Saxion kunstwerk plein Enschede
Corporate

Hoe word je de beste hogeschool van Nederland? (2)

Wendy van Til
Wendy Kloezeman - van Til Leestijd Minuten

Collegevoorzitter Anka Mulder sprak vorig jaar uit dat Saxion de beste hogeschool van Nederland kan worden toen ze haar visie voor de hogeschool presenteerde. Hoe staat het inmiddels met deze ambitie? Er is een strategische agenda 2020-2024 opgesteld met zes verschillende strategische lijnen. In een serie artikelen lichten we een aantal van deze lijnen toe. Dit keer over het Saxion Onderwijs Model.

Het Saxion Onderwijs Model (SOM) is een van de lijnen op de strategische agenda 2020-2024. Maar waarom wordt er überhaupt nagedacht over een onderwijsmodel? Saxion collegevoorzitter Anka Mulder legt uit: “Allereerst willen we dat het onderwijs in onze hogeschool klaar is voor de toekomst. Waarbij het ook belangrijk is dat dat het vernieuwde onderwijs uitvoerbaar is. Er zijn namelijk steeds meer verschillende doelgroepen die de hogeschool bedient, denk daarbij aan maatwerktrajecten en de Saxion Parttime School, en dat legt druk op de organisatie.”

Kwaliteit en vernieuwing

Bij het samenstellen van het nieuwe onderwijsmodel is veel aandacht voor kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs. Anka: “We kijken daarbij naar de best practices in ons huidige onderwijs. Daarnaast hebben we flink wat kennis in huis: lectoren van de Lectoraten Innovatief en Effectief Onderwijs en Vernieuwingsonderwijs zijn specialisten op het gebied van onderwijsinnovatie. Zij ondersteunen het proces en toetsen het model.” 

Hoe ziet het onderwijsmodel eruit? 

De eerste twee jaren van de opleiding bieden studenten structuur en geven richting aan in hun vakgebied. In jaar drie en vier kan de student personaliseren en eigen keuzes maken in zijn studie. Denk hierbij aan het kiezen van een minor, het Saxion Smart Solutions Semester of stagebedrijven. Daarnaast is er een belangrijke connectie met de arbeidsmarkt. “Er wordt veel samengewerkt met het werkveld en de praktijk. Ook hier is het Saxion Smart Solutions Semester een voorbeeld van, omdat bedrijven opdrachten geven aan studenten die er in interdisciplinaire groepen samen mee aan de slag gaan”, aldus de collegevoorzitter.

En er is niet alleen aan de praktijk gedacht, maar ook aan de connectie tussen studenten onderling. Anka: “In het SOM krijgen studenten een thuisgroep, ofwel een groep medestudenten die je vaker ziet.” Het doel van de thuisgroepen is dat er sprake is van communityvorming en dat studenten door een hechte band met elkaar beter gaan reflecteren op zichzelf. Hoe de thuisgroepen er precies uit komen te zien, is nog niet bekend. “Er wordt getest wat de beste vorm is, aldus Anka. 

Standaarden

Een nieuw onderwijsmodel betekent ook nieuwe afspraken en richtlijnen voor het onderwijs. Een van de afspraken is bijvoorbeeld dat alle vakken vijf studiepunten waard zijn. Anka legt uit: “Als je studenten keuzeruimte wilt geven zijn uniforme afspraken over de inrichting nodig. Daarom zijn alle vakken evenveel studiepunten waard. Het maakt het voor studenten makkelijker om vakken van andere academies te kiezen en het modulaire onderwijs bevordert de uitvoerbaarheid in de hogeschool. Diversiteit en verscheidenheid zoek je op de inhoud van het onderwijs en niet in de organisatie.” En er komen nog meer afspraken bij. Deze worden de komende maanden nog vastgesteld. 

3 pilotopleidingen starten dit studiejaar

Saxion trekt vier jaar uit om haar onderwijsmodel te finetunen en volledig te integreren bij de opleidingen. Programmadirecteur Dick Sweitser legt uit hoe het in zijn werk gaat. “Er is nu een visie gevormd over het onderwijsmodel voor de hogeschool. Dat is leuk, maar ze moeten nog wel verder uitgewerkt worden. Het raakt namelijk het hele onderwijs. Dat betekent dat we willen weten wat dat betekent voor het ontwerp van het onderwijs, de ontwikkeling en de hele uitvoering ervan. Ook de logistieke uitvoering en betaalbaarheid krijgen aandacht, net als hulp voor docenten om dat onderwijs te maken en ‘in de vingers’ te krijgen voor een goede uitvoering. Natuurlijk nemen we daarin mee wat de keuzes in de onderwijsvisie betekenen voor de digitale omgeving. Daarvoor zijn een viertal werkgroepen gestart die daar een uitwerking aan geven door een zo beperkt mogelijk aantal afspraken hulpmiddelen te maken. Daarbij hoort een handreiking voor een thuisgroep, het ontwerpen van interdisciplinair onderwijs en een eenduidige digitale community waarin je samen met het werkveld aan vraagstukken werkt.”

Drie opleiding starten met de SOM 

Met behulp van ondersteuning en hulpmiddelen ‘pilotten’ drie opleidingen, bekend als de kopgroepopleidingen met het nieuwe onderwijsmodel: de Pabo, Social Work en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. De kopgroepopleidingen gaan samen met de werkgroepen methodes en producten testen. Zo leren we wat werkt en maken we direct mooi nieuw onderwijs met deze opleidingen. Belangrijk is dat we het samen doen. SOM staat in mijn ogen namelijk ook voor Samen Onderwijs Maken.” 

Natuurlijk ontwikkelt Saxion ook op andere punten. Daarover lees je meer in het eerste artikel of je hoort er over tijdens de opening hogeschooljaar. 

Wil je bij de opening van het hogeschooljaar zijn?

Meld je aan!
Zes strategische lijnen voor Saxion 2020-2024

Zes strategische lijnen geven invulling aan de ambitie van Saxion:

1. Saxion Onderwijsmodel
2. Onderzoek en Ondernemerschap
3. Living Technology
4. Internationalisering
5. Externe Oriëntatie en Profilering
6. Slagvaardige organisatie

Wendy van Til

Wendy Kloezeman - van Til

Wendy Kloezeman - van Til duikt graag de diepte in, analyseert en coördineert de verhalen op Saxion.nl. Ze is gepassioneerd brainstormer, advocaat van de duivel, storyteller, bulletjournaller, wereldburger en avonturier. Tips? Mail nieuws@saxion.nl!

Gerelateerde artikelen

Singepore Studentenleven

Met z’n vieren voor stage naar Singapore: ‘Het is een totaal andere wereld’

03 februari 2023
Job Onderwijs

Job is bedrijfsmakelaar: ‘Ik ben totaal niet bang, bij twijfel zeg ik altijd wél doen’

01 februari 2023
Serendipity2.png Onderwijs

Slimme voedselketen en innovatief waterzuiveringssysteem winnen Serendipity Award: ‘We zijn trots op het resultaat’