Studie-inhoud

Je ontwikkelt je breed op het gebied van bedrijfskunde en technologie. Je past het geleerde vanaf het eerste jaar toe in opdrachten, projecten en stages in het binnen- en buitenland.

Het eerste jaar​Kennismaken met Technische Bedrijfskunde

In het eerste jaar neem je iedere periode deel aan een project, een technische module en een bedrijfskundige module. Daarnaast werk je het hele jaar aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 • Het productiebedrijf en zijn omgeving: 

Je krijgt een beeld van het vakgebied van een TBK'er en de omgeving waarin deze zich veelal begeeft: de maakindustrie. Je leert technische, bedrijfskundige en onderzoeksmodellen die je in het project toepast om een bedrijf te adviseren voor mogelijke verbeteringen.

 • Producten ontwikkelen en produceren: 

Je doet kennis op van het productontwikkelingsproces, materialen en fabricage‐ en assemblagetechnieken. Je ontdekt creatieve en innovatieve mogelijkheden en weet deze uit te werken tot adviezen.

Studiebelasting

 • 50% Theorie
 • 40% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 10% Studieloopbaanbegeleiding

Het tweede jaarVerdieping en vebreding van kennis en vaardigheden

Ook in het tweede jaar heb je iedere periode een technische en bedrijfskundige module, met daarnaast een project. Tijdens ieder project ontwikkel je ook je vaardigheden, zoals communicatie. Je leert dan hoe je mensen meekrijgt bij verbeterprojecten op verschillende organisatieniveaus en in de supply chain.

 • Managen van operations: 

Je leert hoe een productieafdeling bestuurd moet worden, en wat de consequenties zijn van beslissingen door bijvoorbeeld simulatie of gaming. Je leert verbetermethoden en past die toe in de praktijk. 

 • Managen en realiseren van innovaties: 

Je maakt kennis met de nieuwste technologische ontwikkelingen en de kansen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Je adviseert organisaties hoe ze om kunnen gaan met nieuwe technologieën. De internationale context heeft in dit thema een belangrijke plek. 

Het derde jaarStage en minor naar keuze

​Hoe verder je in de opleiding komt, hoe meer zelfstandigheid er van je verwacht wordt. Ook zal de complexiteit van de vraagstukken toenemen en er komt meer focus op loopbaanontwikkeling. In de tweede helft van de studie heb je als student meer keuzevrijheid. 

 • Praktijkstage: 

In dit half jaar loop je stage bij een bedrijf, waarbij je op Saxion ondersteund wordt door medestudenten en docenten. Je helpt het stagebedrijf met procesverbeteringen of procesinnovaties. 

 • Minor: 

Je kiest de minor die bij jou past. Dit kan zowel binnen als buiten Saxion zijn, nationaal en internationaal.

plantenwand

We hebben net de opening gehad van ons eerste project. We gaan een interne en externe analyse van een bedrijf doen!

Lees de ervaring Alle ervaringen

Het vierde jaarAfstuderen: de laatste stap richting je droombaan

Ook in het laatste jaar van Technische Bedrijfskunde heb je veel keuzevrijheid. Het jaar bestaat uit twee delen, waarbij je uiteindelijk een technisch bedrijfskundig ingenieur wordt, die klaar is om een waardevolle bijdrage te leveren aan het werkveld.

 • Smart Solutions Semester: Je werkt samen met studenten van andere opleidingen aan een project. Je kunt je voorkeur aangeven voor één van de vraagstukken waar bedrijven hulp bij nodig hebben.
 • Afstuderen: Je sluit de opleiding af met opdracht die je in, of voor, de praktijk uitvoert. Op basis van een onderzoek verbeter of ontwerp je een proces.

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

Na afronding van je opleiding Technische Bedrijfskunde mag je de titel Bachelor of Science dragen. Met je diploma kun je aan de slag in de maakindustrie of bij andere technologische bedrijven met complexe processen. De kans op het vinden van een geschikte baan is op dit moment groot.