Saxion hogeschool Enschede
Corporate

Dit is wat Saxion te wachten staat in 2020

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

De eerste maand van 2020 zit er alweer op, maar wat gaat er allemaal gebeuren dit kalenderjaar? Wij vroegen het de verschillende geledingen binnen onze hogeschool.

College van Bestuur: bijdragen aan een vitale regio

Volgens Timo Kos, die sinds 1 januari 2020 het College van Bestuur versterkt, gaat Saxion in 2020 verder bouwen vanuit de strategische agenda (2020-2024), waarin de regio centraal staat. “Zo willen we als hogeschool bijdragen aan een vitale regio, door aantrekkelijk te blijven voor studenten. Als dé hogeschool met toekomstbestendig onderwijs, met toegepast onderzoek voor slimme oplossingen, vanuit een slagvaardige organisatie en met de deuren open voor de regio. Daar bouwen we met elkaar verder aan, in 2020 en de daaropvolgende jaren. Daarmee versterken we als hogeschool de regio’s in Oost-Nederland en helpt Saxion bedrijven en andere partners om innovatief en competitief te blijven.”

“Mijn ervaring met onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie, vooral op het gebied van digitalisering, komt hierbij goed van pas”, vertelt hij over zijn eigen bijdrage aan de strategische agenda. “Daarbij richt ik me op het versterken van de verbinding, over de grenzen van teams, academies, afdelingen of diensten heen, en vooral ook extern met bedrijven, instellingen en overheden in de regio en daarbuiten.”

Comenius- en Top Talent Programma: resultaten van Voorbij Vakmanschap en een jubileum

“In de zomer is de eerste lichting studenten klaar met de pilot van Voorbij Vakmanschap”, vertelt Marike Lammers, projectleider van het Comeniusprogramma. “En dat is heel spannend: wat zijn de bevindingen van de docenten, hoe zijn de ervaringen van de studenten en welk effect heeft het gehad? Ik ben benieuwd wat de Honours Approach de studenten heeft gebracht.”

Als directeur van het Top Talent Programma hoopt ze samen met haar collega’s twee nieuwe excellentietrajecten aan het palet toe te voegen: cybercrime en blockchain. Ook staan de Innovation Days weer op het programma. “Een jaarlijkse tweedaagse waarbij studenten van Top Talent gaan experimenteren met iets nieuws. Dit jaar is dat Theorie U, een theorie om je eigen doelen te bepalen in je leven.”

Op 28 februari viert Top Talent bovendien het tienjarig bestaan. “We nodigen die dag iedereen uit die ooit bij Top Talent betrokken is geweest om herinneringen te delen. Het is een mijlpaal: wat heeft tien jaar investeren in elkaar opgeleverd voor de studenten? Die inzichten passen we nu toe op het reguliere onderwijs, om dat weer een stukje mooier te maken. Daarom is het heel belangrijk dat we de kans hebben gehad om dit te doen.”

De komende tijd wordt er gewerkt aan een kader voor de pd-projecten: hoe lang gaat het duren, wordt het voltijd of deeltijd en wat wordt de rol van de bedrijven en de onderwijsinstanties? Dat kader wordt uitgewerkt door een programmateam. Wij hopen dat er iemand vanuit Saxion kan participeren, zodat we mede de regie kunnen voeren.

Hans Vossensteyn
Hans Vossensteyn, directeur Saxion Research & Graduate School, over promoveren binnen het hbo

Saxion Research & Graduate School: promotierecht en de onderzoeksagenda

Hans Vossensteyn, directeur van de Saxion Research & Graduate School: “De minister heeft onlangs aangekondigd dat er promotierecht komt voor hogescholen, al moet dat nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. De komende tijd wordt er gewerkt aan een kader voor de pd-projecten: hoe lang gaat het duren, wordt het voltijd of deeltijd en wat wordt de rol van de bedrijven en de onderwijsinstanties? Dat kader wordt uitgewerkt door een programmateam. Wij hopen dat er iemand vanuit Saxion kan participeren, zodat we mede de regie kunnen voeren. Ook zullen er een aantal pilots gedraaid worden. Saxion wil hierbij aanhaken. Wij kunnen zes geïnteresseerden de mogelijkheid geven een PDEng-traject te volgen, waarin zij, als zij een bedrijf vinden die een stukje in wil leggen en begeleid worden door een lectoraat, aan een praktijkgerichte onderzoeksvraag werken.”

“Wat betreft het onderzoeksprogramma gaan we de lijn vaststellen: wat zijn de grote onderzoekszwaartepunten de komende vier jaar?” Het nationale thema is maatschappelijk verdienvermogen. “En daarbinnen moeten wij meer onderzoeksprogramma’s ontwikkelen waarop lectoren, lectoraten en onderzoekers op aan kunnen haken. We willen zoveel mogelijk samenwerkingen genereren voor onderzoekers en aansluiten bij nationale onderzoeksinitiatieven en subsidiemogelijkheden zoals RAAK, Horizon Europe en het Nationaal Investeringsfonds. Om de lijnen goed te structureren en ervoor te zorgen dat ze zich goed verhouden tot elkaar, gaan we een implementatieplan opstellen om de onderzoeksagenda sterker aan te zetten.”

KOSS: feesten en aanhaken bij het Enschedees studentenbeleid

Het jaar 2020 staat voor de Koepel Overleg Studenten Saxion (KOSS) in het teken van de feesten. “Net als elk jaar”, lacht Thijmen Huisman, bestuurslid interne zaken. “We organiseren op Witte Donderdag het hbo-gala in Bölke, er komen twee themafeesten aan in De Generaal en elke twee weken is er een sociëteitsavond. Ook komt er nog een besturenweekend aan.” Toch worden er ook serieuze dingen georganiseerd. “We zijn ermee bezig om workshops aan te bieden via Onderwijs en Student Support en het StudieSuccesCentrum.”

Ook wil de KOSS aanhaken bij het studentenbeleid van de gemeente Enschede. “Ze hebben onze hulp ingeschakeld om te brainstormen over het nieuw te vormen beleid. We hebben maandelijks een gesprek met de wethouder, maar er komt een nieuwe, dus daar is nu het wachten op. Op de website van Enschede Studentenstad staan bijvoorbeeld alleen de studentenverenigingen van Universiteit Twente vermeld en we zouden graag zien dat die van Saxion daartussen staan. Op die manier proberen we Saxion op de kaart te zetten.”

Saxion Parttime School: innovatiestappen maken en maatwerk voor bedrijven

“Met de Saxion Parttime School (SPS) gaan we het vierde jaar in”, vertelt directeur Dick Sweitser. “En willen we op het gebied van onderwijsinnovatie de volgende stap zetten, zodat het onderwijs nog beter aansluit bij de vraag in de markt. Dat betekent dat we voortdurend bezig zijn met het doorontwikkelen van ons aanbod. Tegelijk willen we wat betreft de leeractiviteiten meer variëteit aanbrengen, zodat we beter aansluiten bij de werkcontext van de werkenden: het zogeheten werkplekleren.”

Daarnaast wil SPS kijken hoe ze hun modules kunnen inzetten als onderdeel van maatwerk voor bedrijven. “Hoe gaan we die zakelijke markt, die nieuw voor ons is, benaderen en hoe gaan we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de werknemers van die bedrijven? Dat is natuurlijk spannend. Tot slot willen we onze onderwijsorganisatie verbeteren en daar is een plan voor gemaakt: Saxion Parttime Next Step. Daarin staat hoe onze organisatie nog beter aan kan sluiten bij de al bestaande academies van Saxion. Die samenwerking willen we verbeteren.

Medewerkers en studenten kunnen hier projecten ophalen, maar spelen ook een belangrijke rol in de aansturing. De komende weken hebben we een aantal werkbezoeken om te kijken wat de best practises zijn in Nederland.

Rik Eijsink, verantwoordelijk voor de SDG’s binnen Saxion, over de Green Office die er in 2020 komt

Saxion Business Point: verbinding met ArtEZ en participeren in innovatiehubs

Het Saxion Business Point wil in 2020 de verbinding verstevigen met Novel-T en de verbinding zoeken met de AKI Art & Design Enschede ArtEZ en het ArtEZ Conservatorium. Projectleider Bas Olde Hampsink: “Op deze manier kunnen we bedrijven helpen met innovatieopdrachten, door studenten in te zetten vanuit alle opleidingen en alle niveaus. Zo wordt er meer kennis ontwikkeld bij zowel de bedrijven als bij ons en zullen we een groter positief effect hebben op het talentbehoud in de regio.”

“Ook zullen we weer participeren in innovatiehubs die in de regio zijn ontwikkeld”, gaat hij verder. “Dat zijn samenwerkingsverbanden met het lokale midden- en kleinbedrijf. Op die manier is Saxion zichtbaar bij een heel consortium en hebben bedrijven toegang tot heel Saxion voor bijvoorbeeld kennisontwikkeling en talentscouting. Ook stagiairs, afstudeerders en Smart Solutions-groepen kunnen hiermee aan de slag. Er zijn al een stuk of drie, vier van deze innovatiehubs en dat aantal wordt dus verder uitgebreid.”

International Office: Nederlandse les voor uitwisselingsstudenten en partnerships intensiveren

Directeur Janco Bonnink van Onderwijs en Student Support, waar het International Office onderdeel van is: “Qua werving van internationale studenten wil Saxion meer inzetten op online en willen we een centraal programma tijdens de HOI-week. Voorheen was het dat iedere academie zelf wat organiseerde, nu is gezegd: het is leuker om dat collectief te doen. Dat is efficiënter voor ons, maar ook leuker voor de studenten.”

“In februari gaan we een pilot beginnen voor internationale uitwisselingsstudenten”, vervolgt hij. “Dat houdt in dat ze Nederlandse taal- en cultuurles krijgen. Vervolgens willen we die ervaringen gebruiken om ook de studenten die voor vier jaar naar Nederland komen aan ons te binden, ook omdat je die uiteindelijk bij bedrijven in de regio wil plaatsen.”

Daarnaast wil Saxion in 2020 meer doen met de bestaande internationale partners, zoals de Arizona State University, de Fachhochschule Münster en de Hochschule van Osnabrück. “We willen meer en intensiever samenwerken en hen ook veel meer vanuit het Saxion-perspectief benaderen, in plaats van academies afzonderlijk. Dat wordt echt wel een verandering.”

Sustainable Development Goals: Green Office en partner voor de regio

Op het gebied van de Sustainable Development Goals (SDG’s) gebeurt er al heel veel, aldus Rik Eijsink, verantwoordelijk voor de SDG’s binnen Saxion. “Zonder daar al te veel prestatie-indicatoren aan op te hangen, willen we ze zichtbaar maken, stimuleren en willen we medewerkers, docenten en lectoren enthousiasmeren en uitdagen om eraan te werken.” In 2020 komt er daarom een ware Green Office bij Saxion: een centraal coördinatiepunt voor alles wat er gebeurt op het gebied van SDG’s. “Medewerkers en studenten kunnen hier projecten ophalen, maar spelen ook een belangrijke rol in de aansturing. De komende weken hebben we een aantal werkbezoeken om te kijken wat de best practises zijn in Nederland.”

Ook de regionale overheden zien dat Saxion goed op weg is wat betreft de duurzame ontwikkelingsdoelen. “We worden vanuit gemeente Enschede en Deventer gevraagd als partner bij het realiseren van de SDG’s voor de regio, dus daar zitten we ook bij allerlei overlegorganen. Het verhaal heeft vele tentakels en de uitdaging zal liggen bij het fatsoenlijk coördineren, zodat iedereen weet wat er gebeurt.”

Tom Wassink

Tom Wassink

Met een journalistieke en een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. In zijn vrije tijd houdt hij zich, zowel binnen als buiten de lijnen, vooral bezig met sport en dan in het bijzonder met voetbal.

Gerelateerde artikelen

Janco Bonnink Kim Venema en Henny Oude Maatman bij de ondertekening in Brussel Corporate

Toetreding Saxion tot netwerk Europese top-universiteiten moet regio grote kansen bieden

14 juni 2022
Sustainable Development Goals Saxion SDG Corporate

Saxion en de Sustainable Development Goals: welke stappen worden gezet?

19 juli 2019
aranxa-esteve-130749-unsplash.jpg Corporate

Saxion op grootste Kennisfestival van Nederland