Timo Kos
Corporate

Timo Kos nieuw lid College van Bestuur Saxion

Leestijd Minuten

Timo Kos is door de Raad van Toezicht, per 1 januari 2020, benoemd tot lid van het College van Bestuur (CvB) van hogeschool Saxion. Met Kos kent Saxion straks een CvB dat bestaat uit drie leden. Saxion zet de regio centraal in haar strategische agenda voor de komende vier jaar.

Met zijn komst kan Saxion zich nog beter verbinden op wat er extern speelt, in een aandachtsgebied van Twente tot en met Apeldoorn. Kos krijgt onderwijs en onderwijsondersteuning in zijn portefeuille en Deventer als aandachtsgebied. Voor voorzitter Anka Mulder blijft dat Twente en voor vicevoorzitter Ineke van Oldeniel Apeldoorn.

Momenteel is Timo Kos executive director van de Extension School van de TU Delft, waar in samenwerking met het bedrijfsleven onderwijs voor werkende professionals wordt ontwikkeld. Daarnaast is hij als directeur innovatie verbonden aan LDE-CEL, het interuniversitaire en interdisciplinaire centrum voor onderwijskundig onderzoek en docentprofessionalisering van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. 

“Timo Kos heeft een grote ervaring met onderwijskundige innovaties, in het bijzonder met digitalisering van het onderwijs. Hij heeft zijn sporen verdiend in talloze samenwerkingsverbanden, niet alleen tussen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam, maar ook binnen SURF”, zo benadrukt Karl Dittrich, voorzitter Raad van Toezicht van Saxion. “Hij zal een krachtige rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van het Saxion Onderwijsmodel en de goede regionale verbindingen, die daarvoor nodig zijn. Ook is de keuze voor uitbreiding van het CvB een keuze om kansen in de breedte te kunnen benutten, zeker gezien de regionale ontwikkelingen waar we met elkaar op in moeten spelen. De toekomst klopt hard op onze voordeur.”

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Saxion ziet in de benoeming van Kos een kans om de stevige externe- en interne ambities van Saxion verder vorm en inhoud te geven. “Kos kan met zijn ervaring in het hoger onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste regionale profilering en onderwijsvernieuwing van onze hogeschool”, zo benadrukt Coen de Heer namens het dagelijks bestuur van de CMR.

Kos studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn loopbaan staat onderwijs en het toekomstbestendig maken ervan centraal. Kos was bij Capgemini Consulting manager van de adviesgroep onderwijs en arbeidsmarkt, en heeft als organisatieadviseur onder andere gewerkt voor instellingen in het wo, hbo, mbo en vo. In 2013 trad hij in dienst van de TU Delft, waar hij als directeur onderwijs en studentenzaken een grote rol heeft gespeeld in de opbouw en implementatie van de Delftse Onderwijsvisie, de Delft Extension School en de Delft Teaching Academy. Momenteel is Kos ook programmamanager voor de Zone EdTech van het 'Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT' van het ministerie van OCW, SURF en alle hogescholen en universiteiten. Hij beschikt over een breed netwerk in onderwijsland en grote kennis en ervaring op het gebied van open en online onderwijs. 

Timo Kos: “Wat mij enorm aanspreekt bij Saxion is het toekomstgerichte onderwijs en de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ik zie er naar uit om me in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het Saxion Onderwijsmodel, en daarmee studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige beroep en zo met Saxion een krachtige bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling en innovatie in de regio.”

Saxion is geen onbekende voor Kos. Hij heeft als organisatieadviseur al voor de hogeschool gewerkt en kent vicevoorzitter Ineke van Oldeniel uit die tijd. In Delft heeft hij bovendien samengewerkt met voorzitter Anka Mulder van Saxion. Samen met Mulder en Van Oldeniel vormt Timo Kos straks het College van Bestuur van Saxion met vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn. Saxion telt ruim 26.500 studenten en 2.700 medewerkers.

Gerelateerde artikelen

dave_foto_UToday.png Persbericht

Prof. Dave Blank adviseur onderzoek Saxion

6 juni 2018
Anka Mulder: ‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’ Corporate

‘Saxion kan de beste hogeschool van Nederland worden’

24 april 2018
Anka Mulder Persbericht

Anka Mulder nieuwe voorzitter College van Bestuur Saxion