Studie-inhoud

De Opleiding tot Verpleegkundige duurt vier jaar. Deze periode is verdeeld in een major en een minor. Een major is het belangrijkste deel van je studie, daarin leer je het vak van verpleegkundige. De minor is een periode van een half jaar binnen je opleiding, waarin je kennis maakt met een ander vakgebied of je verdiept in een onderwerp binnen de verpleegkunde.

Het eerste jaarDe basis wordt gelegd

In het eerste jaar ga je aan de slag met verschillende vakken zoals geneeskunde, communicatie, preventie en verpleegkundige zorg. Per blok van vier weken staat er steeds een andere patiënt centraal en alle vakken behandelen de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om zorg te verlenen. Je sluit een periode altijd af met kennistoetsen, maar ook toetsen in een andere vorm. Bijvoorbeeld een verslag, het produceren van een video of het maken van een infographic.

Aan het eind van leerjaar 1 wordt het beginnersniveau afgesloten met het behalen van de propedeuse. 

Studiebelasting

 • 55% Theorie
 • 35% Praktijk- en groepsopdrachten
 • 10% Studieloopbaanbegeleiding

Bij Verpleegkunde (hbo-v) staan de volgende leerlijnen centraal:

 • Verpleegkundige zorg
  Bij dit thema leer je integrale zorg op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied te geven. Dit doe je samen met  zorgvragers en andere zorgverleners.
 • Gezondheid & preventie
  ​Hoe bevorder en ondersteun je de gezondheid bij mensen? Wat is ziek-zijn eigenlijk? Dat leer je hier!
 • Technologie
  Hier leer je alles over technologie in de zorg. Hoe werkt technologie, waar kan ik het vinden, hoe pas ik het toe en en wat is de keerzijde daarvan.
 • Communicatie & Gedrag
  In dit thema leer je hoe je kunt samenwerken in de zorg en hoe je met patiënten en collega's communiceert . Ook gedragsleer komt hier aan bod.
 • Onderzoek & Innovatie​
  ​Hier ga je actief deelnemen aan (praktijkgericht) onderzoek en leer je het implementeren, leiden en begeleiden van technologische innovaties in de zorg.
 • Maatschappij & Organisatie​
  ​​​Wat zijn maatschappelijke trends en hoe ga je daar mee om in de zorg? Hoe organiseer je de zorg eigenlijk en hoe let je op veiligheid en kwaliteit? 
 • Professionalisering
  Hier ga je aan de slag met samenwerkend leren, deskundigheidsbevordering, morele oordeelsvorming en persoonlijke- en beroepsvorming.

Meer over de studieopbouw?

Wil je meer informatie over de inhoud, vakken en toetsen van deze opleiding binnen de verschillende jaren? Klik op de knop en bekijk deze opleiding in de Saxion Studiegids voor gedetailleerde informatie.

Open de Studiegids

Het tweede jaarTijd om de praktijk in te gaan

Tijdens je tweede studiejaar ga je de praktijk ook echt in. Dit doe je door een half jaar stage te lopen. Naast je stage volg je theorie- en praktijkonderwijs binnen Saxion. Het andere half jaar vorm je met medestudenten een eigen thuiszorgteam binnen een serious game. Deze spelvorm daagt je uit om goede zorg te leveren in het beste wijkteam.

 

Het derde en vierde jaarZorg & Innovatie, Smart Solutions en minor

Nadat je aan het eind van studiejaar 2 de opleiding op gevorderd niveau hebt afgesloten, ga je in de laatste twee jaren aan de slag met het zogenaamde competente niveau. Dit is het niveau waarmee je de opleiding gaat afsluiten. Je werkt twee semesters aan Zorg & Innovatie in de Praktijk (ZIP), volgt het Smart Solution Semester en één semester besteed je aan je minor.

Tijdens Zorg & Innovatie in de Praktijk (ZIP) semester (jaar 3 en 4) werk je vier dagen in de praktijk, waar zorgverlening, onderwijs en innovaties worden geïntegreerd. De opdrachten die centraal staan sluiten aan bij de koppeling tussen praktijk, onderwijs en innovatie. Je leert hier in én met de praktijk. Een keer per twee weken kom je nog een dag terug op school. 

Bij Smart Solutions draait het om innovatie, creativiteit en samenwerken. Je werkt samen met studenten van verschillende opleidingen aan opdrachten van het bedrijfsleven en lectoraten. Het samenwerken tijdens dit semester is een setting die vergelijkbaar is met een échte werksituatie. De eindpresentatie vindt plaats tijdens een gaaf festival: het Smart Solutions Festival! 

 

Een minor is een verplicht half jaar onderwijs naar keuze, van 30 studiepunten (ects). Voorbeelden van specifieke minoren voor de zorg zijn: Palliatieve zorg, Intercultureel Werken en Acute Zorg. Maar je kunt ook kiezen voor een doorstroom minor (naar een universitaire vervolgopleiding) of een vrije minor. Het volgen van een minor levert je nieuwe inzichten op en hiermee geef je een eigen kleur aan je studie.

student oefent met een prikbuik op de opleiding hbo-v

Het is een gewaardeerd beroep waarbij je echt het verschil kunt maken!

Lees de ervaring Alle ervaringen

Diploma: Bachelor of Science (BSc)

De opleiding geeft bij succesvolle afronding recht op het getuigschrift Verpleegkunde (Bachelor of Nursing). Met het behalen van de eindkwalificaties ben je startbekwaam voor zelfstandige beroepsuitoefening, met de Wet BIG-registratie voor de verpleegkundige.