Studie-inhoud

In de eerste fase van je opleiding Social Work maak je kennis met verschillende kanten van het vak. Vervolgens kies je een profiel, volg je een minor en doe je je onderzoek.

Het eerste jaar

Waar krijgt een social worker mee te maken?

In de eerste fase van de opleiding krijg je een goed beeld van de zorgvraagstukken van een social worker. Naast lessen maak je kennis met de praktijk en leer je welke stappen je met de cliënt doorloopt. Je gaat in teams werken, waarbij je aandacht hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleid, innovatieprojecten en de rol van de social worker.

Studiebelasting

 • 45% Theorie
 • 45% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 10% Studieloopbaanbegeleiding

Social Work heeft drie specialistische profielen:

 

 • Specialisatie Jeugd
  Deze specialisatie richt zich op kinderen en jongeren tot 23 jaar in problematische situaties (zoals verslaving, autisme, leven in armoede) met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te bevorderen. Hierbij worden ook altijd de ouders of verzorgers van de jeugdigen bij betrokken om bijvoorbeeld de opvoedcompetenties te versterken.
   
 • Specialisatie Zorg | GGZ-agoog
  Bij Zorg leer je werken met mensen die langdurige of complexe problemen hebben. Denk aan verstandelijke of lichamelijke beperkingen, psychiatrische problemen en problemen die kunnen optreden bij het ouder worden. Binnen deze specialisatie kun je ook het certificaat GGZ-agoog behalen.
   
 • Specialisatie Welzijn & Samenleving
  Als professional Sociaal Werk Welzijn & Samenleving ondersteun, help, activeer, ontwikkel en verbind je hulpvragers  individueel of collectief. Het werk vindt veelal plaats op lokaal- en soms zelfs wijkniveau. Je kunt hierbij denken aan werken in wijkteams, bij een welzijnsorganisatie, vluchtelingenwerk, gemeente, of onderwijs. De context van de hulpvrager(s) is van groot belang bij de diensten die jij verleent. Thema's zijn participatie, sociale cohesie, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, e.d.

 • Psychologie
 • Pedagogiek
 • Sociologie
 • Filosofie
 • Methodisch handelen
 • Professionele ontwikkeling
 • Communicatie
 • Ethiek
 • Groepsdynamiek
 • Gezondheidszorg
 • Recht
 • Innovatief organiseren
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Praktijkleren

Het tweede jaar

Je maakt kennis met probleemsituaties

In dit jaar krijg je te maken met eenvoudige probleemsituaties. De kennis uit het eerste jaar pas je toe op de situatie. Ook leer je hoe je met zo'n situatie om moet gaan en wat de invloed van jouw eigen houding en gedrag is.

Studenten Social Work Saxion tijdens een groepsopdracht

Groepsopdracht

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Methodisch werken
 • Policy work
 • Preventie en diversiteit
 • Filosofie
 • Sociologie
 • Ethiek
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Praktijkleren

Het derde jaar

Kies je profiel

Je hebt nu een brede kennis van het vak en weet waar je interesse en talent ligt. Daarom ga jij je dit jaar specialiseren. Je hebt keuze uit drie profielen: Zorg, Jeugd of Welzijn en samenleving. 

Studenten Social Work in groepsgesprek

Onze interventieopdracht moet kinderen meer zelfvertrouwen geven

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaar

Minor en onderzoek

Het laatste jaar van je opleiding staat in het teken van je minor en je afstudeeronderzoek. De minor kan een verbreding of een verdieping van Social Work zijn. Je hebt onder andere keuze uit de minoren Integrale Schuldhulpverlening, Jeugdzorg, GGZ-hulpverlener of Werken in een gedwongen kader. De opleiding sluit je af met een bacheloronderzoek.

Diploma: Bachelor of Social Work

Je gekozen profiel bepaalt voor een deel in welk soort baan je terecht komt. Social workers werken bijvoorbeeld in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering of crisisopvang. Daarnaast kun je aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, gevangenissen of centra voor jeugd en gezin. Ook zie je steeds meer social workers met een eigen bedrijf, zoals zorgboerderijen of educatieve activiteiten.