Technohub Inclusieve Technologie bedenkt slimme oplossingen voor een inclusieve arbeidsmarkt - foto Thomas Busschers
Onderzoek

Slimme oplossingen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Willem Korenromp
Willem Korenromp Leestijd Minuten

Twee jaar geleden participeerde Saxion met een aantal samenwerkingspartners in de oprichting van de Technohub Inclusieve Technologie. Sindsdien zijn er meerdere onderzoeken gehouden hoe nieuwe technologie ingezet kan worden op de werkvloer en is er een learning community opgestart. Maar nog altijd met hetzelfde doel: met technologie meer mensen betrekken, ontwikkelen, duurzaam inzetbaar houden en ondersteunen bij werk.

Het is dankbaar werk, geeft hoofdonderzoeker Sjoerd de Vries van het lectoraat Employability Transition aan. “Het is mooi om te zien dat we met de Technohub Inclusieve Technologie (TINT) mensen en bedrijven verder kunnen helpen.” De TINT is geïnitieerd door de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), een initiatief van het Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid en TNO. Opleidingsfonds A+O Metalektro ondersteunde de oprichting van de de TINT financieel. De TINT richt zich met name op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of mensen die dat dreigen te krijgen. “We willen hen met de inzet van nieuwe technologie, coaching en begeleiding ondersteunen, zodat ze weer mee kunnen draaien op de werkvloer. Veel van onze partners hebben vanuit HR-vraagstukken interesse in dit project. Bijvoorbeeld hoe ze mensen meer divers kunnen aannemen, welke rol technologie kan hebben in het vereenvoudigen van taken, maar ook hoe technologie kan helpen om mensen duurzaam inzetbaar te houden. Met dat soort vraagstukken houden we ons bezig.”

Jan Willem de Graaf, lector Brain & Technology vult hem aan: “Er speelt in de technohub bovendien een sociale component mee. Binnen de hub leren mensen van elkaar. Ze komen met elkaar in gesprek en delen ervaringen die ze hebben. Zo ontstaat er een learning community.”

Krapte op de arbeidsmarkt

De TINT speelt bovendien in op een actueel onderwerp: de krapte op de arbeidsmarkt. Mensen die buiten de boot dreigen te vallen kunnen soms met simpele hulpmiddelen toch van waarde zijn voor bedrijven. “Vanuit het lectoraat Brain & Technology zijn we hier ook heel erg bij betrokken”, geeft De Graaf aan. “Bij de ontwikkeling van de werkvloer wordt vooral uitgegaan van de gemiddelde mens. Mensen met bijzondere mogelijkheden kunnen daardoor makkelijk uitvallen. De inzet van technologie kan ervoor zorgen dat iemand met lastigere leergewoontes toch in staat is om aan een complex assemblageproces mee te doen. Het kan bovendien uitval voorkomen. Wij kijken wat daarbij op mentaal vlak een rol speelt. Wat kan iemand makkelijk begrijpen en wat niet.”

Bij de ontwikkeling van de werkvloer wordt vooral uitgegaan van de gemiddelde mens. Mensen met bijzondere mogelijkheden kunnen daardoor makkelijk uitvallen. De inzet van technologie kan ervoor zorgen dat iemand met lastigere leergewoontes toch in staat is om aan een complex assemblageproces mee te doen.

Jan Willem de Graaf, lector Brain & Technology
Jan Willem de Graaf, lector Brain & Technology

E-learnings

Saxion heeft voor de TINT e-learnings ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd wat inclusief werken precies inhoudt. Voor veel bedrijven is dit nog een vrij onbekend begrip. Ook worden er via de TINT regelmatig kennissessies en workshops voor bedrijven en werknemers gehouden.

“Parallel daaraan kunnen ze ook fysiek bij de TINT aankloppen”, zegt De Vries. “We hebben bij Lucrato, één van onze partners, een lab ingericht waar bepaalde technologieën gedemonstreerd worden die samenhangen met inclusief werken. Hoe technologie bij kan dragen aan inclusief werken is voor veel bedrijven nog onbekend. Met de hub en het lab proberen we dat inzichtelijk te maken, zodat werknemers en bedrijven hier op een laagdrempelige manier kennis mee kunnen maken. Als ze vervolgens verdere interesse hebben, kunnen we samen een project opstarten. Daar betrekken we via het Smart Solutions Semester ook geregeld studenten bij.”

Slimme vertaalapparaatjes

De Vries en De Graaf geven een aantal voorbeelden van projecten die de TINT de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld slimme vertaalapparaatjes in gebruik genomen. Deze kunnen ondersteuning bieden aan werknemers die moeite hebben met spreken, of die instructies omzetten in een andere taal, zodat bijvoorbeeld statushouders ermee kunnen werken. Verder zijn er via de 3D-printer speciale tools ontwikkeld die het werk eenvoudiger maken en wordt er gewerkt aan de implementatie van exo-skeletten, waardoor bepaalde fysieke inspanningen langer vol kunnen worden gehouden.

Camera met algoritmes

De Vries: “Maar ook hebben we een pilotproject gedraaid waarbij werkinstructies visueel zijn gemaakt. Hierbij moest een slot, bestaand uit veertien onderdelen, in elkaar worden gezet. Veel mensen kunnen dat niet, ik zelf ook niet. Voor mensen met een belemmering is dat nog lastiger. Maar dankzij de door ons ontwikkelde uitleg was het voor iedereen te doen. Bij zo’n project ontstaat een samenwerking tussen verschillende disciplines. Onze studenten hebben hieraan gewerkt, maar ook ROC Aventus heeft een rol gehad door een 3D-geprinte mal te maken waarin je het eindproduct kon leggen. Een camera met slimme algoritmes controleerde vervolgens of de schroefjes op de juiste plek vast zijn gezet. De mensen uit de beschutte doelgroep vonden deze werkwijze superfijn, omdat ze direct feedback kregen van het systeem.”

Hoe technologie bij kan dragen aan inclusief werken is voor veel bedrijven nog onbekend. Met de hub en het lab proberen we dat inzichtelijk te maken, zodat werknemers en bedrijven hier op een laagdrempelige manier kennis mee kunnen maken. Als ze vervolgens verdere interesse hebben, kunnen we samen een project opstarten.

Sjoerd de Vries, hoofdonderzoeker lectoraat Employability Transition
Sjoerd de Vries, hoofdonderzoeker lectoraat Employability Transition

Virtual reality

Een ander project dat De Vries uitlicht is de virtual reality-loopbaanoriëntatie. Deze is ontwikkeld om kwetsbare mensen te helpen de juiste keuze te maken op de arbeidsmarkt of bij het kiezen van een studie. “Het mooie aan dit project is dat we het echt met de mensen zelf hebben opgezet. We hebben ze gevraagd tegen welke problemen ze aanlopen. Hoe komt het dat ze het moeilijk vinden om stappen te maken op de arbeidsmarkt? Op basis van hun eigen ervaringen en de ervaringen van begeleiders en mentoren hebben we vervolgens een ontwerp gemaakt. Zo gaf één van de deelnemers aan dat hij geen reclamefilmpje wilde van een beroep, maar een echt realistisch beeld. Dus wat de verschillende werkactiviteiten zijn, maar ook hoe druk het is op de werkvloer. Op basis van die feedback kunnen we de vr-simulatie heel interactief maken. We komen tot mooie ontwerpen dankzij de mensen zelf.”

Dat laatste is een belangrijk punt voor de TINT. Het is een hub die mensen tot ontwikkeling wil brengen. Soms door een technisch hulpstuk te ontwikkelen, maar soms volstaat een kleine aanpassing in het werkproces. Maar altijd zijn het oplossingen op maat, waarbij de mens centraal staat. Bij dergelijke vraagstukken wil de TINT uitkomst bieden. En dat lukt, want bedrijven weten de hub steeds beter te vinden.

“De afronding van de opstartfase van de TINT loopt medio november af, maar veel deelnemers binnen het consortium hebben aangegeven dat ze hiermee door willen gaan. Dat geldt ook voor Saxion. De eerste twee jaar hebben we vooral nodig gehad om elkaar te leren kennen, om van elkaar te leren en een samenwerking op poten te zetten. Nu moet de TINT zelfstandig gaan draaien. Inclusief werken staat in de kinderschoenen, er is nog veel kennis nodig. Via deze onderzoekslijn willen we medewerkers en organisaties duidelijke handvatten geven hoe ze inclusief werken moeten aanpakken. We zijn nog lang niet klaar.”

Willem Korenromp

Willem Korenromp

Willem is freelance journalist en tekstschrijver. Regelmatig maakt hij mooie interviews en achtergrondverhalen voor Saxion. Daarbij heeft hij een voorliefde voor sport. Niet alleen om over te schrijven, maar ook om zelf te beoefenen.

Gerelateerde artikelen

FutureFactory SaxionTV

Twentse studententeams innoveren in de Future Factory Twente: ‘Je kunt hier veel leren buiten je studie om’

26 januari 2023
Saxion in California Onderwijs

Minorstudenten bezoeken Silicon Valley: ‘De werkcultuur is daar zo anders’

13 januari 2023
Hogeschool Saxion en Deventer Ziekenhuis werken nauwer samen aan de toekomst van de zorg Corporate

Hogeschool Saxion en Deventer Ziekenhuis werken nauwer samen aan de toekomst van de zorg