IMG_9913 2.JPG
Onderwijs

'Studenten moeten het gevoel hebben dat ze ergens onderdeel van uitmaken'

Na haar studie Social Work besloot Inge van der Kolk een master Onderwijswetenschappen te volgen in Nijmegen en sinds afgelopen april is ze voor haar afstuderen weer even terug bij Saxion. Haar onderzoek naar community leren, een onderwijsmethode die ze zelf al onderging, kan van waarde zijn voor het Saxion Onderwijsmodel.

Hoi Inge, wat is community leren precies?

“Community leren gaat over van elkaar leren en met elkaar leren. Hoe ik community leren zie, is dat vooral studenten en docenten, maar ook het werkveld, een gelijkwaardige dialoog met elkaar aangaan. Dat is soms moeilijk, want docenten hebben natuurlijk een andere positie dan studenten. Het is belangrijk dat studenten het gevoel hebben dat ze ergens onderdeel van uitmaken. Dat ze informatie halen, maar ook kunnen brengen.”

En waar gaat je afstudeeropdracht over?

“Saxion heeft een zogeheten Comenius-beurs aangevraagd voor onderwijsvernieuwing. Het idee is om de principes van community leren, die binnen de Top Talent Programma's worden toegepast, ook toe te passen op studenten die een verhoogd risico hebben op uitval. Saxion heeft geprobeerd deze risicostudenten te bereiken, maar dat was lastig. Nu proberen we dat via de studieloopbaanbegeleiders. Ik heb op basis van literatuuronderzoek en verschillende interviews een theoretisch kader geschreven en aanbevelingen gedaan over hoe je mensen het beste kunt trainen op het toepassen van de principes van community leren.”

Zelf heb je een Honours Programme gevolgd. Daar werd dat dus al toegepast?

“Ja, daar heb ik gemerkt dat het kan. Binnen het Honours Programme leer je elkaar eerst kennen en ga je vervolgens ervaringen met elkaar opdoen. Zo zijn we veel op studiereis geweest. Hoe vaker je elkaar ziet, hoe hechter de band wordt. Vervolgens ga je met elkaar reflecteren en ontstaat er een community.”

Het is grappig dat nu je met de docenten samenwerkt, je een andere kant van ze leert kennen. Dan zie je toch dat het ook maar gewoon mensen zijn.

Inge van der Kolk, afstudeerstagiair bij Saxion

Op welke manier past jouw onderzoek binnen het Saxion Onderwijsmodel?

“Een belangrijk onderdeel van het Saxion Onderwijsmodel gaat over groeperingsvormen: met wie leren de studenten? Saxion heeft gezegd: wij willen dat invullen met het leren in thuisgroepen. Ik heb ervoor gekozen om het community leren toe te gaan passen, dat sluit aan bij de principes.”

In 2017 was je hier nog student, nu heb je in bepaalde mate invloed op het onderwijsmodel van Saxion. Hoe vind je dat?

“Eigenlijk zou ik al meer invloed willen hebben dan daadwerkelijk kan. Ik heb gekozen om de master Onderwijswetenschappen te volgen omdat ik vind dat het onderwijs te veel gericht is op het halen van cijfers en vakken. Ik vind dat we meer bezig moeten zijn met het ontwikkelen van je professionele identiteit. Er is straks super veel concurrentie op de arbeidsmarkt en je wordt heel vakspecifiek of juist heel generalistisch opgeleid. Er wordt bijna niet gevraagd naar wat je leuk vindt of waarom je voor iets gekozen hebt. Als ik zelf terugkijk, keek ik vooral naar m’n rapport en bepaalde ik op basis daarvan wat ik wilde doen. Eigenlijk kun je beter kijken naar wat iemand echt wil, wat zijn of haar passie is.”

Hoe is het om met mensen te werken waar je eerder les van had?

“Dat is echt leuk. Als student kwam ik al eens een docent tegen buiten Saxion, die toen zei: ‘Oh nee, nu heb je me in het wild gezien.’ Het is grappig dat nu je met ze samenwerkt, je een andere kant van ze leert kennen. Dan zie je toch dat docenten ook maar gewoon mensen zijn. Verder ervaar ik het niet als raar. Dat komt ook doordat ik vanuit het Honours Programme heb geleerd om gelijkwaardige dialogen met docenten te voeren. Zo heb ik dat altijd ervaren en ik heb me daar eigenlijk nooit student gevoeld. Natuurlijk heb ik nu wel iets meer een helikopterview, maar ik ervaar niet heel bewust een verschil.”

Wat is nu verder je ambitie?

“Ik wil me wel echt bezighouden met waar we het zojuist over hadden, het ontwikkelen van de professionele identiteit, maar ik wil er ook voor zorgen dat bepaalde mensen toegang krijgen tot bepaald onderwijs. Dat iedereen de kans krijgt om het onderwijs te volgen dat bij hem of haar past. Daarmee bedoel ik niet dat iedereen zomaar naar de universiteit mag, maar wel dat iedereen daar de kans voor krijgt. Ja, daar zou ik me graag voor inzetten.”

Gerelateerde artikelen

#SamenSaxion 5 Corporate

#SamenSaxion #5

29 mei 2020
'Bij Saxion kreeg ik de uitdaging die ik vroeger op school zo gemist heb' Studentenleven

'Bij Saxion kreeg ik de uitdaging die ik vroeger op school zo gemist heb'

28 mei 2020
DRANDIGITAAL.jpg Onderwijs

Saxion-studenten delen visie op Twentse toekomst tijdens livestream D’RAN-festival