Drones - lectoraat Mechatronica
Onderzoek

Lectoraat Mechatronica werkt aan unieke drone voor hulpdiensten

Tom Wassink
Tom Wassink Leestijd Minuten

Met The BEAST heeft hij voorlopig een angstaanjagende naam, maar deze drone moet in de toekomst juist mensenlevens gaan redden. Samen met enkele publieke organisaties en mkb-bedrijven werkt het lectoraat Mechatronica aan een unieke zelfvliegende robot, die 24 uur per dag en zeven dagen per week ingezet kan worden bij crisissituaties. “Hiermee zijn we als lectoraat echt een voorloper.”

The BEAST

The BEAST staat voor Towards the first and Best EU-approved Autonomous Security drone for BVLOS flighT. Dit Raak MKB-project is een samenwerking tussen Saxion, NHL Stenden, Universiteit Twente, acht mkb-bedrijven en vijf publieke organisaties, waaronder Rijkswaterstaat, de politie en de brandweer. Het doel van het lectoraat Mechatronica is om samen met de kennispartners de technieken voor een autonome securitydrone te ontwikkelen, zodat de marktpartijen er een goedwerkend product van kunnen maken. 

Net na een incident is het vaak lastig voor de meldkamer te bepalen: hoe omvangrijk is het ongeluk en welke hulpdiensten moeten ingeschakeld worden? Om een goede inschatting te kunnen maken, is het belangrijk om zo snel mogelijk beeld te hebben van de crisissituatie. Bovendien zijn de eerste minuten na het ontstaan van een brand bijvoorbeeld cruciaal om de bron op te sporen. “Elk moment dat je later bent, gaat er informatie verloren”, vertelt Abeje Mersha, die onlangs werd benoemd als tweede lector van het lectoraat van Dirk Bekke. “Het idee is dus om een autonome drone (niet de drone op de foto, red.) te ontwikkelen die binnen twee minuten op de plek van het ongeluk kan zijn om een goed beeld te kunnen schetsen van de situatie.”

De drone maakt daarbij onder meer gebruik van videobeelden, een hittecamera en een soort reukorgaan, dat een gaslek of gevaarlijke stoffen kan detecteren. Ook moet de drone, aangezien hij niet bestuurd wordt door een persoon, uit zichzelf gebouwen, bomen en vogels ontwijken en bij een (nood)landing zo min mogelijk schade aan de drone, de mensen en de omgeving aanrichten.

Uiteindelijk willen we de juiste technologieën ontwikkelen en toegankelijk maken voor mkb’ers via open innovatie. Op basis van onze bevindingen en onze prototypes kunnen zij uiteindelijk een product leveren aan de hulpverleners.

abeje-mersha.jpg
Lector Abeje Mersha over de rol van Saxion binnen project BEAST

Wet- en regelgeving

Dat zijn nogal wat technische eisen, maar daar ligt niet de enige uitdaging voor de onderzoekers. Abeje: “Tot voor kort was het binnen de wet- en regelgeving niet mogelijk om met een drone boven drukke of bewoonde gebieden te vliegen. Inmiddels zijn die regels in heel Europa uniform en minder beperkend. Er zijn nu dus wel een aantal mogelijkheden, maar die zijn niet expliciet bekend. Uiteindelijk willen wij het voor onze mkb-partners zo makkelijk mogelijk maken om gebruik te maken van die kansen. Zij moeten er bewust van zijn wat er mogelijk is en welke certificaten en ontheffingen ze bijvoorbeeld moeten hebben.”

Open innovatie

Abeje neemt met zijn lectoraat een leidende rol binnen dit project. “We willen de bedrijven en eindgebruikers samenbrengen. Onze belangrijkste bijdrage is de expertise die we hebben opgebouwd tijdens vorige projecten. Bovendien hebben wij de infrastructuur om de verschillende concepten te testen. Uiteindelijk willen we de juiste technologieën ontwikkelen en toegankelijk maken voor mkb’ers via open innovatie. Op basis van onze bevindingen en onze prototypes kunnen zij uiteindelijk een product leveren aan de hulpverleners.”

Voorloper

Over twee jaar, in juli 2022, hoopt Abeje zijn onderzoek afgerond te hebben. “Dan komen we zeker met een innoverende oplossing voor een maatschappelijk relevant vraagstuk. Een vliegende robot is uniek”, besluit hij, “en daarmee zijn we als lectoraat echt een voorloper.”

Tom Wassink

Tom Wassink

Met een journalistieke én een marketingachtergrond is Tom Wassink als online redacteur bij de Dienst Marketing en Communicatie altijd op zoek naar een verhaal. In zijn vrije tijd houdt hij zich, zowel binnen als buiten de lijnen, vooral bezig met sport en dan in het bijzonder met voetbal.

Gerelateerde artikelen

Onderwijs

Bewegend leren voor meer studentenwelzijn

30 november 2023
Enschede - Stadscampus Onderzoek

Wat is een living lab?

28 november 2023
Onderzoek

Professor Judy Honig deelt kennis over de Professional Doctorate