Heeft de Brexit gevolgen voor Saxion?
Corporate

De Brexit is definitief, wat betekent dit voor Saxion?

Willem Korenromp
Willem Korenromp Leestijd Minuten

De Brexit is definitief. Het Verenigd Koninkrijk is per 31 januari uit de Europese Unie gestapt. Welke gevolgen dit voor Saxion heeft? Vooralsnog verandert er niets. En wat er in de toekomst gebeurt? Niemand die het nu al kan zeggen.

47 jaar lang maakte het Verenigd Koninkrijk onderdeel uit van de EU. Maar in 2016 werd na een referendum besloten het lidmaatschap te beëindigen. Een definitieve Brexit bleef lange tijd uit, totdat op 17 oktober 2019 een akkoord werd bereikt over de voorwaarden voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De Brexit laat op vele vlakken zijn sporen na. Ook voor Saxion heeft het vertrek van de UK uit de EU gevolgen. Met name bij het International Office merken ze dat. “Er is vooral veel onduidelijkheid”, zegt Alice te Winkel, die over het uitwisselingsprogramma Erasmus+ gaat binnen Saxion. “De studenten die al weg zijn hebben een beurs en zullen die ook behouden. Maar wat er in de toekomst gebeurt weten we niet. Studenten komen geregeld met vragen bij ons. Ze willen straks niet met een lege portemonnee zitten, omdat hun beurs wordt gestopt. We merken dat ze daarom voor zekerheid kiezen. Hun keuze voor stage of studie valt dan eerder op een land als Spanje in plaats van het Verenigd Koninkrijk.”

Welke afspraken worden gemaakt?

Desondanks is er in de cijfers van studenten die naar de UK vertrekken nog geen enorme daling te zien. “Maar een goede vergelijking kunnen we eigenlijk pas volgend jaar of het jaar daarna maken”, zegt Te Winkel. “Het is lastig inschatten wat er in de toekomst gebeurt. Het is afhankelijk van de afspraken die de UK gaat maken. Een van de opties is dat ze onderdeel uit blijven maken van het Erasmus+-programma, in dat geval zal er niet zoveel veranderen. En anders… Ja, dan is het ook voor ons afwachten wat er gaat gebeuren.”

Maar wat er ook gebeurt, Saxion is vastbesloten om de relatie met partners in het Verenigd Koninkrijk overeind te houden. “We hebben met partners in de UK wel de afspraak gemaakt dat indien het Erasmusprogramma wegvalt, we de samenwerking op dezelfde voet willen voortzetten. Voor studenten betekent dat alleen wel dat ze dan geen beurs meer zullen krijgen, maar hun verblijf daar uit eigen zak moeten betalen. Tenzij er andere afspraken worden gemaakt. Zwitserland heeft bijvoorbeeld een eigen funding opgericht. Als er een akkoord komt is het dus niet per definitie afgelopen. Al hoop ik wel op een deal. Dat is voor alle partijen het beste.”

Onderzoek

Niet alleen voor studie en stage in het buitenland heeft de Brexit gevolgen, maar mogelijk ook voor onderzoeksprojecten. Het aantal aanvragen vanuit het Verenigd Koninkrijk voor onderzoeksbeurzen is bij de Europese Onderzoeksraad is al flink afgenomen, terwijl nog niet vaststaat of het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021 nog zal deelnemen aan het wetenschapsprogramma Horizon Europe. Ook hierover wordt nog onderhandeld. “Als Groot-Britannië aangehaakt wil blijven bij de Europese onderzoeksprogramma’s, dan zullen ze daar geld voor in de kas moeten stoppen”, zegt directeur Hans Vossensteijn van de Saxion Research & Graduate School.

“Maar als ze dat niet doen, is het de vraag hoeveel geld er uiteindelijk is voor onderzoek. Als dat gelijk blijft, is er meer te verdelen onder onderzoekers uit de huidige lidstaten. Voor Saxion-onderzoekers is er dan een kans dat er meer geld voor onderzoek komt. Dat is echter wel een kleine kans, want het aandeel van Engeland in de onderzoeksfondsen zal zo’n tien procent zijn. Dat zal beschikbaar komen voor andere partijen, maar dat zullen natuurlijk niet alleen maar Nederlandse partijen zijn. Maar mocht er extra geld naar Nederlandse hogescholen gaan, dan zit Saxion wel bij de tien meest actieve hogescholen van Nederland op het gebied van onderzoek.”

Maar net als voor studie en stage, geldt ook voor de onderzoeksprogramma’s dat het afwachten is wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Er moet nog veel vergaderd worden. Pas als alle afspraken vastliggen, zal het echt duidelijk worden welke gevolgen de Brexit voor Saxion heeft.

Willem Korenromp

Willem Korenromp

Willem is freelance journalist en tekstschrijver. Regelmatig maakt hij mooie interviews en achtergrondverhalen voor Saxion. Daarbij heeft hij een voorliefde voor sport. Niet alleen om over te schrijven, maar ook om zelf te beoefenen.

Gerelateerde artikelen

Knotter Coldcase Onderzoek

Unieke samenwerking bezorgt Coldcase-project nominatie voor Computable Award

1 september 2020
Cleantech Studentenleven

Smart Solutions-studenten worden tweede tijdens digitale Cleantech Battle

1 juli 2020
programming-593312_1920.jpg Corporate

Minoren goede eerste oefening voor Apeldoorns kenniscentrum voor cyberveiligheid