Geestelijke gezondheidszorg
Studenten Social Work in groepsgesprek

Onze interventieopdracht moet kinderen meer zelfvertrouwen geven

Lees de ervaring Alle ervaringen

Minoren en afstuderen

Het laatste jaar van je opleiding staat in het teken van je minor en je afstudeeronderzoek. De minor kan een verbreding of een verdieping van Social Work zijn. Je hebt onder andere keuze uit de minoren Integrale Schuldhulpverlening, Jeugdzorg, GGZ-hulpverlener of Werken in een gedwongen kader. De opleiding sluit je af met een bacheloronderzoek.

Diploma: Bachelor of Social Work

Na het behalen van je diploma is er een grote diversiteit aan banen waar je voor kan kiezen. Social workers werken bijvoorbeeld in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of verslavingszorg. Daarnaast kun je aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, ouderenzorg, gevangenissen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers met een eigen bedrijf, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.