Drones - lectoraat Mechatronica

Mechatronica

Het lectoraat Mechatronica richt zich op het ontwikkelen van robotische en mechatronische technologieën, waarbij ook de effectiviteit van de daarbij behorende 'systems engineering'-ontwerpmethodiek onderzocht wordt.

Zoals verwoord in de lectorale rede doet het lectoraat dit volgens het principe van ‘Robotize your Future, by using our RoboTechLibary’ en doet hij dit veelal in relatie met het R&D consortium TValley

Where Systems Engineering and Modular Robotics result into Innovations

dirk-bekke.jpg
Dirk Bekke, Lector Mechatronica

Onderzoekslijnen

Unmanned (Robotics) Systems

Binnen deze onderzoekslijn werken we met behulp van de Systems Engineering en Modulaire Mechatronische bouwblokken aan nieuwe grond-, lucht en waterrobots. 

Unmanned Robotic Systems

Smart Industrial Systems

Deze onderzoekslijn houdt zich bezig met hoe de robotisering en flexibele/reconfigureerbare productiesystemen de menselijke efficiency kunnen verhogen in de machinebouw en maakindustrie (Smart Industry).

Foto Smart Industrial Systems.JPG

Modular Robotics

Deze onderzoekslijn houdt zich bezig met het onderzoek en de ontwikkeling van modulaire robotica, die als technische bouwblokken via de RoboTechLibrary beschikbaar worden gemaakt voor het publiek. Kennisopbouw en kennismanagement van het modulaire systeem door alle betrokken disciplines, is daarbij noodzakelijk en naast de technische ontwikkelingen, onderwerp van onderzoek.

Foto Modular Robotics.JPG

Systems Engineering

De onderzoekslijn houdt zich bezig effectieve (systematische) ontwerpprocessen van complexe high tech systemen. Doel is te onderzoeken welke ontwerpmethodes er zijn en welke effectief zijn voor welke situaties (bedrijf, product, toepassing). Het heeft, naast de technisch component, ook een sterke bedrijfskundige en organisatorische component.

freestocks-org-540554-unsplash.jpg

Onderwijs

Nieuws van dit lectoraat

Events van dit lectoraat

Het Team 

Vragen? Neem contact met ons op