Sustainable Development Goals Saxion SDG
Corporate

Saxion en de Sustainable Development Goals: welke stappen worden gezet?

Wendy van Til
Wendy Kloezeman - van Til Leestijd Minuten

Saxion ondertekende een klein jaar geleden de Sustainable Development Goals (SDGs), ofwel duurzame ontwikkelingsdoelen die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. En hoe gaat het nu met de bijdrage aan deze duurzaamheidsdoelen?

Rik Eijsink, directeur van de International Business School (IBS), is het aanspreekpunt voor de Sustainable Development Goals en beleidsmedewerker Ingrid Bles haakte ook aan. Zij brachten in kaart hoe binnen de hogeschool een bijdrage wordt geleverd aan de SDGs. “We merken dat er binnen de hogeschool verschillende initiatieven en projecten zijn gerelateerd aan de internationale duurzaamheidsdoelen. We zijn er ons alleen onvoldoende van bewust van dat ze daarmee te maken hebben”, aldus Rik. “Zo hebben de opleidingen Bouwkunde en Fashion, Textile en Technologies al een duurzame certificering, een zogeheten AISHE certificering, met ieders drie sterren. De onderzoeken van linken ook aan de SDGs. Er zijn in de praktijk nog meer voorbeelden want het onderwerp leeft onder onze studenten en medewerkers.”

Na het in kaart brengen is het vervolg bepaald. Rik: “Er zijn verschillende opties voorgelegd aan het College van Bestuur. Zij kozen voor het beter zichtbaar maken van de doelen, het stimuleren van alle gerelateerde initiatieven en het maken van verbindingen op de duurzame ontwikkelingsdoelen. Eerst een goede basis leggen en daarna doorgroeien.”

Wat betekent dit concreet? Rik: “We moeten bewuster zijn van deze doelen. Het is daarom ook genoemd in de strategische visie van de hogeschool. We gaan initiatieven aan elkaar verbinden, want het is zonde als we steeds het wiel opnieuw uitvinden. Dat geldt zowel voor bedrijfsvoering als individuele initiatieven. Ook zijn we in gesprek met de gemeentes van de Saxion-steden hoe we met hen bij kunnen dragen aan deze internationale doelen.” Een praktisch voorbeeld is er inmiddels al. Met Fontys, Avans, Hanze Hogeschool en Duurzaam Bedrijfsleven is het platform SDG on Stage opgezet. Op deze website worden stageplekken geregistreerd die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Ingrid: “Het begin is er en nu is het aan ons allen om het voort te zetten.”

In de hogeschool verweven

Collegevoorzitter Anka Mulder: “Als hogeschool vinden we de Sustainable Development Goals erg belangrijk. En daar willen we in alle lagen rekening mee houden. Het moet geen aparte groep of lijn zijn, maar overal in verweven worden. Het is niet te missen dat er problemen zijn en daarom gaan we er met zijn allen aan werken. Dat merken we ook in onze hogeschool al: het hoeft geen beleid te worden waarop hard gestuurd moet worden, de wil is er. Directeuren vinden het belangrijk en nemen het al mee in hun plannen; inkoop let op duurzaamheid. Maar belangrijker ook: studentinitiatieven die vrijwillig en zonder onderwijsopdracht ontstaan. Zo wil een groep bijvoorbeeld het plein voor de hoofdlocatie in Enschede vergroenen. We zijn er nog niet in ons onderwijs, maar we leveren een bijdrage, blijven dit stimuleren en werken er verder aan. Als Saxion geven we de ruimte om de SDG’s waar te maken.”

Wendy van Til

Wendy Kloezeman - van Til

Wendy Kloezeman - van Til duikt graag de diepte in, analyseert en coördineert de verhalen op Saxion.nl. Ze is gepassioneerd brainstormer, advocaat van de duivel, storyteller, bulletjournaller, wereldburger en avonturier. Tips? Mail nieuws@saxion.nl!

Gerelateerde artikelen

Sander Kattenpoel Oude Heerink Corporate

Van het Mediapark naar Saxion. Sander: 'Voor mij is door werken in het onderwijs een nieuwe wereld opengegaan'

24 september 2021
SaxMKB1.jpg Corporate

Saxion en MKB Deventer intensiveren samenwerking

23 september 2021
Studenten Volt Studentenleven

Dit is waarom Prinsjesdag voor deze (oud-)Fashion and Textile Technologies-studenten dit jaar extra bijzonder is