Saxion en Oost NL bouwen samen aan ondernemerschap in Oost-Nederland (2).jpg
Organisatie

Saxion en Oost NL bouwen samen aan ondernemerschap in Oost-Nederland

Leestijd 2 Minuten

Op donderdag 25 juni ondertekenden Saxion en Oost NL een samenwerkingsovereenkomst. Door elkaars krachten nog gerichter te bundelen willen beide partijen de impact vergroten op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap voor de regio Oost-Nederland. Daarnaast draagt deze samenwerking specifiek bij aan de ambitie van Saxion op dat terrein in de Stedendriehoek. “Samenwerken deden we al op impliciete wijze, maar nu gaan we deze expliciet maken.”, vertelt Theo Föllings, Manager Business Development bij Oost NL.

Elkaar versterken

Saxion en Oost NL versterken elkaar goed op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap. “We staan beide voor open innoveren dat gaan we ook doen.”, aldus Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur van Saxion. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van kennisvragen van innoverende bedrijven aan de lectoraten van Saxion en andersom. Daarnaast kunnen (startende) ondernemers gebruik maken van de kennis, faciliteiten en incubators die Saxion te bieden heeft om ondernemerschap en ondernemendheid te stimuleren en andersom. Ook zijn er kansen op het gebied van de (door)ontwikkeling van clusters en programma’s, zoals Connect-U, GROZzerdam, T-Valley en TPC-NL.

Oost NL gaat per 1 september 2020 het financieel beheer van het Startup! Fonds uitvoeren. De coaching en begeleiding van startende (student)ondernemers vindt zowel plaats door Saxion als door Oost NL. Ook zet Oost NL haar netwerk van internationale bedrijven in om (ondernemende) studenten en lectoraten hieraan te verbinden.

Over Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterken zij de regionale economie en laten zij ondernemers duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in de sectoren Food, Health, Tech en Energy.  

Gerelateerde artikelen

Janco Bonnink Kim Venema en Henny Oude Maatman bij de ondertekening in Brussel Corporate

Toetreding Saxion tot netwerk Europese top-universiteiten moet regio grote kansen bieden

14 juni 2022
Saxion gebouw Onderzoek

Miljoenensubsidie voor drie samenwerkingen tussen Oost-Nederlandse hogescholen

04 november 2021
Saxion hogeschool Enschede Corporate

Dit is wat Saxion te wachten staat in 2020