Studie-inhoud

Je ontwikkelt je breed op het gebied van bedrijfskunde en technologie. Je past het geleerde vanaf het eerste jaar toe bij verschillende bedrijven door middel van opdrachten, projecten en stages in het binnen- en buitenland.

Het eerste jaar​Kennismaken met Technische Bedrijfskunde

In het eerste jaar neem je iedere periode deel aan een project, een technische module en een bedrijfskundige module. Daarnaast werk je het hele jaar aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling met je studiecoach en krijg je trainingen in o.a. (interculturele) communicatie en onderzoeksvaardigheden.

Het productiebedrijf en zijn omgeving

Je krijgt een beeld van het vakgebied van een TBK'er en de omgeving waarin deze zich veelal begeeft: de maakindustrie. Je leert technische, bedrijfskundige en onderzoeksmodellen die je in het project toepast om een bedrijf te adviseren voor mogelijke verbeteringen.

Producten ontwikkelen en produceren

Je ontdekt hoe producten ontwikkeld worden. Om te leren hoe producten gemaakt worden, doe je kennis op over materialen en fabricage‐ en assemblagetechnieken. Daarnaast leer je hoe je de productie inricht om het soepel te laten verlopen.

Studiebelasting

 • 40% Theorie
 • 50% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 10% Studiecoaching

Vakken eerste jaar:

 • Inleiding Technische Bedrijfskunde
 • Procesmanagement
 • Project: Bedrijfsanalyse
 • Business Marketing
 • Supply Chain Management
 • Project: Externe analyse
 • Productontwerp
 • Bedrijfseconomie
 • Project: Productontwikkeling
 • Productietechnieken
 • Productiemanagement
 • Project: Herontwerp productieproces

Vaardighedentrainingen eerste jaar: 

 • (Interculturele) communicatie
 • ICT: Excel
 • Praktijkonderzoek

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaarVerdieping en verbreding van kennis en vaardigheden

Ook in het tweede jaar heb je iedere periode een technische en bedrijfskundige module, met daarnaast een project. Tijdens iedere periode ontwikkel je ook je vaardigheden, zoals data-analyse en leidinggeven. Je leert dan hoe je mensen meekrijgt bij verbeterprojecten op verschillende organisatieniveaus en in de supply chain.

Managen van operations

Je leert hoe een productieafdeling bestuurd moet worden, en wat de consequenties zijn van beslissingen door simulatie en gaming. Je leert verbetermethoden en past die toe in de praktijk.

Managen en realiseren van innovaties

Je maakt kennis met de nieuwste technologische ontwikkelingen en de kansen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Je adviseert organisaties hoe ze om kunnen gaan met nieuwe technologieën. Daarnaast doe je een internationaal project, waarbij je ook naar het buitenland kan.

Vakken tweede jaar:

 • Operations Management
 • Datamanagement
 • Project: Processimulatie
 • Operational Excellence
 • Mensen in Organisaties
 • Project: Procesverbetering
 • Technologiemanagement en innovatie
 • Project: Duurzame waardecreatie
 • Project: Procesinnovatie
 • Project: International Business Case

Vaardigheden tweede jaar:

 • (Interculturele) communicatie
 • ICT: Simulatiesoftware
 • Praktijkonderzoek

Het derde jaarKies je eigen minor en Smart Solutions Semester

Hoe verder je in de opleiding komt, hoe meer zelfstandigheid er van je verwacht wordt. Ook zal de complexiteit van de vraagstukken toenemen en er komt meer focus op loopbaanontwikkeling. In de tweede helft van de studie heb je als student meer keuzevrijheid.

Minor

Je kiest de minor die bij jou past. Dit kan zowel binnen als buiten Saxion zijn, nationaal en internationaal.

Smart solutions semester

Je werkt samen met studenten van andere opleidingen aan een project. Je kunt je voorkeur aangeven voor één van de vraagstukken waar bedrijven hulp bij nodig hebben.

plantenwand

We hebben net de opening gehad van ons eerste project. We gaan een interne en externe analyse van een bedrijf doen!

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaarStage en afstuderen: de start van je loopbaan

Ook in het laatste jaar van Technische Bedrijfskunde heb je veel keuzevrijheid. Het jaar bestaat uit twee delen, waarbij je uiteindelijk een technisch bedrijfskundig ingenieur wordt, die klaar is om een waardevolle bijdrage te leveren aan het werkveld.

Stage

In dit half jaar loop je stage bij een bedrijf, waarbij je op Saxion ondersteund wordt door medestudenten en docenten. Je helpt het stagebedrijf met procesverbeteringen of procesinnovaties.

Afstuderen 

Je sluit de opleiding af met opdracht die je in, of voor, de praktijk uitvoert. Op basis van een onderzoek verbeter of ontwerp je een proces.

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

Na afronding van je opleiding Technische Bedrijfskunde mag je de titel Bachelor of Science dragen. Met je diploma kun je aan de slag in de maakindustrie of bij andere technologische bedrijven met complexe processen. De kans op het vinden van een geschikte baan is te allen tijde groot.